Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Wypowiedzenie OC Link4 - jak to zrobić?

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Porówneo: Wypowiedzenie OC Link4 - jak to zrobić?

Ze względu na niski poziom składek obowiązkowych ubezpieczeń OC, firma Link4 zdobyła dość mocną pozycję na krajowym rynku polis komunikacyjnych. Ten ubezpieczyciel aktualnie należący do PZU, specjalizuje się w sprzedaży OC dla kierowców i autocasco. Umowę pierwszego ze wspomnianych ubezpieczeń komunikacyjnych (OC), można rozwiązać tylko w ściśle określonych sytuacjach. Wiele osób jest zainteresowanych tym, jak powinno wyglądać wypowiedzenie OC w Link4. Właśnie dlatego przygotowaliśmy odpowiednik poradnik. Na naszym serwisie można znaleźć również artykuł prezentujący zasady wypowiadania obowiązkowych ubezpieczeń OC od Avivy oraz Generali.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

W ciągu pierwszych 30 dni łatwo zrezygnujemy z OC…

Duża liczba obowiązkowych polis komunikacyjnych sprzedawanych przez Link4, skutkuje stosunkowo częstymi wypowiedzeniami umowy wspomnianych ubezpieczeń OC. W określonych przypadkach, obowiązujące przepisy dają również możliwość odstąpienia od umowy OC sprzedawanego przez Link4. Z takiej polisy OC dla kierowców kupionej za pośrednictwem Internetu lub telefonu, można bez podawania przyczyny zrezygnować przez pierwsze 30 dni od jej zakupu. Wspomniane uprawnienie wynika z przepisów chroniących konsumentów i dotyczy tylko osób, które kupiły OC w celach bezpośrednio niezwiązanych ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. Podobnego prawa do rezygnacji z OC przez pierwsze 30 dni od zakupu, niestety nie mają osoby nabywające obowiązkowe polisy od stacjonarnego agenta. Właśnie dlatego warto kupić OC z firmy Link4 przez Internet (np. za pośrednictwem kalkulatora oc Porowneo.pl).

Link4 w ciągu 14 dni powinien zwrócić część składki OC

Można wskazać również kilka innych częstych sytuacji, które pozwalają na zakończenie ochrony z OC oferowanej przez Link4. Taka ochrona może zostać przerwana jeśli:

 • kierowca nie chce przez kolejne 12 miesięcy ubezpieczać się w Link4 i najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ochrony wyśle lub dostarczy odpowiednie oświadczenie (uwaga: do „zmieszczenia się” w ustawowym terminie wystarczy nadanie oświadczenia na poczcie lub jego dostarczenie agentowi współpracującemu z Link4)
 • obowiązkowa polisa z Link4 odnowiła się automatycznie, ale kierowca na jej miejsce później kupił już inne OC (to sytuacja podwójnego ubezpieczenia)
 • ubezpieczenie OC oferowane przez Link4 zakupiono razem z samochodem, ale nowy właściciel pojazdu chce być ubezpieczony w innej firmie (np. na wskutek niekorzystnego dla niego przeliczenia składki)
 • samochód został wyrejestrowany, co skutkuje brakiem konieczności posiadania ochrony z OC świadczonej przez Link4 lub inną firmę (uwaga: wyrejestrowanie samochodu osobowego na ogół skutkuje brakiem możliwości jego ponownej rejestracji)

Czasem przerwanie obowiązkowej ochrony świadczonej przez Link4, może być skutkiem innych okoliczności. Mowa o następujących sytuacjach:

 • trwałej utracie pojazdu (m.in. na wskutek kradzieży) albo jego zupełnym zniszczeniu (uwaga: kierowca musi udowodnić trwałą utratę auta lub jego zniszczenie - np. przy pomocy notatki policyjnej)
 • rejestracji za granicą pojazdu wcześniej ubezpieczonego w Polsce
 • braku możliwości rejestracji w ciągu kolejnych 30 dni samochodu, którego ubezpieczenie OC kupiono już wcześniej w Link4
 • przekazaniu do stacji demontażu pojazdu, który wcześniej był ubezpieczony w Link4

Przedterminowe zakończenie ochrony z tytułu OC zapewnianej przez Link4 (na wskutek wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej), uprawnia kierowcę do proporcjonalnego zwrotu składki. Taki zwrot uwzględniający okres wykorzystanej ochrony, przed upływem 14 dni od odstąpienia/wypowiedzenia powinien otrzymać ten właściciel auta, który wcześniej zapłacił składkę OC. Jeszcze przed otrzymaniem zwrotu składki, koniecznie trzeba będzie zakupić kolejne OC (o ile taka polisa nadal jest potrzebna). To ważna kwestia, ponieważ kierowca rezygnujący z polisy Link4 i nie kupujący innego ubezpieczenia OC (mimo takiej potrzeby), zapłaci karę nawet za jednodniową przerwę w wymaganej ochronie.

OC można łatwo wypowiedzieć przez stronę Link4

Firma Link4 chętnie stosuje kanał internetowy do sprzedaży polis i komunikacji z klientami. Właśnie dlatego sprawę dotyczącą rezygnacji z OC wspomnianego ubezpieczyciela, można będzie bez problemu załatwić przez Internet. Na swojej stronie internetowej Link4 umieścił specjalny interaktywny formularz. Po wpisaniu do niego odpowiednich informacji, zostanie wygenerowane potrzebne oświadczenie klienta dotyczące umowy OC. Co ciekawe, strona www Link4 pozwala również na stworzenie odpowiedniego formularza dla osób, które chcą zrezygnować z OC sprzedanego przez inną firmę (np. Wartę). Wygenerowany na stronie Link4 formularz, po wcześniejszym wydrukowaniu i własnoręcznym podpisaniu można:

 • wysłać na adres poczty elektronicznej ubezpieczyciela (bok@link4.pl)
 • zanieść do jednej z placówek Link4 (uwaga: wyszukiwarka takich placówek znajduje się na stronie Link4)
 • nadać tradycyjną pocztą na adres korespondencyjny zakładu ubezpieczeń (Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa)
 • dostarczyć jednemu z agentów lub multiagentów, którzy sprzedają polisy Link4

Niezależnie od sposobu załatwienia sprawy dotyczącej wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej, warto zatroszczyć się o potwierdzenie przekazania/wysłania dokumentów (elektroniczne lub pisemne). Takie potwierdzenia bywa bardzo przydatne w razie ewentualnych nieporozumień z zakładem ubezpieczeń.

Wzór wypowiedzenia

Ubezpieczenia komunikacyjnego w LINK4

............................, ...................... miejscowość, dnia

LINK4 TU S.A Pełna nazwa: LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ul. Postępu 15 02-676 Warszawa KRS 0000142452 NIP 5262672654

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

  ................................................................................................................................ Imię i nazwisko ubezpieczonego ................................................................................................................................ Adres ................................................................................................................................ PESEL ................................................................................................................................ Numer rejestracyjny i marka pojazdu ................................................................................................................................ Numer polisy

WYBIERZ I UZUPEŁNIJ TYLKO JEDNO Z OŚWIADCZEŃ

Oświadczam, że wypowiadam umowę ubezpieczenia z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta.(żeby moja polisa nie przedłużyła się na kolejny okres ubezpieczenia -podstawa prawna: art. 28 ustawy*) Oświadczam,że wypowiadam z dniem ......................., umowę ubezpieczenia w firmie LINK4 TU S.A, ponieważ zawarłem na okres od dnia ................. do dnia...................... ubezpieczenie na mój pojazd w firmie ......................................... (jeśli mam podwójne ubezpieczenie OC -podstawa prawna art. 28a ustawy*) Oświadczam, że wypowiadam umowę ubezpieczenia z dniem ............................. (jeśli kupiłem samochód z ubezpieczeniem -Podstawa prawna: art. 31 ustawy*) Oświadczam, że wypowiadam umowę ubezpieczenia z dniem............................. (jeśli zawarłem umowę przez telefon lub Internet, to mam 30 dni od daty zawarcia umowy -Podstawa prawna: art. 33 ust 8 ustawy*)

.................................... Podpis składającego wypowiedzenie

*Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Wersja .pdf wypowiedzenia OC dostępna jest pod adresem: https://porowneo.pl/downloads/important_documents/templates/Wzor_wypowiedzenia_OC.pdf

Zainteresuje Cię też:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty