Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Umowa sprzedaży auta - jak załatwić kwestię OC?

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Porówneo: Umowa sprzedaży auta - jak załatwić kwestię OC?

W przypadku sprzedaży samochodu, trudno sobie wyobrazić inne rozwiązanie niż zawarcie umowy pisemnej. Teoretycznie możliwa jest sprzedaż „czterech kółek” poprzez umowę ustną. Taki wariant wydaje się jednak mało bezpieczny dla obydwu stron kontraktu. Nawet zwykła umowa pisemna, którą sporządza się bez pomocy notariusza pozwala na sprecyzowanie wielu kwestii dotyczących sprzedaży samochodu. Warto wiedzieć, że w takiej umowie można uwzględnić nie tylko sprawy dotyczące samego pojazdu. Możliwe jest także uregulowanie kwestii związanych z wypowiedzeniem umowy aktualnego OC. Data takiego wypowiedzenia jest ważna, ponieważ zależy od niej wysokość zwrotu składki dla wcześniejszego właściciela auta.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Poprzedni właściciel auta nie zawsze otrzyma zwrot składki

Niektórzy czytelnicy mogą dokładnie nie wiedzieć, dlaczego analizujemy kwestie dotyczące polisy OC oraz jej późniejszego wypowiedzenia w kontekście sprzedaży samochodu. Warto zatem przypomnieć, że zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, aktualna polisa OC niejako „przechodzi” na nabywcę pojazdu. Takie rozwiązanie ma zapewnić ciągłość ochrony i zagwarantować bezproblemową wypłatę odszkodowania np. dla osoby, która została potrącona przez nabywcę pojazdu zaraz po podpisaniu umowy sprzedaży. Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych dają nabywcy auta swobodę w zakresie polisy OC zakupionej razem z pojazdem. Taki nabywca samochodu może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, które zostało „odziedziczone” po poprzednim właścicielu pojazdu. Przyczyną wypowiedzenia może być np. podwyżka składki OC przez ubezpieczyciela, który skorzystał z prawa do jej rekalkulacji (na podstawie danych nowego właściciela auta). Zmiany prawne obowiązujące od 2012 r. zapewniły kierowcom nie tylko możliwość swobodnego wypowiadania polisy OC zakupionej razem z pojazdem. Począwszy od 2012 r. wprowadzono również zasadę, zgodnie z którą polisa wybrana przez poprzedniego właściciela samochodu nie odnowi się automatycznie na kolejny rok. Taka zasada oznacza jednak konieczność niezwłocznego zakupienia nowego OC po wygaśnięciu terminu ochrony przewidzianego dla poprzedniego ubezpieczenia. Osoby kupujące samochód powinny wiedzieć, że w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC nabytego razem z pojazdem, ubezpieczyciel zwróci sprzedawcy auta wcześniej zapłaconą składkę. Taki zwrot zostanie naliczony proporcjonalnie - to znaczy z uwzględnieniem czasu pomiędzy dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczeniowej oraz datą planowego zakończenia rocznej ochrony.

Wypowiedzenie OC można załączyć do podpisanej umowy

Po objaśnieniu podstawowych kwestii związanych z wypowiedzeniem umowy OC, wszyscy czytelnicy mogą zrozumieć, dlaczego poprzedniemu właścicielowi pojazdu zależy na tym, aby nabywca auta szybko wybrał inną polisę. Niekiedy po transakcji może ujawnić się pewien konflikt interesów. Chodzi o to, że sprzedawca auta nalega na jak najszybsze wypowiedzenie umowy OC, a druga strona transakcji raczej nie kwapi się do zakończenia ochrony nabytej razem z samochodem. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy osoba kupująca samochód aktualnie nie posiada pieniędzy potrzebnych by opłacić nowe ubezpieczenie i liczy na to, że ewentualna podwyżka składki po rekalkulacji nie będzie duża. Ze względu na możliwość wystąpienia różnego rodzaju konfliktów dotyczących polisy OC, obydwie strony umowy sprzedaży samochodu powinny ustalić kluczowe kwestie związane z ubezpieczeniem. Generalnie rzecz biorąc, możliwe są trzy rozwiązania. W ramach pierwszego wariantu, sprzedawca samochodu deklaruje, że nie będzie oczekiwał wypowiedzenia umowy obowiązkowego ubezpieczenia i dolicza kwotę, którą otrzymałby w ramach zwrotu składki OC do ostatecznej ceny pojazdu. Jeżeli nabywca auta jednak wypowie umowę ubezpieczenia zakupionego razem z tym pojazdem (np. na wskutek niekorzystnej rekalkulacji składki), to poprzedni właściciel „czterech kółek” otrzyma swoisty gratis. Istnieje również inne rozwiązanie, które można zastosować w celu uniknięcia ewentualnych konfliktów dotyczących ubezpieczenia OC. Taki alternatywny wariant polega na tym, że do umowy sprzedaży samochodu dodawane są paragrafy regulujące kwestię obowiązkowej polisy. Umowa sprzedaży pojazdu może zobowiązywać nowego właściciela samochodu do zakończenia ochrony z aktualnego OC i zakupu kolejnego ubezpieczenia w określonym terminie (np. do 7 dni od podpisania umowy sprzedaży auta). Warto wiedzieć, że dotychczasowy właściciel samochodu może jeszcze lepiej zabezpieczyć swoje interesy. Taki bardziej bezpieczny wariant jest zalecany m.in. wtedy, gdy zbywca nie ma zupełnego zaufania do drugiej strony transakcji albo kwota ewentualnego zwrotu składki OC jest duża. W obydwu wspomnianych sytuacjach, można do umowy sprzedaży auta załączyć formularz wypowiedzenia aktualnego OC. Taki dokument oczywiście jest wypełniony i podpisany przez nabywcę auta. Dotychczasowy właściciel samochodu dostarcza wypowiedzenie ubezpieczycielowi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży auta (razem z kserokopią wspomnianej umowy). Analizowane rozwiązanie daje sprzedawcy samochodu pewność, że umowa ubezpieczenia OC rzeczywiście zostanie wypowiedziana we wcześniej ustalonym terminie. Konieczność dostarczenia ubezpieczycielowi wypowiedzenia umowy OC nie stanowi problemu, ponieważ dotychczasowy właściciel auta tak czy inaczej musi powiadomić zakład ubezpieczeń o transakcji i danych nabywcy pojazdu. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje, że takie pisemne zawiadomienie zakładu ubezpieczeń powinno zostać dokonane w ciągu 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży auta.

Zainteresuje Cię też:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty