Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Znak zakazu zatrzymywania się a zakaz postoju

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Porówneo: Znak zakazu zatrzymywania się a zakaz postoju

Zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju – dwa znaki, które są dobrze znane wszystkim kierowcom. I zdecydowanie nie są lubiane, szczególnie gdy ktoś chce zatrzymać się na kilka minut lub od dłuższego czasu szuka miejsca parkingowego. Niemniej jednak warto znać te znaki, wiedzieć, co dokładnie oznaczają i jakie konsekwencje grożą za niedostosowanie się do zakazów – tym bardziej, że znaki te łatwo jest pomylić!

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Zakaz zatrzymywania pojazdu i postoju – co mówią przepisy?

Obowiązujące w Polsce przepisy bardzo dokładnie regulują kwestię zakazu zatrzymywania i postoju. Zacznijmy jednak od rozróżnienia tych pojęć, gdyż będzie to dobra podstawa do dalszych rozważań. Otóż zgodnie z Kodeksem Drogowym:

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

_29) "zatrzymanie pojazdu" - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów; _

_30) "postój pojazdu" - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę; _

A zatem pojęcia te nie są tożsame – i warto o tym pamiętać. O zatrzymaniu pojazdu mówimy, gdy trwa ono krócej niż minutę, natomiast o postoju, gdy trwa dłużej i nie wynika z warunków na drodze. Choć różnica pomiędzy tymi pojęciami nie jest bardzo wyraźna – w końcu żaden kierowca po zatrzymaniu pojazdu nie odlicza 60 sekund! – należy ją znać. Głównie z tego powodu, że z zatrzymaniem pojazdu i z postojem wiąże się szereg innych zakazów i nakazów.

Zatrzymanie pojazdu – kiedy nie jest dopuszczalne?

Jak czytamy w Art. 49 Prawa o ruchu drogowym, zatrzymywania pojazdu zabrania się w następujących sytuacjach:

 • na przejeździe kolejowym i tramwajowym, na skrzyżowaniu, a także w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania,
 • na przejściu dla pieszych,
 • na przejeździe dla rowerzystów,
 • w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem,
 • na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu,
 • w tunelu, na moście lub na wiadukcie,
 • na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię,
 • na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni,
 • na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni,
 • w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd,
 • na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu,
 • na pasie między jezdniami,
 • w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości,
 • w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu,
 • na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.

Widać więc, że sytuacji, w których zatrzymywanie pojazdu nie jest dozwolone, jest wiele. Warto więc jeszcze raz przypomnieć sobie tę listę, aby nie otrzymać kary – tym bardziej, że o zatrzymaniu pojazdu mówimy, gdy trwa ono mniej niż minutę, a to naprawdę niewiele.

W jakich sytuacjach zabrania się postoju?

Sytuacji takich jest kilka. Jak czytamy w dalszej części Prawa o ruchu drogowym, postoju zabrania się między innymi:

 • w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej,
 • w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu,
 • przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską,
 • w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu – to bardzo często popełniany błąd!
 • na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

Jak możemy dowiedzieć się z kolejnych fragmentów ustawy, zabrania się również zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. To bardzo ważne, z uwagi na bezpieczeństwo – przy dużych prędkościach takie zatrzymanie pojazdu mogłoby być bardzo niebezpieczne. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu. Jednocześnie zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Prawidłowe zatrzymanie pojazdu – jak powinno wyglądać?

Wiesz już, w jakich sytuacjach zatrzymanie pojazdu nie jest dozwolone. Pora na wyjaśnienie, jak powinno wyglądać prawidłowe zatrzymanie pojazdu.

Przede wszystkim pojazd powinien być zatrzymany w taki sposób, aby nie utrudniać poruszania się innym uczestnikom ruchu – zarówno tym zmotoryzowanym, jak i pieszym. Na drogach nie brakuje sytuacji, gdy kierowca zatrzymuje się na przysłowiowym środku drogi dosłownie na chwilę, włącza światła awaryjne, a ostatecznie okazuje się, że… po prostu podwoził kogoś i wysadza go na ulicy.

Zatrzymanie pojazdu jest możliwe tylko wtedy, gdy jest on widoczny dla innych kierowców, i to z odpowiedniej odległości. Auto nie może powodować zagrożenia. Jeśli zatrzymujemy pojazd na jezdni, należy ustawić go jak najbliżej krawędzi, tak aby przejechanie obok nie było utrudnione. Jeśli to możliwe, warto zatrzymać pojazd poza jezdnią lub na chodniku – jeżeli oczywiście w danym miejscu jest to dopuszczalne.

Postój pojazdu – o czym trzeba pamiętać?

Jeżeli chodzi o postój pojazdu, samochód zawsze powinien zostać w miejscu, w którym nie utrudnia ruchu i nie stwarza zagrożenia. Kierowca zobowiązany jest do wyłączenia silnika, wyjęcia kluczyków ze stacyjki oraz do zamknięcia okien i drzwi. Uwaga: mandat za pozostawienie włączonego silnika na postoju może skończyć się mandatem w wysokości nawet 500 zł.

Znaki zatrzymywania się i postoju

Doświadczeni kierowcy nie powinni mieć kłopotu z rozróżnieniem znaków zatrzymywania się i postoju, choć zdarza się, że w pośpiechu czy z powodu stresu ktoś rzeczywiście błędnie odczyta taki znak. Przypomnijmy więc:

 • znak B-35, czyli zakaz postoju – to ukośna czerwona linia na niebieskim tle,
 • znak B-36, czyli zakaz zatrzymywania – to dwie krzyżujące się czerwone linie na niebieskim tle.

Jeśli chodzi o znak zakazu postoju, istnieje kilka wersji, które informują, na jak długo można pozostawić auto w danym miejscu. W takiej sytuacji na znaku dodatkowo umieszczane jest na przykład "15 min." Na znaku może także znajdować się informacja, w jakich godzinach obowiązuje, a także której strony jezdni dotyczy. Jeśli pod znakiem umieszczona będzie podwójna strzałka, czyli znak T-26, postój lub zatrzymywanie pojazdu niedozwolone jest po dwóch stronach jezdni. Z reguły jednak zakaz dotyczy wyłącznie tej strony jezdni, po której się znajduje.

Jaki mandat za złamanie zakazu zatrzymywania i postoju?

Mieszkańcy dużych, bardzo zatłoczonych miast doskonale wiedzą, że bardzo często uniknięcie mandatu za złamanie zakazu postoju jest prawdziwym wyczynem. Przykładem są miejsca, w których znajduje się wiele biurowców i siedzib dużych korporacji, a miejsc parkingowych jest jak na lekarstwo… Warto więc dowiedzieć się, jakie mandaty grożą kierowcom, którzy złamali zakaz zatrzymywania lub postoju.

Kary mogą wynosić od 100 do 300 zł, w zależności od sytuacji:

 • mandat w wysokości 100 zł otrzymają kierowcy, którzy nie stosują się do znaków zatrzymywania i postoju lub gdy naruszą zasady zatrzymywania i postoju na chodniku,
 • mandat 200 zł z kolei będą musieli zapłacić ci, którzy zatrzymają auto na moście lub na wiadukcie,
 • 300 zł mandatu otrzymają osoby, które zatrzymają pojazd na skrzyżowaniu, na przejeździe kolejowym lub tramwajowym,
 • od 100 do 300 zł mandatu mogą otrzymać kierowcy, którzy zatrzymają pojazd na przejściu dla pieszych lub na przejeździe rowerowym, a także gdy auto zostanie zatrzymane warunkach niedostatecznej widoczności i będzie powodowało zagrożenie na drodze.

Zakaz zatrzymywania się a zakaz postoju – podsumowanie

Jak widać, przepisy dotyczące zakazu zatrzymywania są bardzo restrykcyjne, a sytuacji, w których zatrzymywanie pojazdu i postój są niedopuszczalne, jest całe mnóstwo. Przede wszystkim jednak warto pamiętać o tym, aby w każdym przypadku zatrzymywać pojazd tak, by nie stanowił on żadnego zagrożesznia i by był dobrze widoczny dla innych kierowców – nie tylko z uwagi na możliwość otrzymania mandatu, ale też z troski o bezpieczeństwo.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty