Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia domu i mieszkania

Kim jest broker ubezpieczeniowy i jaka jest jego rola?

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Kim jest broker ubezpieczeniowy i jaka jest jego rola?

Broker ubezpieczeniowy to bardzo specyficzna profesja na rynku ubezpieczeń. Osoba wykonująca zawód brokera ubezpieczeniowego odpowiedzialny jest zarówno przed klientami, jak i firmą, którą reprezentuje, za rzetelną i efektywną prezentację produktów ubezpieczeniowych, choć rola brokera nie ogranicza się wyłącznie do przedstawienia oferty ubezpieczeniowej. To doradca, analityk i partner klienta. Musi budzić zaufanie i mieć niezwykle szeroką wiedzę.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Zawód brokera ubezpieczeniowego

Zawód brokera ubezpieczeniowego wiąże się z reprezentowaniem interesów klienta w kontaktach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Jego zadaniem jest pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia, ale działa on na zlecenie właśnie tej osoby, która ma być ubezpieczona, a nie na zlecenie towarzystwa ubezpieczeniowego. Pośrednicząc ma za zadanie znaleźć taką polisę, która będzie jednoznacznie najbardziej korzystna i najbardziej opłacalna dla osoby ubezpieczonej. Jednocześnie posiada uprawnienia do wykonywania czynności prawnych lub faktycznych związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia i jej wykonywaniem.

Czym się różni broker od agenta ubezpieczeniowego?

Zrozumienie tej różnicy jest ważne, ponieważ zdecydowanie przenosi punkt ciężkości w działaniach brokera ubezpieczeniowego. Agent działa na rzecz towarzystwa lub towarzystw ubezpieczeniowych. Zależnie, czy jest to agent świadczący usługi dla jednej firmy, na wyłączność, czy jest to agent, który pracuje w multiagencji, jego działania mają przynieść towarzystwom ubezpieczeniowym, które go zatrudniają. Broker nie reprezentuje towarzystwa. On reprezentuje wyłącznie swojego klienta, dla którego został zatrudniony i to dla niego ma wybrać najlepszą ofertę. Może spotykać się z różnymi towarzystwami, może przeglądać oferty, ale wybrać musi tę, która daje jego klientowi najwięcej korzyści, przy minimum wkładu.

Podstawa prawna zawodu brokera ubezpieczeniowego

Zawód brokera regulowany jest przez przepisy prawne. Podstawą jest tutaj ustawa z dnia 22.05.2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Precyzuje ona, że nawet nazwą „broker” może posługiwać się wyłącznie osoba, która jest uprawniona do wykonywania tego rodzaju działalności i ma na to stosowne zezwolenie. Z racji odpowiedzialności podejmowanych decyzji i sugestii kierowanych wobec klienta, broker ubezpieczeniowy jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. Kwoty, które stanowią sumę ubezpieczenia OC dla brokera są bardzo wysokie. Ubezpieczenie na jedno zdarzenie musi wynosić w złotówkach równowartość 1 250 618 euro, natomiast na wszystkie zdarzenia zawarte w umowie musi być wykupione ubezpieczenie na kwotę 1 875 927 euro. To kwoty, które pozwalają chronić interesy nawet nie tyle samego brokera, co jego klienta. Każda błędna decyzja może bowiem narazić na poważne straty klienta, a ich wystąpienie pokrywane jest właśnie z polisy ubezpieczeniowej. Takie rozwiązanie daje większe poczucie bezpieczeństwa klientom. Nadzór nad działalnością brokerów ubezpieczeniowych sprawuje organ państwowy – Komisja Nadzoru Finansowego.

Zadania brokera ubezpieczeniowego

W dzisiejszych czasach broker musi realizować bardzo zróżnicowane zadania. Powinien profesjonalnie doradzić swojemu klientowi, który chce uzyskać ubezpieczenie. Musi analizować zagrożenia i ryzyka, które są dla jego klienta rzeczywiście istotne i w odpowiedni sposób je zabezpieczać. Bez gruntownej analizy jednak to nie będzie możliwe. I wreszcie, powinien też umieć optymalizować wydatki swojego klienta, ponieważ to nie na tym polega, by klient wydał duże pieniądze na polisę, która będzie dla niego mało korzystna. Broker ubezpieczeniowy to osoba, która ma szczególnie trudne zadanie i pełni bardzo odpowiedzialną rolę. Ważne jednakże, by wiedzieć, że jest to osoba przygotowana do tego zawodu, która musi uzyskać do jego wykonywania specjalne uprawnienia.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty