Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Automatyczne odnowienie OC - kiedy się nie wydarzy?

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Samochód w dobrych rękach ubezpieczyciela również w przypadku automatycznego przedłużenia OC

Polisa OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem samochodu - automatycznie przedłuża się, jeśli właściciel pojazdu nie wypowiedział wcześniej umowy. Ubezpieczyciel najpóźniej na 14 dni przed jej końcem zobowiązany jest przedstawić ofertę na kolejny rok i zapewnić kontynuację ochrony odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów. Istnieją jednak przypadki, w których należy samemu zadbać o ciągłość ubezpieczenia samochodu – dowiedz się, kiedy polisa OC nie odnawia się automatycznie i co grozi za brak OC.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Zakup pojazdu a przedłużenie OC

W polskim systemie prawnym **polisa OC przypisana jest do samochodu **– w przypadku sprzedaży auta przechodzi ona na własność kupującego, który ma prawo korzystać z niej do końca jej obowiązywania.

Jest to bardzo opłacalna praktyka z punktu widzenia kupca, który zawarł umowę kupna-sprzedaży na **auto z długim terminem wygaśnięcia polisy **– nie musi wtedy zawierać ubezpieczenia na siebie aż do czasu, w którym upływa termin ważności OC zawartego przez sprzedawcę. Na przykład jeśli kupiłeś auto w maju, a jego OC ważne jest do września, masz ponad kwartał spokoju i możesz cieszyć się jazdą na ubezpieczeniu poprzedniego właściciela.

Gdy zostaje przeniesiona własność samochodu, ubezpieczenie OC obowiązuje do końca umowy, ale nie zostaje automatycznie przedłużone. W takich przypadkach firma ubezpieczeniowa nie ma obowiązku przedstawienia nowemu właścicielowi samochodu oferty na kolejny rok – po upływie terminu ważności polisy auto przestaje być ubezpieczone.

Spadek lub darowizna a przedłużenie OC

Polisa OC **nie przedłuży się automatycznie **w sytuacji otrzymania pojazdu w formie spadku lub darowizny. Działa to podobnie jak przy zakupie pojazdu, ponieważ i w tym przypadku zachodzi przeniesienie prawa własności samochodu lub jego części.

Nie ma znaczenia, czy darczyńcą jest ktoś z rodziny czy inna osoba prywatna, podobnie jak to, czy od darowizny został odprowadzony podatek – niezależnie od okoliczności polisa automatycznie wygaśnie po końcu obowiązywania okresu ubezpieczenia, a towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym została zawarta umowa, nie ma prawa jej automatycznie przedłużać.

Rekalkulacja składki a przedłużenie OC

Brak przedłużenia się polisy nie oznacza, że nie doczekasz się **kontaktu ze strony ubezpieczyciela po kilku tygodniach albo nawet miesiącach od wygaśnięcia polisy **- zaakceptowanie spadku lub przyjęcie darowizny może wiązać się z koniecznością dokonania dopłaty na rzecz firmy ubezpieczeniowej. Jej podstawą może być **rekalkulacja składki **– na przykład w sytuacji, w której starszy, doświadczony i posiadający pełne zniżki kierowca przekazuje pojazd młodszej osobie bez wypracowanej historii ubezpieczenia.

Zaległych pieniędzy będzie domagać się też towarzystwo, które rozłożyło poprzedniemu właścicielowi **składkę na raty **– na przykład jeśli do czasu dokonania darowizny opłacił on trzy z czterech kwartalnych rat OC, a ty nie wypowiesz ubezpieczenia i postanowisz je wykorzystać do końca umowy, będziesz musiał wypełnić zobowiązanie i jako nowy właściciel opłacić czwartą część składki obowiązkowego ubezpieczenia. Musisz jednak pamiętać, że w takiej sytuacji polisa nie ulegnie automatycznemu przedłużeniu!

Składka podzielona na raty a przedłużenie OC

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie przedłuży polisy OC osobom, które zalegają z zapłatą **podzielonych na raty składek **- dzieje się tak w przypadku rozłożenia kwoty ubezpieczenia na dwie lub cztery części (płatność co pół roku lub co kwartał) i zapomnienia o płatności którejkolwiek z nich.

Brak zapłaty przynajmniej jednej raty **nie spowoduje ustania ochrony odpowiedzialności cywilnej **zapewnianej przez zakład ubezpieczeń w przewidzianym w umowie okresie, ale sprawi, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie dość, że nie przedłuży polisy o następny rok, to będzie domagało się też zapłaty zaległej części składki, w skrajnych przypadkach nawet na drodze sądowej.

Aby uniknąć tego typu problemów warto z wyprzedzeniem ustawiać przelewy poszczególnych części składki OC lub wybierać opcję jednorazowej płatności całości kwoty obowiązkowego ubezpieczenia.

Krótkoterminowe OC – czy ulega przedłużeniu?

Brak automatycznego przedłużenia OC jest regułą w przypadku wykupienia polisy OC krótkoterminowej, np. na okres 30 dni. Tego rodzaju ubezpieczenia są często wybierane** w przypadku auta sprowadzanego z zagranicy**, które nie jest jeszcze zarejestrowane w Polsce, bądź pojazdu zabytkowego, który porusza się po drogach sporadycznie.

Istnieją także krótkoterminowe polisy komisowe, używane przez pośredników w obrocie autami używanymi – należy pamiętać, że sam fakt ich zawarcia nie jest tożsamy z ochroną ubezpieczeniową, jeśli auto, na które wystawiono polisę, zostało wcześniej wyrejestrowane w kraju kupna (najczęściej taki stan prawny mają sprowadzone auta z Niemiec).

**Krótkoterminowe OC obowiązuje tylko w okresie zawartym w umowie **i nie podlega automatycznemu przedłużeniu.

Nieświadoma jazda bez ważnego OC – co mi grozi?

Niezależnie do przyczyny nieposiadania OC, za brak wykupienia polisy przez właściciela auta grożą wysokie kary – nawet jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu może kosztować więcej niż całoroczna składka! **Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny **ma prawo nałożyć karę za brak OC – w przypadku samochodów osobowych nawet do 5600 złotych.

W przypadku **spowodowania kolizji lub wypadku bez ważnej umowy ubezpieczenia OC **ryzykujesz odpowiedzialnością finansową za ogół spowodowanych szkód. Poszkodowany za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej otrzyma odszkodowanie pokrywane przez UFG, który to organ występuje do sprawcy z postępowaniem regresowym.

Brak świadomości nieprzedłużenia się ubezpieczenia, na przykład po zakupie czy otrzymaniu darowizny, nie jest okolicznością wyłączającą odpowiedzialność nowego właściciela pojazdu za powstałe szkody.

Podwójne ubezpieczenie OC - co to jest?

W sytuacji gdy chcesz zmienić ubezpieczyciela, np. jeśli znalazłeś lepszą ofertę w kalkulatorze OC, musisz pamiętać o tym, aby najpóźniej dzień przed wygaśnięciem aktualnej umowy OC poinformować o tym firmę dotychczas ubezpieczającą pojazd. Jeśli tego nie zrobisz, polisa zostanie automatycznie przedłużona, a ty będziesz zobowiązany do zapłaty składek dwóm ubezpieczycielom.

W każdym przypadku wystąpienia podwójnego ubezpieczenia OC należy jak najszybciej wypowiedzieć umowę jednej z firm. Co istotne, za okres, w którym obowiązywała ochrona, towarzystwo ubezpieczeniowe może zażądać opłaty części składki.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty