Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Podróż

Okres ważności EKUZ - zmiana przepisów

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Okres ważności EKUZ - zmiana przepisów

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich osób, które na terenie swojego kraju mają państwowe ubezpieczenie zdrowotne i wybierają się na wyjazd zagraniczny, do kraju, w którym EKUZ jest honorowana. Dzięki temu można po prostu korzystać z państwowej opieki zdrowotnej poza granicami swojego kraju, a koszty tejże opieki pokryte zostaną z państwowej kasy.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kiedy przysługuje wsparcie z EKUZ

Zasadniczo, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego działa w bardzo określonych przypadkach. Chodzi o to, by uniknąć celowego udawania się za granicę, by tam podjąć się leczenia planowanego za pieniądze pochodzące z ubezpieczenia państwowego. Z EKUZ finansowane są tylko te procedury medyczne i te zabiegi, które są niezbędne z punktu widzenia stanu zdrowia pacjenta i okresu jego pobytu za granicą. Jeżeli jakiś zabieg medyczny nie jest konieczny do wykonania lub będzie go można wykonać za jakiś czas (okres, gdy podróżny wróci do swojego kraju), a mimo to zostanie zrealizowany, wówczas nie zostanie on sfinansowany dzięki EKUZ. Jeżeli jednak jego wykonanie jest uzasadnione ratowaniem życia lub zdrowia pacjenta, to oczywiście, pieniądze zostaną zwrócone. Z EKUZ można pokryć również te zabiegi i procedury medyczne, których konieczność wykonania mogłaby zmusić podróżnego do przedterminowego powrotu do kraju. Innymi słowy, jeżeli trzeba w jakiś sposób pomóc pacjentowi i jest to pilne, to należy to zrobić.

Potwierdzenie prawa do świadczeń EKUZ

Placówki medyczne mają obowiązek w pierwszej kolejności udzielić pomocy, a dopiero potem analizują prawo do świadczeń. Jeżeli stan zdrowia pacjenta na to pozwala, wówczas prowadzona jest weryfikacja. Prawo do świadczeń ma każda osoba, która okaże ważną kartę EKUZ. Należy ją wyrobić oczywiście przed wyjazdem, w swoim kraju, w którym opłacane jest ubezpieczenie. Kartę należy okazać w placówce, w której podejmowane jest leczenie. Nie wystarczy podanie jej numeru identyfikacyjnego. Należy pokazać samą kartę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Może to być dowód osobisty lub paszport. W wielu krajach preferowany jest paszport.

Okres ważności karty EKUZ

Okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest różnorodny i zależy od sytuacji osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń. W związku z tym warto wiedzieć, jaki okres ważności przysługuje w partykularnych sytuacjach, by wiedzieć, kiedy należy się ubiegać o jej przedłużenie. Osoby, które pobierają świadczenia emerytalne otrzymują EKUZ ważną przez pięć lat. Na okres jednego roku mogą wyrobić kartę osoby ubezpieczone, które są zatrudnione, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, pobierają rentę, są studentami zgłoszonymi przez uczelnię do ubezpieczenia zdrowotnego oraz członkowie rodzin osób ubezpieczonych. Kartę ważną przez sześć miesięcy mogą otrzymać te osoby, które nie są ubezpieczone, ale mają prawo do świadczeń, czyli na przykład osoby niepełnoletnie mające obywatelstwo polskie lub status uchodźcy oraz kobiety w ciąży, które mają obywatelstwo polskie lub status uchodźcy. Trzymiesięczną kartę ubezpieczeniową otrzymają osoby, które spełniają kryterium dochodowe, uprawniające do pobierania świadczeń z pomocy społecznej. Na dwa miesiące może sobie wyrobić kartę każda osoba ubezpieczona, a niewymieniona dotychczas oraz osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, jako bezrobotna. Najkrótszą ważność mają karty kobiet nieubezpieczonych, które są w okresie połogu i mają obywatelstwo polskie lub status uchodźcy przyznany przez polski urząd. Podsumowując, EKUZ może się okazać doraźnie ogromnym wsparciem. Jest wyrazem współpracy między krajami członkowskimi Unii Europejskiej i pozwala bezpłatnie skorzystać z państwowej opieki medycznej za granicą, gdy taka opieka jest potrzebna nagle. Nie wspiera co prawda zabiegów planowanych i ustalanych, a jedynie nagłe, ratujące życie i zdrowie. Nie mniej, jest to zwolnienie z konieczności ponoszenia za nie opłat, poddawanego tym zabiegom pacjenta.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty