Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Podróż

Ubezpieczenie od rezygnacji z urlopu

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Ubezpieczenie od rezygnacji z urlopu

Urlop i wakacje to przedsięwzięcie, które zwykle planowane jest z dużym wyprzedzeniem. Rezerwowane są kwatery lub hotele, zamawiane bilety lotnicze lub przejazdowe. Nieobecność we wskazanych dniach zgłaszana jest w pracy. Cała otoczka i przygotowania powodują, że wiele miesięcy przed samym zdarzeniem wszystko jest zorganizowane, zaplanowane i opłacone. Jednak, w życiu dzieją się czasem rzeczy nieprzewidziane i niezaplanowane. Skutkują one koniecznością zmiany dotychczasowych planów. A co jeżeli trzeba zrezygnować z zarezerwowanego i opłaconego urlopu?

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenie od rezygnacji

Właśnie na taką okoliczność warto wykupić sobie wraz z wycieczką czy pobytem, ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej. To ubezpieczenie działa niejako podwójnie. Z jednej strony gwarantuje zwrot kosztów poniesionych w związku z planowanym wyjazdem. Z drugiej zaś strony gwarantuje zwrot niewykorzystanej części pieniędzy w sytuacji, gdy zachodzi konieczność wcześniejszego powrotu do domu. Zatem wyjazd się faktycznie odbył, ale z przyczyn losowych nie może trwać tyle, na ile został zaplanowany i wykupiony. W efekcie klient bowiem ponosi koszty, z których praktycznie nie ma żadnego pożytku. Nie korzysta z planowanego urlopu lub nie korzysta z niego w pełni. Raz, że spotyka go więc jakieś przykre losowe zdarzenie, a dwa ma dodatkowe straty, stresy i przykrości związane z niepotrzebnie wydanymi pieniędzmi. Taka sytuacja jest frustrująca. Dlatego właśnie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie, które w pewnym stopniu łagodzą doświadczenie nieszczęśliwego zdarzenia. Polisa działa w ten sposób, że towarzystwo ubezpieczeniowe po otrzymaniu zgłoszenia weryfikuje przyczynę rezygnacji z wyjazdu (musi być to przyczyna losowa) i weryfikuje poniesione koszty. Po pozytywnym rozpatrzeniu wszystkich dokumentów przelewa należne pieniądze na konto ubezpieczonego. Jakie zatem sytuacje są uwzględniane przez ubezpieczyciela jako uprawniające do otrzymania odszkodowania z polisy?

Przyczyny rezygnacji z urlopu

Wspomniano już, że wypłata odszkodowania jest możliwa wyłącznie, jeżeli rezygnacja z urlopu nastąpiła z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego, z przyczyn losowych i nieszczęśliwych. Rezygnacja z powodu zmiany decyzji czy nowego pomysłu nie zostanie więc tutaj uznana i w takiej sytuacji nie nastąpi żaden zwrot. Jakie przyczyny są uważane za towarzystwa jako losowe i nieszczęśliwe? Otóż, są to zdarzenia związane głównie z życiem i zdrowiem ubezpieczonego i członków jego najbliższej rodziny, czyli:

  • poważna choroba ubezpieczonego
  • wypadek ubezpieczonego
  • śmierć członka najbliższej rodziny ubezpieczonego.

Do tego dochodzą zdarzenia, które uniemożliwiają podróż z przyczyn formalnych, czyli kradzież lub utrata dokumentów niezbędnych podczas przekraczania granicy lub odbywania podróży. Oczywiście ta lista może zostać poszerzona i powiększona o inne zdarzenia. Decyzja ta jest jednak indywidualna i leży w gestii poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Warto więc przed podpisaniem umowy zapoznać się z dostępną listą, by wiedzieć, w jakiej chwili można się zwrócić do firmy o pomoc i wypłatę pieniędzy z ubezpieczenia.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty