Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Wypowiedzenie OC Aviva - kiedy można to zrobić?

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Porówneo: Wypowiedzenie OC Aviva - kiedy można to zrobić?

Firma Aviva jest konkurencyjna pod względem poziomu cen obowiązkowych ubezpieczeń OC i umożliwia łatwy zakup takich polis przez Internet. Trudno zatem się dziwić, że stosunkowo dużo osób wybiera obowiązkowe polisy spod znaku Avivy. Wielu właścicieli samochodów po jakimś czasie jest zainteresowanych wypowiedzeniem wcześniej zawartej umowy obowiązkowego OC. Ze względu na popularność ubezpieczeń OC Avivy, postanowiliśmy wytłumaczyć, w jakich sytuacjach będzie możliwe przedwczesne zakończenie ochrony oferowanej przez tego ubezpieczyciela. Warto wiedzieć, że z polisy OC od Avivy łatwiej mogą zrezygnować te osoby, które kupią obowiązkowe ubezpieczenie przez Internet (np. za pośrednictwem kalkulatora Porowneo.pl).

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

W skrócie o wypowiedzeniu OC w AVIVA:

 1. Wypowiedzieć można polisę kupioną przez Internet lub telefon w ciągu 30 dni
 2. Wypowiedzieć można kończące się ubezpieczenie
 3. Zawarcie umowy z innym ubezpieczycielem w trakcie okresu ochronnego pozwala wypowiedzieć aktualną umowę
 4. Pozostałe przypadki sprawdź w naszym artykule!
 5. Wzór na końcu artykułu! W wersji .pdf i tekstowej

Podwójna polisa to jeden z powodów wypowiedzenia…

Obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne sprzedawane przez firmę Aviva, podobnie jak inne OC dla posiadaczy samochodów podlegają przepisom ustawy z 22 maja 2003 r. (ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Wspomniany akt prawny dokładnie wylicza sytuacje, w których może dojść do wcześniejszego przerwania ochrony z tytułu OC dla kierowców (świadczonej na przykład przez firmę Aviva). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedwczesne zakończenie ochrony zapewnianej przez obowiązkowe OC jest możliwe w następujących sytuacjach:

 • polisa OC została kupiona przez Internet lub telefon i nie upłynęło jeszcze 30 dni od jej nabycia (w takim przypadku, umowa może zostać rozwiązana bez podawania przyczyny)
 • upływa okres ochrony (zwykle roczny), a klient nie chce przedłużenia umowy u danego ubezpieczyciela (np. Avivy) - uwaga: w takim wypadku wypowiedzenie trzeba dostarczyć lub nadać pocztą najpóźniej na jeden dzień przed końcem umownego okresu ochrony
 • kierowca wypowiada automatycznie przedłużoną ochronę, ponieważ wcześniej kupił już inne ubezpieczenie OC (to przypadek tzw. podwójnego ubezpieczenia)
 • auto zostało wyrejestrowane przez jego właściciela/właścicieli
 • aktualny właściciel samochodu kupił pojazd razem z aktywną polisą OC i chce zrezygnować z tego ubezpieczenia (np. na wskutek niekorzystnej rekalkulacji składki)
 • miała miejsce trwała i zupełna utrata pojazdu przez klienta, którą można potwierdzić (np. przy pomocy dokumentów policyjnych wskazujących na kradzież samochodu)
 • umowa ubezpieczenia została zawarta jeszcze przed rejestracją pojazdu, a danego samochodu nie zarejestrowano w ciągu kolejnych 30 dni
 • minęły trzy miesiące od ogłoszenia upadłości przez zakład ubezpieczeń
 • pojazd wcześniej ubezpieczony w Polsce, teraz zarejestrowano za granicą
 • pojazd został wyrejestrowany i przekazany do stacji demontażu, która wystawi odpowiednie zaświadczenie okazywane ubezpieczycielowi

Powyżej podaliśmy pełną listę powodów uprawniających kierowcę do przedwczesnego zakończenia umowy obowiązkowego OC (np. z firmy Aviva). To ważna kwestia, ponieważ niektóre strony internetowe wymieniają tylko kilka najbardziej popularnych sytuacji, w których kierowca nabywa prawo do skrócenia okresu ochrony z OC. Przykładem jest podwójne ubezpieczenie pojazdu lub chęć uniknięcia automatycznego przedłużenia polisy OC (po upływie roku).

Aktualny właściciel auta nie zawsze otrzyma zwrot składki

Jeżeli okres ochrony zapewnianej przez ubezpieczenie OC został przedwcześnie zakończony, to zgodnie z przepisami osoba ponosząca koszty obowiązkowej polisy ma prawo do częściowego zwrotu składki. Taki zwrot po wypowiedzeniu umowy OC będzie naliczony z uwzględnieniem okresu, w którym ubezpieczyciel nie był już odpowiedzialny za szkody wyrządzone z użyciem danego auta. Zwrot składki OC powinien zostać dokonany przed upływem dwóch tygodni od dnia, w którym zakład ubezpieczeń (np. Aviva) powiadomiono o rezygnacji z polisy (wypowiedzeniu umowy albo odstąpieniu od niej). Osoby rezygnujące z ubezpieczenia nabytego przy zakupie samochodu, powinny zdawać sobie sprawę, że to nie one otrzymają zwrot składki zapłaconej przed transakcją. Taki zwrot przysługuje poprzedniemu właścicielowi pojazdu, który może nalegać na jak najszybsze wypowiedzenie umowy OC przez kupującego.

OC z Avivy można łatwo wypowiedzieć poprzez Internet

Ubezpieczyciele starają się, aby wypowiedzenie umowy obowiązkowego OC lub odstąpienie od niej było łatwe dla klienta. Aviva nie stanowi wyjątku w tym względzie. Na stronie wspomnianego ubezpieczyciela, znajdziemy gotowy wzór wypowiedzenia umowy OC. Ten dokument po uzupełnieniu i odręcznym podpisaniu, oczywiście można wysłać na adres korespondencyjny zakładu ubezpieczeń (ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa). Warto jednak skorzystać z bardziej nowoczesnego rozwiązania. Polega ono na przesłaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy/odstąpieniu od umowy na adres kontakt@aviva.pl. Trzeba nadmienić, że istnieje również możliwość dostarczenia dokumentów przedstawicielowi Avivy albo jej agentowi. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej nakłada na agenta obowiązek przyjmowania dokumentów związanych z polisą sprzedaną przez współpracującego ubezpieczyciela (zobacz art. 30 wspomnianej ustawy). Wersja .pdf wypowiedzenia dostępna jest pod adresem: Wzór wypowiedzenia OC

Zainteresuje Cię też:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty