Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Zajęcie komornicze odszkodowania z ubezpieczenia

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Porówneo: Zajęcie komornicze odszkodowania z ubezpieczenia

W sytuacji, kiedy komornik zajmuje konto bankowe dłużnika, ma on prawo do przejęcia wszystkich znajdujących się na koncie środków. Co jednak w sytuacji, kiedy dłużnik w czasie, gdy konto było zajęte, otrzymał odszkodowanie w ramach OC? Czy komornik może zająć środki uzyskane z odszkodowania? Sprawdź!

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Zajęcie komornicze – na czym polega i kiedy jest możliwe?

Zacznijmy od tego, czym dokładnie jest zajęcie komornicze. Otóż jest to sytuacja, w której wierzyciel uzyskuje w sądzie tytuł wykonawczy i decyduje się na przekazanie sprawy komornikowi. Komornik działa na podstawie tytułu egzekucyjnego. Jednym ze sposobów na egzekucję wierzytelności jest zajęcie konta bankowego przez komornika. Pobiera on znajdujące się na koncie środki, a następnie przekazuje je wierzycielowi.

Czy komornik może zająć wszystkie środki, które znajdują się na koncie?

Nie, komornik nie może zająć wszystkiego. Niektóre środki podlegają wyłączeniu spod egzekucji komorniczej. Mowa tutaj o tzw. kwocie wolnej od zajęcia. Jest to kwota, która musi pozostać do dyspozycji dłużnika – tak, aby miał on za co żyć. Z reguły jest to kwota minimalnego wynagrodzenia, która obowiązuje w danym roku. Dotyczy to jednak wyłącznie osób, które są zatrudnione na umowę o pracę – warto o tym pamiętać.

Zgodnie z art. 831 k.p.c. pewne środki podlegają wyłączeniu. W punkcie 5 znajduje się informacja o tym, że egzekucji nie podlegają między innymi "świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów".

Czy komornik może zająć odszkodowanie z OC?

Częściowo tak. Odszkodowanie, otrzymane w ramach OC, może zostać zajęte przez komornika, ale jedynie w części wskazanej, która wskazana zostałą w rozporządzeniu Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej.

  _Na podstawie art. 831 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:_


  _§ 1. Z zastrzeżeniem art. 832 i art. 833 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego, świadczenia pieniężne z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń i odszkodowań._


  _§ 2. Ograniczenia egzekucji, o których mowa w § 1, nie dotyczą egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych oraz składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych._

A zatem świadczenie w ramach odszkodowania OC może zostać zajęte wyłącznie w ¼ wysokości.

Co można zrobić, gdy komornik zajmie odszkodowanie?

Właściwie w takiej sytuacji nie można zrobić wiele. Biorąc pod uwagę, że komornik ma pełne prawo do zajęcia środków, które dłużnik otrzymał z odszkodowania – w szczególności w ramach ubezpieczenia OC – nie ma tutaj zbyt dużego pola manewru. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy komornik niesłusznie zajmuje środki z odszkodowania OC lub z innego. Może się tak zdarzyć na przykład wtedy, gdy dane środki podlegają wyłączeniu z egzekucji lub jej ograniczeniu. Rozwiązaniem może być złożenie do komornika specjalnego wniosku, w którym znajdzie się prośba o zwolnienie spod zajęcia środków, które nie podlegają egzekucji. Wniosek taki powinien zostać skierowany do konkretnego komornika, który prowadzi daną egzekucję.

Co powinien zawierać wniosek? Muszą znaleźć się w nim następujące informacje:

 • dane dłużnika,
 • sygnatura sprawy,
 • numer konta bankowego dłużnika,
 • informacja, w jakim banku prowadzony jest rachunek dłużnika,
 • prośba o zwolnienie kwoty od zajęcia,
 • wysokość kwoty, która ma być zwolnione od zajęcia,
 • podstawę prawną, na której składany jest wniosek (art. 831 pkt. 5 k.p.c. w zw. z rozporządzeniem Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 roku).

Zajęcie komornicze odszkodowania z ubezpieczenia OC – podsumowanie

Zajęcie środków przez komornika to trudna sytuacja, dlatego warto wiedzieć, które środki mogą podlegać wyłączeniu spod egzekucji komorniczej. Zgodnie z przepisami komornik ma prawo zająć środki, otrzymane w ramach odszkodowania z OC, jednak tylko w ¼ wysokości. Jeśli więc komornik zajmie większą część odszkodowania, istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie spod zajęcia środków.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty