Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Zniżki na ubezpieczenie samochodu - po jakim czasie je dostaniemy?

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
zniz%cc%87ki-oc-porowneo-tab-1

Znaczący wzrost cen polis OC z lat 2016 - 2017 sprawił, że kwestia ubezpieczeniowych zniżek nabrała szczególnego znaczenia. Warto zdawać sobie sprawę, że w dłuższej perspektywie podrożały także ubezpieczenia autocasco. Posiadacze takich nieobowiązkowych polis, którzy mogą się pochwalić dłuższym okresem bezszkodowej jazdy, również otrzymają rabat naliczany od bazowego poziomu składki. Warto dowiedzieć się, na czym dokładnie polega obniżka składki OC lub AC, która jest bardzo korzystna dla kierowcy.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oprócz bonusów ubezpieczyciel stosuje także malusy

Temat obniżek składki dla bezszkodowych kierowców (tzw. bonusów) nierozerwalnie wiąże się z systemem bonus - malus, który jest powszechnie stosowany przez ubezpieczycieli. Wspomniany system oprócz zniżek dla bezszkodowych kierowców (bonusów), przewiduje również tak zwane malusy, czyli karne podwyżki składek. Rozwiązanie zakładające możliwość uzyskania przez kierowcę zarówno rabatów, jak i ubezpieczeniowych kar ma dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze, wspomniany system zachęca do bezszkodowej jazdy poprzez konkretne korzyści finansowe. Po drugie, system bonus - malus pozwala ubezpieczycielowi na lepsze oszacowanie poziomu ryzyka związanego z danym kierowcą. Wysokość składki OC lub AC dotyczącej przykładowego właściciela auta najpierw jest szacowana na podstawie takich cech jak chociażby wiek tego klienta, marka i model samochodu oraz liczba lat od zdania egzaminu na prawo jazdy. W dalszej kolejności, ubezpieczyciel koryguje bazową wysokość składki OC/AC o zniżki lub zwyżki wynikające z dotychczasowej historii ubezpieczenia. Po roku jazdy bez szkód kierowca często awansuje do bardziej „bezpiecznej” kategorii (tzw. klasy taryfowej), co oznacza większą zniżkę lub mniejszą zwyżkę. W tym kontekście można podać przykład właściciela auta, którego zniżka po roku bez szkód wzrosła z 10% do 20%. Taka zmiana niekoniecznie musi jednak oznaczać spadek kosztu kolejnego ubezpieczenia komunikacyjnego o jedną dziewiątą (względem składki sprzed roku). Warto bowiem pamiętać, że w okresie pomiędzy zakupem następnego OC lub AC (wynoszącym zwykle jeden rok), zakład ubezpieczeń może znacząco zmienić swoją politykę cenową. Właśnie dlatego nowa zniżka lub zwyżka prawdopodobnie będzie naliczana przy uwzględnieniu innego poziomu bazowej składki ubezpieczenia autocasco albo obowiązkowego OC.

text

Poziom bonusów zależy od towarzystwa ubezpieczeń

Warto wiedzieć, że poziom zniżek (bonusów) oraz zwyżek (malusów) zależy od aktualnej polityki każdego ubezpieczyciela oferującego polisy komunikacyjne. Zarówno ustawodawca, jak i nadzór finansowy (KNF), nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość bonusów oraz malusów. Trzeba jednak nadmienić, że przepisy przewidują dla ubezpieczycieli obowiązek informowania Komisji Nadzoru Finansowego o prowadzonej polityce cenowej w zakresie obowiązkowych polis OC (m.in. OC dla kierowców). Jeżeli KNF uzna, że zakład ubezpieczeń w zły sposób ustala składki OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, to będzie mógł podjąć tak zwane czynności nadzorcze. Krajowi ubezpieczyciele w ostatnim czasie już przekonali się, że Komisja Nadzoru Finansowego może dotkliwie karać za „grzechy” z przeszłości. Mowa o karach finansowych za nieadekwatnie niski poziom składek OC.

Spadki w tabeli bonus - malus są szybsze niż awanse

Poniżej w ramach uzupełnienia przedstawiliśmy przykładową tabelę bonusów i malusów. Wspomniana tabela dotyczy ubezpieczeń autocasco. Warto zwrócić uwagę, że to zestawienie przewiduje większe różnice składki pomiędzy poszczególnymi klasami taryfowymi, niż w przypadku obowiązkowych polis OC. Przykładowo przejście z klasy BM2 (bezszkodowy ostatni rok) do klasy BM1 (bezszkodowe ostatnie dwa lata) oznacza zmianę wskaźnika korygującego bazowy poziom składki z 0,85 do 0,65. Tym samym zniżka wzrasta z 15% (1,00 - 0,85) do 35% (1,00 - 0,65). W przypadku obowiązkowych polis OC, zwykle mamy do czynienia z większą liczbą klas taryfowych (nawet kilkanaście różnych klas). Pierwsza zniżka (wynosząca zazwyczaj 10%) najczęściej jest przyznawana kierowcy po jednym roku jazdy bez szkód likwidowanych przy pomocy obowiązkowej polisy OC. Każdy kolejny rok bezszkodowej jazdy skutkuje osiągnięciem przez klienta lepszej klasy taryfowej. Posiadacze polis OC z długim okresem bez szkód (min. 6 lat - 8 lat), nie mogą jednak liczyć na zniżki większe niż 50% - 60%. Każda szkoda niestety ma większy wpływ na poziom składki OC niż kolejny rok bezszkodowej jazdy. Posiadacz polisy OC, który spowodował wypadek w ostatnim roku, nierzadko zostanie przesunięty w górę o dwie klasy taryfowe, co może skutkować podwyżką składki np. o 20% - 30%. Jeżeli kierowca wyrządził w ostatnim roku aż kilka szkód, to wzrost kosztów następnej polisy OC może wynieść nawet 60% - 100%. Taka zaporowa podwyżka składki to sposób ubezpieczycieli na pozbycie się niechcianego klienta, który generuje zbyt duże ryzyko wypadku. Zakład ubezpieczeń zgodnie z ustawą nie może odmówić problematycznemu kierowcy ochrony w ramach OC. Przepisy nie zabraniają jednak zaproponowania takiemu klientowi o wiele wyższej składki.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty