Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Automatyczne odnowienie OC - kiedy się nie wydarzy?

Samochód w dobrych rękach ubezpieczyciela również w przypadku automatycznego przedłużenia OC

Polisa OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem samochodu - automatycznie przedłuża się, jeśli właściciel pojazdu nie wypowiedział wcześniej umowy. Ubezpieczyciel najpóźniej na 14 dni przed jej końcem zobowiązany jest przedstawić ofertę na kolejny rok i zapewnić kontynuację ochrony odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów. Istnieją jednak przypadki, w których należy samemu zadbać o ciągłość ubezpieczenia samochodu – dowiedz się, kiedy polisa OC nie odnawia się automatycznie i co grozi za brak OC.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Zakup pojazdu a przedłużenie OC

W polskim systemie prawnym polisa OC przypisana jest do samochodu – w przypadku sprzedaży auta przechodzi ona na własność kupującego, który ma prawo korzystać z niej do końca jej obowiązywania.

Jest to bardzo opłacalna praktyka z punktu widzenia kupca, który zawarł umowę kupna-sprzedaży na auto z długim terminem wygaśnięcia polisy – nie musi wtedy zawierać ubezpieczenia na siebie aż do czasu, w którym upływa termin ważności OC zawartego przez sprzedawcę. Na przykład jeśli kupiłeś auto w maju, a jego OC ważne jest do września, masz ponad kwartał spokoju i możesz cieszyć się jazdą na ubezpieczeniu poprzedniego właściciela.

Gdy zostaje przeniesiona własność samochodu, ubezpieczenie OC obowiązuje do końca umowy, ale nie zostaje automatycznie przedłużone. W takich przypadkach firma ubezpieczeniowa nie ma obowiązku przedstawienia nowemu właścicielowi samochodu oferty na kolejny rok – po upływie terminu ważności polisy auto przestaje być ubezpieczone.

Spadek lub darowizna a przedłużenie OC

Polisa OC nie przedłuży się automatycznie w sytuacji otrzymania pojazdu w formie spadku lub darowizny. Działa to podobnie jak przy zakupie pojazdu, ponieważ i w tym przypadku zachodzi przeniesienie prawa własności samochodu lub jego części.

Nie ma znaczenia, czy darczyńcą jest ktoś z rodziny czy inna osoba prywatna, podobnie jak to, czy od darowizny został odprowadzony podatek – niezależnie od okoliczności polisa automatycznie wygaśnie po końcu obowiązywania okresu ubezpieczenia, a towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym została zawarta umowa, nie ma prawa jej automatycznie przedłużać.

Rekalkulacja składki a przedłużenie OC

Brak przedłużenia się polisy nie oznacza, że nie doczekasz się kontaktu ze strony ubezpieczyciela po kilku tygodniach albo nawet miesiącach od wygaśnięcia polisy - zaakceptowanie spadku lub przyjęcie darowizny może wiązać się z koniecznością dokonania dopłaty na rzecz firmy ubezpieczeniowej. Jej podstawą może być rekalkulacja składki – na przykład w sytuacji, w której starszy, doświadczony i posiadający pełne zniżki kierowca przekazuje pojazd młodszej osobie bez wypracowanej historii ubezpieczenia.

Zaległych pieniędzy będzie domagać się też towarzystwo, które rozłożyło poprzedniemu właścicielowi składkę na raty – na przykład jeśli do czasu dokonania darowizny opłacił on trzy z czterech kwartalnych rat OC, a ty nie wypowiesz ubezpieczenia i postanowisz je wykorzystać do końca umowy, będziesz musiał wypełnić zobowiązanie i jako nowy właściciel opłacić czwartą część składki obowiązkowego ubezpieczenia. Musisz jednak pamiętać, że w takiej sytuacji polisa nie ulegnie automatycznemu przedłużeniu!

Składka podzielona na raty a przedłużenie OC

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie przedłuży polisy OC osobom, które zalegają z zapłatą podzielonych na raty składek - dzieje się tak w przypadku rozłożenia kwoty ubezpieczenia na dwie lub cztery części (płatność co pół roku lub co kwartał) i zapomnienia o płatności którejkolwiek z nich.

Brak zapłaty przynajmniej jednej raty nie spowoduje ustania ochrony odpowiedzialności cywilnej zapewnianej przez zakład ubezpieczeń w przewidzianym w umowie okresie, ale sprawi, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie dość, że nie przedłuży polisy o następny rok, to będzie domagało się też zapłaty zaległej części składki, w skrajnych przypadkach nawet na drodze sądowej.

Aby uniknąć tego typu problemów warto z wyprzedzeniem ustawiać przelewy poszczególnych części składki OC lub wybierać opcję jednorazowej płatności całości kwoty obowiązkowego ubezpieczenia.

Krótkoterminowe OC – czy ulega przedłużeniu?

Brak automatycznego przedłużenia OC jest regułą w przypadku wykupienia polisy OC krótkoterminowej, np. na okres 30 dni. Tego rodzaju ubezpieczenia są często wybierane w przypadku auta sprowadzanego z zagranicy, które nie jest jeszcze zarejestrowane w Polsce, bądź pojazdu zabytkowego, który porusza się po drogach sporadycznie.

Istnieją także krótkoterminowe polisy komisowe, używane przez pośredników w obrocie autami używanymi – należy pamiętać, że sam fakt ich zawarcia nie jest tożsamy z ochroną ubezpieczeniową, jeśli auto, na które wystawiono polisę, zostało wcześniej wyrejestrowane w kraju kupna (najczęściej taki stan prawny mają sprowadzone auta z Niemiec).

Krótkoterminowe OC obowiązuje tylko w okresie zawartym w umowie i nie podlega automatycznemu przedłużeniu.

Nieświadoma jazda bez ważnego OC – co mi grozi?

Niezależnie do przyczyny nieposiadania OC, za brak wykupienia polisy przez właściciela auta grożą wysokie kary – nawet jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu może kosztować więcej niż całoroczna składka! Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma prawo nałożyć karę za brak OC – w przypadku samochodów osobowych nawet do 5600 złotych.

W przypadku spowodowania kolizji lub wypadku bez ważnej umowy ubezpieczenia OC ryzykujesz odpowiedzialnością finansową za ogół spowodowanych szkód. Poszkodowany za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej otrzyma odszkodowanie pokrywane przez UFG, który to organ występuje do sprawcy z postępowaniem regresowym.

Brak świadomości nieprzedłużenia się ubezpieczenia, na przykład po zakupie czy otrzymaniu darowizny, nie jest okolicznością wyłączającą odpowiedzialność nowego właściciela pojazdu za powstałe szkody.

Podwójne ubezpieczenie OC - co to jest?

W sytuacji gdy chcesz zmienić ubezpieczyciela, np. jeśli znalazłeś lepszą ofertę w kalkulatorze OC, musisz pamiętać o tym, aby najpóźniej dzień przed wygaśnięciem aktualnej umowy OC poinformować o tym firmę dotychczas ubezpieczającą pojazd. Jeśli tego nie zrobisz, polisa zostanie automatycznie przedłużona, a ty będziesz zobowiązany do zapłaty składek dwóm ubezpieczycielom.

W każdym przypadku wystąpienia podwójnego ubezpieczenia OC należy jak najszybciej wypowiedzieć umowę jednej z firm. Co istotne, za okres, w którym obowiązywała ochrona, towarzystwo ubezpieczeniowe może zażądać opłaty części składki.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty