Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Ubezpieczenie OC rolników – kto musi płacić?

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Porówneo: Ubezpieczenie OC rolników – kto musi płacić?

Kwestia ubezpieczenia rolników jest nieco bardziej skomplikowana niż w przypadku przeciętnego Kowalskiego. Osoby, które nie są rolnikami, mają obowiązek zakupu OC tylko wtedy, kiedy są posiadaczami pojazdu mechanicznego. Z kolei rolnicy muszą wykupić aż trzy rodzaje polisy. Jedną z nich jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Dowiedz się wszystkiego na temat OC rolników – kto musi płacić, co wchodzi w jego zakres i w jakich sytuacjach nie można liczyć na odszkodowanie.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

OC rolników – najważniejsze informacje

OC rolników to jeden z trzech obowiązkowych typów ubezpieczenia dla osób, prowadzących działalność rolną. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, obowiązek zakupu OC powstaje w momencie, kiedy osoba wchodzi w posiadanie gospodarstwa rolnego.

Cały mechanizm jest tutaj bardzo podobny do tego, który znany jest posiadaczom polisy OC samochodu. Ubezpieczenie jest ważne przez 12 miesięcy. Po tym czasie jest automatycznie przedłużane, chyba że rolnik zdecyduje się na jego wypowiedzenie najpóźniej na jeden dzień przed końcem trwania polisy.

Ubezpieczenie OC rolników jest bardzo ważne, podobnie jak dla kierowców istotne jest posiadanie OC. Dlaczego? W momencie spowodowania szkody sprawca nie musi wypłacać odszkodowania z własnej kieszeni. Zrobi to ubezpieczyciel, z którym zawarta została umowa OC. W przypadku rolników jest to szczególnie ważne, ponieważ OC chroni ich przed koniecznością ponoszenia kosztów spraw, spowodowanych na innych osobach.

Obowiązkowe ubezpieczenie dla rolnika to nie tylko OC

OC to tylko jeden z trzech obowiązkowych rodzajów ubezpieczenia dla rolników. Oprócz tego są oni zobowiązani do zakupu ubezpieczenia budynków rolniczych i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczenie budynków rolniczych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nakazuje rolnikom zakup ubezpieczenia budynków rolniczych. Polisa chroni wszystkie budynki, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, przed ogniem, huraganem, powodziami czy innymi zdarzeniami losowymi. Co bardzo istotne, polisa musi być zakupiona w dniu, kiedy budynek w gospodarstwie rolnym zostanie pokryty dachem. Ubezpieczenie nie dotyczy namiotów i tuneli foliowych, budynków które przeznaczone są do rozbiórki i tych, których stan techniczny przekroczył 100% norm zużycia.

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC pojazdów to trzecia obowiązkowa polisa dla rolników. Ochroną objęte są wszystkie pojazdy, wchodzące w skład gospodarstwa, np. kombajny. Ubezpieczenie OC musi zostać wykupione najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

Oprócz tego można zdecydować się na tzw. Agro Casco, czyli odpowiednik samochodowego AC. Ubezpieczenie dobrowolne to dobre zabezpieczenie pojazdów rolniczych, których wartość z reguły jest bardzo wysoka, a które mogą być szczególnie narażone na uszkodzenia.

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia OC dla rolnika?

Zakres ubezpieczenia OC dla rolnika jest dokładnie opisany w ustawie. Ubezpieczenie zadziała przede wszystkim w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim, włączając w to uszkodzenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia. OC rolnika obejmuje również wszystkie szkody, spowodowane w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, znajdujących się w posiadaniu rolnika. Należy jednak podkreślić, że ciągnik rolniczy nie jest traktowany jako pojazd wolnobieżny.

Czego nie obejmuje polisa?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC rolników? Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, istnieje siedem rodzajów szkód, kiedy OC nie zadziała. Zgodnie z Art. 53 Ustawy:

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

1. w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym;

2. spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt;

3. w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług; jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach;

4. powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy;

5. polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;

6. polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska;

7. wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

OC rolników – kto musi płacić?

Wiele osób zadaje sobie pytanie „OC rolników – kto musi płacić"? Otóż do zakupu OC zobowiązana jest każda osoba, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego. Zgodnie z definicją, za rolnika można uznać osobę, która znajduje się w posiadaniu lub współposiadaniu gospodarstwa rolnego. Należy podkreślić, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar użytków rolnych przekraczający w sumie powierzchnię hektara, przynajmniej w części podlegających opodatkowaniu rolniczemu.

Składka OC rolników ustalana jest na podstawie różnych czynników, m.in. liczby hektarów, tego czy w gospodarstwie znajdują się zwierzęta hodowlane, czy rolnik posiada pojazdy wolnobieżne lub czy zatrudnia pracowników.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolników – podsumowanie

Jednym z pierwszych pytań, jakie zadają sobie świeżo upieczeni posiadacze gospodarstwa rolnego, jest „OC rolników – kto musi płacić?". Okazuje się, że obowiązek posiadania OC dotyczy około 90% rolników w Polsce. Oprócz tego muszą oni wykupić ubezpieczenie budynków rolniczych i OC pojazdów mechanicznych. Trzy polisy mogą stanowić poważny wydatek, dlatego warto szczegółowo porównywać oferty różnych ubezpieczycieli, aby znaleźć tę, która będzie jednocześnie najbardziej korzystna finansowo i zapewni najlepszą ochronę.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty