Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Wyczerpane środki z OC na 2017: co z pieniędzmi dla poszkodowanych?

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Wyczerpane środki z OC na 2017 co z pieniędzmi dla poszkodowanych

Ubezpieczenia OC, które gwarantują pieniądze dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, to polisy, które nie są całkowicie regulowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Znaczną część konstrukcji tych polis określa państwo za pomocą różnorodnych ustaw i decyzji. To właśnie rząd określa również sumy gwarancyjne w ramach ubezpieczeń OC, które są maksymalnymi kwotami wypłacanymi w razie zdarzenia ubezpieczeniowego. Obecnie kwoty te są dość wysokie, ale nie zawsze takie były.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sumy gwarancyjne

Sumy gwarancyjne to kwoty, które zostały określone na pewnym poziomie po to, by zapewnić wszystkim uczestnikom ruchu poczucie bezpieczeństwa przynajmniej w aspekcie finansowym. Co za tym idzie, muszą być one na tyle wysokie, by z każdego takiego ubezpieczenia można było wypłacić odszkodowanie jednorazowe oraz dożywotnią rentę na satysfakcjonującym dla poszkodowanego poziomie. Obecnie sumy gwarancyjne ustalone zostały na poziomie 5 000 000 euro dla szkód osobowych, jest to kwota na jedno zdarzenie bez względu na to, ile osób bierze w nim udział oraz kwota 1 000 000 euro dla szkód rzeczowych, również na jedno zdarzenie, bez względu na to, ile osób bierze w nim udział. Kiedyś jednakże sumy gwarancyjne nie były aż tak wysokie i wiele osób, może stracić lub już straciło swoje renty, które miały być wypłacane do końca życia, właśnie z powodu tego, że skończyły się pieniądze na te odszkodowania przeznaczone. Dotyczy to przede wszystkim osób, które brały udział w wypadkach w latach dziewięćdziesiątych. Szacuje się, że jest to około trzydziestu osób, ale w ciągu kilku najbliższych miesięcy liczba ta może wzrosnąć aż do stu.

Co z odszkodowaniami z OC?

Stale napływające pieniądze ze składek ubezpieczeniowych powodują, że na bieżące wypłaty świadczeń są jeszcze środki. Jednakże, już wkrótce może ich zabraknąć, ponieważ pokryte muszą być wszystkie zobowiązania wobec poszkodowanych. Obecnie rząd pracuje nad wprowadzeniem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Nowelizacja ta raczej nie przyniesie powiększenia sum gwarancyjnych, które są i tak bardzo wysokie i zaspokajają roszczenia. Raczej jej celem będzie znalezienie dodatkowego źródła finansowania odszkodowań i rent dożywotnich w chwili gdy zabraknie pieniędzy zgromadzonych ze składek ubezpieczeniowych. Według wstępnych informacji i przypuszczeń, to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma przejąć odpowiedzialność finansową i wypłacać odszkodowania w momencie, gdy zabraknie na nie pieniędzy. Faktem jest, że zmiany również idą w tym kierunku, by każdy przypadek i każda sytuacja poszkodowanego rozpatrywana była indywidualnie. To zdecydowanie dobry kierunek, ponieważ pozwoli urealnić nieco zarówno wysokość wypłaty jednorazowej, jak i wysokość renty odszkodowawczej, która przysługuje do końca życia. Zmiany w zakresie wypłacania odszkodowań z OC są zdecydowanie koniecznością. Nie dotyczą one sum gwarancyjnych – te bowiem są już bardzo wysokie. Powinny one dotyczyć sposobu wypłacania odszkodowań oraz wsparcia finansowego w razie gdy kwoty ze składek ulegną wyczerpaniu.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty