Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Wypowiedzenie OC Proama nie będzie trudne

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Porówneo: Wypowiedzenie OC Proama nie będzie trudne

Proama to jedna z najpopularniejszych marek ubezpieczeniowych w Polsce. Obecnie należy ona do międzynarodowej grupy Generali, która na polskim rynku sprzedaje ubezpieczenia również pod własną marką (Generali). Oferta Generali i Proamy dotycząca polis komunikacyjnych jest uwzględniana przez naszą porównywarkę i cieszy się sporą popularnością. Między innymi dlatego przygotowaliśmy dokładny poradnik, który informuje o zasadach wypowiadania umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC sprzedanego przez Proamę i regułach odstąpienia od umowy takiego ubezpieczenia. Na całe szczęście, zakończenie ochrony oferowanej przez Proamę nie jest trudne.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Odstąpienie od umowy będzie możliwe w dwóch sytuacjach …

W pierwszej kolejności warto przeanalizować sytuacje pozwalające na odstąpienie od umowy obowiązkowego OC sprzedanego przez Proamę. Z punktu widzenia prawa, odstąpienie różni się od wypowiedzenia umowy. Odstąpienie od umowy ma prowadzić do przywrócenia stanu prawnego, który miał miejsce przed jej zawarciem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odstąpienie od umowy obowiązkowego OC (sprzedanego np. przez Proamę) będzie możliwe tylko w dwóch sytuacjach. Pierwszy z takich przypadków jest znacznie częstszy i polega na odstąpieniu od umowy ubezpieczenia zawartej przez konsumenta za pośrednictwem Internetu lub telefonu. Warto pamiętać, że zgodnie z polskim prawem cywilnym konsumentem jest osoba kupująca ubezpieczenie w celach bezpośrednio niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Takie osoby będące konsumentami, mogą odstąpić od umowy ubezpieczenia kupionego zdalnie (m.in. od Proamy) w ciągu pierwszych 30 dni od zakupu. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje jeszcze jedną możliwość odstąpienia od umowy OC sprzedanego przez Proamę. Takie zakończenie ochrony będzie możliwe, jeżeli obowiązkowa polisa została kupiona przed rejestracją pojazdu, a samochodu nie udało się zarejestrować w ciągu kolejnych 30 dni. W praktyce to dość rzadka sytuacja, ale warto o niej wiedzieć. Odstąpienie od umowy obowiązkowego OC sprzedanego przez Proamę uprawnia kierowcę do otrzymania proporcjonalnego zwrotu zapłaconej składki. Taki zwrot powinien zostać dokonany w ciągu kolejnych 14 dni od odstąpienia i musi uwzględniać okres niewykorzystanej ochrony.

Znacznie częściej można wypowiedzieć umowę OC od Proamy

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wymienia również kilka sytuacji, w których możliwe jest wypowiedzenie umowy dotyczącej polisy OC sprzedanej przez Proamę. Takie wypowiedzenie najczęściej ma miejsce, gdy:

  • kończy się okres ochrony aktualnej polisy, a obecny klient Proamy nie chce przedłużenia OC na kolejny rok (uwaga: w opisywanej sytuacji trzeba dostarczyć ubezpieczycielowi/agentowi wypowiedzenie najpóźniej na jeden dzień przed końcem ubezpieczenia albo wysłać je pocztą najpóźniej jeden przed zakończeniem okresu ochrony)
  • ubezpieczenie OC od Proamy zostało kupione razem z samochodem, a obecny właściciel auta woli wybrać innego ubezpieczyciela - na przykład ze względu na niekorzystną rekalkulację składki OC lub ustalenia ze sprzedawcą (uwaga: obecnie wypowiedzenie „odziedziczonego” OC jest możliwe w dowolnym terminie od zakupu auta)
  • polisa OC z Proamy przedłużyła się automatycznie, a kierowca następnie kupił kolejne obowiązkowe ubezpieczenie (uwaga: w sytuacji tzw. podwójnego ubezpieczenia, wypowiedzenie automatycznie przedłużonej polisy jest możliwe bez ograniczeń dotyczących terminu)

Przepisy wskazują również inne przesłanki do wypowiedzenia umowy OC od Proamy. Takie wypowiedzenie jest możliwe w następujących sytuacjach:

  • samochód został wyrejestrowany (w związku ze złomowaniem albo z innych powodów)
  • auto wcześniej ubezpieczone przez Proamę, teraz zarejestrowano za granicą
  • doszło do całkowitej i nieodwracalnej utraty pojazdu (np. na wskutek pożaru albo kradzieży)

Warto wiedzieć, że kierowca wypowiadający umowę OC z powodów wymienionych powyżej, będzie musiał przedstawić odpowiednie dokumenty (np. potwierdzenie wyrejestrowania auta w Polsce albo zaświadczenie z Policji o kradzieży pojazdu). Trzeba podkreślić, że wypowiedzenie OC również uprawnia do proporcjonalnego zwrotu zapłaconej składki (za niewykorzystany okres ochrony). Taki zwrot w ciągu kolejnych 14 dni od wypowiedzenia powinien otrzymać ten kierowca, który poniósł koszt obowiązkowej polisy. Właśnie dlatego na szybkie wypowiedzenie OC może naciskać poprzedni właściciel samochodu. Zwrot składki OC dla takiej osoby będzie większy, jeżeli obecny posiadacz auta szybciej złoży lub wyśle ubezpieczycielowi odpowiednie oświadczenie o wypowiedzeniu. Kwestie związane z czasem wypowiedzenia OC można uregulować w umowie sprzedaży samochodu. W ten sposób unikniemy nieporozumień.

Gotowe wzory wypowiedzenia są dostępne na stronie Proamy

Klienci Proamy raczej nie powinni narzekać na łatwość wypowiedzenia umowy OC lub odstąpienia od umowy takiej polisy. Wspomniany ubezpieczyciel na swojej stronie internetowej udostępnia bowiem gotowe wzory dokumentów, które musi podpisać klient (tzn. oświadczenie o odstąpieniu od umowy i oświadczenie o wypowiedzeniu umowy). Takie oświadczenie najpierw trzeba wydrukować, a potem wypełnić i podpisać. W dalszej kolejności możliwe są trzy warianty. Pierwsze rozwiązanie polega na przesłaniu dokumentów przy pomocy poczty elektronicznej (na adres: centrumklienta@proama.pl). Kierowca w celu dostarczenia dokumentów może również posłużyć się tradycyjną pocztą i zaadresować list na adres korespondencyjny Proamy: ul. Senatorska 18 00-082 Warszawa. W grę wchodzi także inna opcja. Mowa o dostarczeniu wydrukowanego i podpisanego oświadczenia do placówki ubezpieczyciela albo jego agenta.

Wzór wypowiedzenia umowy możesz pobrać również tutaj.

Zainteresuje Cię też:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty