Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Ubezpieczenie roweru - co obejmuje i jak ubezpieczyć?

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Mężczyzna na rowerze ubezpiecza swój pojazd przez telefon

Ubezpieczenie dla rowerzystów może zabezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, a także kradzieży. Kupując polisę, należy zwrócić uwagę na warunki ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności. Najprościej skorzystać z porównywarki.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenie rowerzysty OC i NNW – podstawowe ubezpieczenie rowerowe.

Ubezpieczenie dla rowerzystów od odpowiedzialności cywilnej przydatne jest szczególnie dla osób poruszających się jednośladem w dużych skupiskach ludzi, np. w miastach. Ryzyko wyrządzenia szkody innemu uczestnikowi ruchu jest w takich wypadkach duże. Ubezpieczenie dla rowerzysty od odpowiedzialności cywilnej sprawia, że w razie spowodowania wypadku i uszkodzenia ciała lub mienia innych osób, np. porysowania karoserii czy urwania lusterka, to ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie tym osobom. Nie posiadając ubezpieczenia rowerzysty, należy koszty naprawy czy leczenia pokryć z własnej kieszeni. Ubezpieczenie rowerzysty od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obowiązuje w trakcie jazdy na jednośladzie i podczas jego prowadzenia. Odszkodowanie wypłacane jest wtedy, gdy ubezpieczony rowerzysta dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podczas wypadku, jadąc na rowerze lub go prowadząc. Może to być poważne skręcenie lub złamanie nogi, ręki, rozbicie głowy czy inne obrażenia, które wymagają pomocy lekarskiej.

Ubezpieczenie roweru od uszkodzenia i kradzieży – casco i assistance

Ubezpieczenie rowerzysty jest ważne, ale czy można ubezpieczyć rower? Szczególnie warto zainteresować się ubezpieczeniem sprzętu o znacznej wartości. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują pakiet casco, który uwzględnia uszkodzenie roweru, jego kradzież czy kradzież przewożonego na nim bagażu. Każde TU precyzyjnie określa w ogólnych warunkach umowy (OWU), jak rower powinien być zabezpieczony przed kradzieżą oraz stosuje różnego rodzaju wykluczenia, na które należy zwrócić uwagę podczas wyboru polisy. Ubezpieczenie roweru od kradzieży może obejmować np. wyłącznie jednoślady przechowywane w domu lub w garażu, skradzione w konkretnych godzinach (np. od 6 do 22) lub w określony sposób (np. w efekcie rozboju). Ubezpieczenie roweru działające nawet wtedy, gdy rower zostanie skradziony z miejsca ogólnodostępnego, np. spod sklepu, może do wypłaty odszkodowania wymagać przedstawienia dowodów, że jednoślad był prawidłowo zabezpieczony (najczęściej przypięty U-lockiem do nieruchomego elementu otoczenia, np. słupa latarni). W tym celu niektórzy ubezpieczyciele oczekują przedstawienia rachunku za stosowane zabezpieczenie. Minimalna cena zabezpieczenia w niektórych polisach jest ściśle określona jako jeden z warunków wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia roweru. Ubezpieczenie rowerowe casco obejmuje poza kradzieżą uszkodzenie roweru, konieczność przeprowadzenia akcji ratunkowej, np. gdy rowerzysta zgubi się w lesie, a także skutki zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź czy huragan. Na rynku dostępne jest też ubezpieczenie na rower assistance. Daje ono możliwość uzyskania pomocy na wypadek uszkodzenia roweru – naprawy lub odstawienia do warsztatu. Bywa, że ubezpieczyciele w przypadku tego typu produktów ograniczają zasięg obowiązywania ubezpieczenia, np. do kilkunastu czy kilkudziesięciu kilometrów od miejsca zamieszkania ubezpieczonego.

Ile kosztuje ubezpieczenie roweru? Ceny składek

Na rower ubezpieczenie można wykupić kompleksowe lub tylko podstawowe, w zależności od potrzeb. Jak ubezpieczyć rower? Należy zapoznać się z ofertami ubezpieczycieli oferujących tego typu polisy, najlepiej korzystając z porównywarki, gdzie można zestawić wszystkie najważniejsze cechy wybranych ofert. Ubezpieczenie roweru może kosztować od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych rocznie. Wysokość składki zależy m.in. od sumy ubezpieczenia, zakresu odpowiedzialności oraz od ceny roweru. Cena ubezpieczenia roweru zwykle waha się od około 10 do 15 procent wartości pojazdu.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty