Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Jak działa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Porówneo: Jak działa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Aby chronić interesy poszkodowanych w takich sytuacjach powstał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w skrócie UFG. Dowiedz się więcej, czym jest i jak może ci pomóc.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Nawet drobna, niegroźna kolizja nie z twojej winy może zapewnić ci błyskawiczny skok ciśnienia – na przykład gdy przy spisywaniu oświadczenia i wypełnianiu druków ubezpieczeniowych okaże się, że sprawca:

 • przegapił termin wygaśnięcia polisy OC
 • błędnie myślał, że polisa OC poprzedniego właściciela automatycznie się przedłużyła
 • dopiero co kupił auto z nieważną polisą OC
 • świadomie zrezygnował z wykupowania obowiązkowego ubezpieczenia OC, na przykład z uwagi na wysokie składki lub rzadkie korzystanie z pojazdu, minimalizujące ryzyko kontroli drogowej

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest UFG?

Kto należy do UFG?

Skąd UFG ma pieniądze na odszkodowania?

Jak uzyskać odszkodowanie z UFG?

Co zrobić gdy sprawca jest nieznany?

Jakie inne przydatne usługi UFG oferuje kierowcom?

Co grozi za jazdę bez OC? Wysokość opłat karnych 2021

Jaka jest szansa kolizji z pojazdem bez OC?

Gdzie jeździ najwięcej aut bez OC?

Kto najczęściej jeździ bez OC?

Pandemia Covid-19 – dlaczego kierowcy jeżdżą bez OC?

Co to jest UFG?

Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny (UFG) zajmuje się **wypłatą odszkodowań **i świadczeń poszkodowanym:

 • w** wypadkach i kolizjach drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych** posiadaczy pojazdów oraz rolników

 • w wypadkach drogowych gdy niemożliwe jest ustalenie sprawcy

Środki zgromadzone w UFG stanowią też gwarancję na wypadek gdyby doszło do **upadłości i niewypłacalności ubezpieczyciela **– wówczas Fundusz bierze na siebie obowiązek ochrony ubezpieczeniowej na okres 90 dni, a klient musi w tym czasie wyszukać na rynku nową polisę OC.

Misją UFG jest uszczelnienie systemu obowiązkowych ubezpieczeń, dlatego poza działalnością informacyjną w tym zakresie Fundusz:

 • **prowadzi bazę danych **aktywnych polis OC
 • **przeprowadza kontrole **spełniania obowiązku ubezpieczenia
 • **nakłada kary **na tych, którzy się od niego uchylają

Instytucja ta powstała w 1990 roku, a obecnie jej działanie reguluje ustawa z 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kto należy do UFG?

Obowiązkowymi członkami UFG są wszystkie zakłady ubezpieczeniowe, które na terenie Polski oferują usługi OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników. W 2021 pełna lista członków UFG obejmuje 29 podmiotów polskich i zagranicznych.

Skąd UFG ma pieniądze na odszkodowania?

Główne źródła finansowania UFG to:

 • 1,3% od każdej zebranej składki OC płacone przez ubezpieczycieli
 • kary za brak OC płacone przez posiadaczy pojazdów
 • regresy – pieniądze odzyskane od nieubezpieczonych sprawców wypadków, np. na drodze sądowej

Mało optymistyczny z perspektywy użytkownika dróg wydaje się fakt, że w ostatnich latach w strukturze przychodów organizacji suma opłat z tytułu kar dynamicznie rośnie i znacznie przewyższa wpłaty z tytułu składek – oznacza to, że wzrasta prawdopodobieństwo spotkania na drodze jadącego bez OC.

Jak uzyskać odszkodowanie z UFG?

Poszkodowany zainteresowany uzyskaniem odszkodowania nie kontaktuje się bezpośrednio z UFG – wszystko dzieje za pośrednictwem firm ubezpieczeniowych.

Gdy sprawca jest nieznany lub w chwili zdarzenia nie posiadał OC, najpierw sprawdzamy, czy nasz uszkodzony pojazd posiada dobrowolne ubezpieczenie AC. Jeśli tak, to droga do odszkodowania wiedzie przez procedurę **likwidacji szkody ze swojego ubezpieczenia: **UFG jedynie wyrówna szkodę w części, w której nie można jej zaspokoić z AC poszkodowanego, a także – na podstawie osobnego wniosku – wypłaci **ekwiwalent za wzrost składki **spowodowany zgłoszeniem szkody.

Jeśli uszkodzony pojazd nie ma AC, należy zgłosić szkodę do **dowolnej firmy ubezpieczeniowej **– nie musi być to firma, w której masz ubezpieczony pojazd. Każdy ubezpieczyciel ma obowiązek przyjąć takie roszczenie, a następnie ustalić przebieg zdarzenia i ocenić wartość szkód. Warto zadbać o jak najrzetelniejsze udokumentowanie sprawy - w szczególności przydatne będą (w zależności od okoliczności):

 • oświadczenie o zdarzeniu zawierające dane sprawcy i jego pojazdu
 • notatka policyjna z miejsca zdarzenia
 • nagranie z kamery samochodowej

Po przeprowadzeniu postępowania i ustaleniu wysokości odszkodowania zakład ubezpieczeń **w ciągu 30 dni **wypłaca środki zgłaszającemu, zaś sam występuje o zwrot tej kwoty do UFG, który z kolei dochodzi jej od sprawcy na zasadach regresu.

Co zrobić gdy sprawca jest nieznany?

Gdy **sprawca jest nieznany **(na przykład spowodował kolizję i uciekł), a zdarzenie nie spowodowało skutków takich jak:

 • śmierć
 • naruszenie czynności narządu ciała
 • rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 14 dni

niemożliwe będzie uzyskanie z UFG odszkodowania na naprawę, a jedynie zadoścuczynienia za szkody osobowe, gdy zostaną potwierdzone okoliczności uzasadniające odpowiedzialność kierującego pojazdem mechanicznym.

Oznacza to, że mając szczęście i wychodząc całkowicie bez obrażeń z wypadku spowodowanego przez anonimowego uciekiniera, najprawdopodobniej nie uzyskasz odszkodowania za nieposiadający AC pojazd, o ile nie odnajdziesz np. nagrań z monitoringu czy kamer pokładowych, które pozwolą ustalić sprawcę. Z tego samego powodu UFG nie wypłaci ubezpieczycielowi pieniędzy za urwane lusterko czy zarysowany zderzak na niemonitorowanym parkingu.

Jakie inne przydatne usługi UFG oferuje kierowcom?

Baza danych Ośrodka Informacji UFG gromadzi cenne dane dotyczące:

 • zawartych** umów ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC**
 • zdarzeń drogowych skutkujących odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń
 • odszkodowań wypłaconych z zawartych umów ubezpieczeniowych

Takie informacje mogą przydać się nie tylko przy kolizji i wypadku, ale też na przykład **gdy kupujesz używany samochód **i chcesz sprawdzić, czy możesz nim wracać na kołach. Na stronie internetowej UFG znajdziesz narzędzie, dzięki któremu **najszybciej sprawdzisz, czy dany pojazd posiada ważne OC **– wystarczy że wpiszesz **datę **oraz jedną z dwóch danych identyfikacyjnych:

 • numer rejestracyjny
 • numer VIN

W odpowiedzi otrzymasz:

 • numer polisy
 • markę i model pojazdu
 • nazwę i adres towarzystwa, w którym pojazd jest ubezpieczony

Jeśli pojazd nie był w danym dniu ubezpieczony, system wyświetli informację o braku danych.

Strona UFG może też być przydatna gdy **porównujesz oferty i rozważasz zmianę ubezpieczyciela **– wówczas aby udowodnić swoje prawo do zniżek za bezszkodową jazdę możesz wygenerować dla nowego towarzystwa ubezpieczeniowego **historię szkód komunikacyjnych **z ostatnich 5 lat, a nawet z okresu obejmującego całą działalność bazy (w teorii gromadzi ona dane o ubezpieczeniach OC od 2004 r. i ubezpieczeniach **AC od 2006 r., **w praktyce trudno uzyskać dane powyżej 10 lat wstecz). Aby skorzystać z tej funkcji serwisu trzeba **założyć konto **– najprościej i najszybciej zrobić to przy pomocy profilu zaufanego.

**Historia szkód komunikacyjnych **z bazy UFG zawiera następujące dane:

 • data zdarzenia
 • numer szkody
 • nazwa zakładu ubezpieczeń
 • rola w zdarzeniu (posiadacz, poszkodowany, sprawca)
 • rodzaj polisy, z której likwidowano szkodę (OC/AC)

Konto na stronie UFG umożliwia też wygenerowanie historii przebiegu ubezpieczeń – po zweryfikowaniu nazwiskiem i numerem PESEL otrzymasz listę znajdujących się w bazie polis OC i AC na twoje dane ze szczegółowymi informacjami takimi jak:

 • nr polisy
 • nazwa ubezpieczyciela
 • marka pojazdu
 • rodzaj pojazdu
 • numer rejestracyjny
 • numer VIN
 • okres ochrony ubezpieczeniowej
 • liczba zdarzeń

Raport ten zawiera również dodatkową informację na temat **wysokości świadczeń wypłaconych **za każdą znalezioną w bazie szkodę – taki dokument możemy na przykład **zaprezentować kupującemu przy sprzedaży samochodu **jako dowód, że lakierowany bok to rzeczywiście parkingowa obcierka, a nie pół skasowanego samochodu. Analogicznie warto **poprosić o wygenerowanie takiego dokumentu sprzedającego **gdy sami szukamy auta od prywatnego właściciela – jeśli rachunki szkód będą opiewać na wysokie kwoty, warto dokładniej zweryfikować deklarowaną historię auta.

Co grozi za jazdę bez OC? Wysokość opłat karnych 2021

Głównym narzędziem dyscyplinującym posiadaczy pojazdów mechanicznych są** opłaty karne**, zależne od rodzaju pojazdu, długości przerwy w ubezpieczeniu oraz stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę, będącej podstawą wyliczenia. Wysokość opłat za brak OC w 2021 prezentuje się następująco:

liczba dni

samochody osobowe

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

pozostałe pojazdy

OC rolników

powyżej 14

5 600 zł

8 400 zł

930 zł

280 zł

od 4 do 14

2 800 zł

4 200 zł

470 zł

do 3

1 120 zł

1 680 zł

190 zł

Wyraźnie widać więc, że relatywnie spokojni o stan portfela mogą być jedynie opieszali rolnicy i motocykliści, natomiast już w przypadku użytkowników aut osobowych nie ma przebacz. Nawet** jeden dzień zwłoki może kosztować drożej niż całoroczna polisa OC** – warto więc nie zwlekać i zawczasu kupić ubezpieczenie.

Jeśli nawet najwyższe opłaty karne nie przemawiają do twojej wyobraźni, warto przytoczyć kwoty, których UFG może domagać się od nieubezpieczonych sprawców wypadków drogowych – rekordzista jest winny Funduszowi 1,4 mln zł. Chwila nieuwagi może przerodzić się w lata odpracowywania długów.

Jaka jest szansa kolizji z pojazdem bez OC?

Raport UFG za rok 2019 wykazał, że **blisko 100 tysięcy pojazdów **poruszających się po polskich drogach nie miało ważnej polisy OC – stanowić to może nawet 0,5% wszystkich aktywnych w ruchu drogowym. Zrób eksperyment i policz, ile aut mijasz podczas rutynowej kilkunastominutowej jazdy do pracy, szkoły czy na zakupy – statystycznie jedno na 200 nie jest ubezpieczone! Co więcej UFG wyliczył, że **ryzyko spowodowania wypadku przez nieubezpieczonego kierowcę jest czterokrotnie większe **niż w przypadku ubezpieczonych!

Gdzie jeździ najwięcej aut bez OC?

Mapa nieubezpieczonych z 2019 roku przygotowana przez ekspertów UFG wskazuje województwa, w których ryzykantów i zapominalskich jest proporcjonalnie najwięcej – szczególną uwagę powinieneś zwrócić, gdy przytrafi ci się kolizja lub wypadek z autem na numerach rejestracyjnych rozpoczynających się od następujących liter:

 • D – dolnośląskie
 • F – lubuskie
 • N – warmińsko-mazurskie
 • O – opolskie
 • **Z – zachodniopomorskie **

Kto najczęściej jeździ bez OC?

Młody mężczyzna do 25. roku życia – to według statystyk UFG typ kierowcy, który powinien najmocniej wzmóc twoją czujność gdy dojdzie do zdarzenia drogowego z jego udziałem. Co trzecia osoba zidentyfikowana przez Fundusz jako nieubezpieczona mieści się w przedziale 32-43 lata.

Pandemia Covid-19 – dlaczego kierowcy jeżdżą bez OC?

Z informacji UFG wynika, że pandemia Covid-19 wpływa negatywnie na wzrost liczby jeżdżących bez obowiązkowego ubezpieczenia OC – aż 2/3 kierowców dopuszcza do przerwy w ciągłości polisy przez ponad dwa tygodnie. Często wskazywaną przyczyną jest brak możliwości kontaktu z agentem, dlatego tym bardziej warto przypominać o** wysokiej dostępności usług porównywania i zakupu ubezpieczeń online**.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty