Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Ubezpieczenie samochodu na miesiąc - czy dotyczy tylko zabytków?

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Porówneo: Ubezpieczenie samochodu na miesiąc - czy dotyczy tylko zabytków?

Roczny okres ochrony przez obowiązkowe ubezpieczenia OC jest zasadą. Istnieją jednak od niej pewne wyjątki. Dość duża część kierowców wie, że jeden z takich wyjątków od ustawowej reguły dotyczy tzw. samochodów historycznych. Ich posiadacze mogą wykupywać OC tylko wtedy, gdy weteran szos jest wprowadzany do ruchu. Perspektywa zakupu obowiązkowej polisy OC na miesiąc to rozwiązanie interesujące dla większej grupy osób niż tylko miłośnicy samochodowych zabytków. Właśnie dlatego postanowiliśmy wyjaśnić, czy miesięczna polisa OC jest dostępna również dla kierowców nieposiadających zabytkowego auta. Odpowiedź na takie pytanie okazuje się twierdząca. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że typowy kierowca tylko w wyjątkowych sytuacjach może kupić krótkookresowe ubezpieczenie OC.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Status samochodu historycznego nie jest subiektywny

W pierwszej kolejności warto uzupełnić informacje dotyczące wspomnianych już wcześniej samochodów historycznych. Ich właściciele mogą wykupić krótkoterminowe ubezpieczenie OC na okres wynoszący od 1 miesiąca (30 dni) do 12 miesięcy pod warunkiem, że pojazd spełnia określone wymogi. Zostały one sprecyzowane przez przepisy. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje, że status samochodu historycznego i związana z nim możliwość zakupu krótkoterminowego OC, zależy od spełnienia przynajmniej jednego z poniższych warunków:

  • upływ co najmniej 40 lat od produkcji auta
  • uwzględnienie samochodu w wojewódzkiej ewidencji zabytków, rejestrze zabytków albo inwentarzu muzealiów
  • upływ co najmniej 25 lat od produkcji pojazdu i uznanie go przez rzeczoznawcę za egzemplarz unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla historii motoryzacji

Powyższe informacje wskazują, że nie jest łatwo uzyskać możliwość zakupu krótkoterminowego ubezpieczenia OC ze względu na zabytkowy charakter auta. Co więcej, polisy OC dla pojazdów zabytkowych nie są dobrze dostępne. Takich ubezpieczeń nie kupimy przez Internet. Warto wiedzieć, że niektóre zakłady ubezpieczeń w ogóle nie oferują ochrony dla miłośników oldtimerów albo wyceniają ją bardzo wysoko.

Czasowa rejestracja to szansa zakupu „krótkiej” polisy

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje również inne przypadki uprawniające kierowcę do zakupu niestandardowego ubezpieczenia OC z okresem ochrony krótszym od 12 miesięcy. Taką polisę mogą nabyć:

  • właściciele komisów samochodowych w odniesieniu do aut zarejestrowanych na stałe
  • osoby lub firmy użytkujące pojazdy wolnobieżne o charakterze „nierolniczym” (np. koparki)
  • kierowcy, którzy ze względu na kraj rejestracji auta powinni mieć Zieloną Kartę, ale nie posiadają takiego dodatku do OC i dlatego muszą kupić tzw. ubezpieczenie graniczne przed wjazdem do Polski
  • właściciele pojazdów użytkowanych do jazd testowych
  • posiadacze pojazdów zarejestrowanych czasowo

W nawiązaniu do sytuacji typowego kierowcy można stwierdzić, że tylko ostatni punkt (czasowa rejestracja) daje realną szansę na zakup miesięcznego ubezpieczenia samochodu. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje, że okres ochrony zapewnianej przez OC musi się pokrywać z okresem czasowej rejestracji i nie może być krótszy niż 30 dni. Oznacza to, że nawet w przypadku rejestracji czasowej nie kupimy OC na mniej niż jeden miesiąc. Taka polisa OC będzie raczej niedostępna przez Internet, ponieważ ubezpieczyciele w trybie online sprzedają ubezpieczenia komunikacyjne na rok.

W razie sprzedaży auta odzyskamy część składki OC

Powyższa analiza udowadnia, że zakup obowiązkowego ubezpieczenia OC na czas krótszy niż jeden rok jest możliwy tylko w ściśle określonych sytuacjach. Nie powinno to jednak martwić kierowców, którzy niedługo po upływie okresu ochrony bieżącej polisy OC planują sprzedaż pojazdu. Takie osoby mogą bowiem zapłaconą niedawno składkę OC doliczyć do ceny samochodu. Jest to rozwiązanie akceptowalne dla kupującego przede wszystkim wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że zmiana właściciela samochodu nie zakończy się sporą podwyżką składki OC w ramach rekalkulacji ryzyka. Osoby zawierające transakcję, dość łatwo mogą stwierdzić, czy kontynuowanie ochrony u aktualnego ubezpieczyciela będzie opłacalne. W zbadaniu sytuacji pomaga kalkulator OC - np. oferowany przez Porowneo.pl. Przy pomocy takiego narzędzia można sprawdzić, jak składka obowiązkowego OC będzie się kształtowała po uwzględnieniu danych nowego właściciela auta. Istnieje również alternatywne rozwiązanie, które można dokładnie uregulować w umowie sprzedaży auta. Mowa o zobowiązaniu nowego właściciela „czterech kółek” do wypowiedzenia umowy aktualnego ubezpieczenia OC w krótkim czasie od zakupu pojazdu. Takie wypowiedzenie będzie uprawniało osobę, która pokryła koszt rocznej polisy OC do otrzymania częściowego zwrotu (proporcjonalnego do okresu niewykorzystanej ochrony). Warto podkreślić, że zakład ubezpieczeń przy obliczaniu zwrotu weźmie pod uwagę datę wypowiedzenia umowy OC, a nie dzień sprzedaży auta. Ubezpieczyciel powinien wypłacić wspomniany zwrot w ciągu 14 dni od wypowiedzenia umowy przez nowego właściciela samochodu.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty