Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia domu i mieszkania

Broker a Agent ubezpieczeniowy - jaka jest różnica?

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Broker a Agent ubezpieczeniowy - jaka jest różnica?

W branży ubezpieczeniowej istnieją różnorodne funkcje, zadania i role. Znaleźć można też różne zawody, które funkcjonują w obrębie tej dziedziny. Każdy z nich ma swoją specyfikę, swoje zadania i swoje cele do zrealizowania. Najbardziej reprezentatywnymi są agent i broker ubezpieczeniowy.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Agent ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy to osoba, która reprezentuje towarzystwo ubezpieczeniowe w kontakcie z klientem. Jej zadaniem jest przedstawienie struktury polisy, jej konstrukcji oraz wyjaśnienie, jak dana polisa działa. Agent ubezpieczeniowy działa jednak na rzecz towarzystwa lub towarzystw i to w jego kompetencjach znajduje się takie zaprezentowanie oferty, by była ona dla klienta atrakcyjna. Agent ubezpieczeniowy działa w oparciu o Ustawę o działalności ubezpieczeniowej. Jest to dokument z 22.05.2003 roku. Zgodnie z tą ustawą agent ubezpieczeniowy musi przejść odpowiednie szkolenie i zdać państwowy egzamin zarządzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Egzamin ten upoważnia do otrzymania licencji uprawniającej do wykonywania zawodu. Każda licencja jest numerowana. Agent, który nie ma dokumentu potwierdzającego zaliczenie egzaminu nie może wykonywać swojej pracy.

Broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy również jest pośrednikiem przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Z tym że, jego mocodawcą nie jest towarzystwo ubezpieczeniowe, ale osoba, która ma być ubezpieczona. Jako że broker ubezpieczeniowy reprezentuje interesy klienta, nie może być w żaden sposób powiązany z jakimkolwiek towarzystwem ubezpieczeniowym. Takie powiązanie byłoby bowiem ze szkodą dla klienta. Broker ubezpieczeniowy ma reprezentować interesy ubezpieczonego, a przygotowywane przez niego oferty ubezpieczenia muszą być jak najkorzystniejsze. Zawód jest regulowany przez Ustawę o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22.05.2003 roku. Każdy broker musi otrzymać uprawnienia do wykonywania zawodu. Ich zdobycie poprzedza specjalny egzamin brokerski. Jego zaliczenie pozwala na uzyskanie specjalnych uprawnień i tytułu brokera. Dopiero wówczas można rozpocząć swoją działalność. Egzamin jest organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Broker i agent ubezpieczeniowy - cechy wspólne

Broker i agent ubezpieczeniowy działają w branży ubezpieczeniowej. Ich zadaniem jest pośredniczenie miedzy klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym w zawieraniu umów. Z tym że agent działa z ramienia towarzystwa, a broker z ramienia osoby ubezpieczonej. Zasadą ich działania powinna być uczciwość, transparentność i prawość. Obydwie profesje zaliczają się do zawodów zaufania społecznego. Zarówno agent ubezpieczeniowy, jak i broker ubezpieczeniowy mogą podlegać kontroli. Organ nadzorujący stanowi w obydwu wypadkach Komisja Nadzoru Finansowego.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty