Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia domu i mieszkania

Spis majątku a odszkodowanie

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Spis ruchomości w mieszkaniu

Ubezpieczenie mieszkania wraz z ubezpieczeniem znajdujących się w nim ruchomości domowych to bardzo ważna kwestia, która powinna zostać koniecznie dopilnowana. Oczywiście, nie jest to ubezpieczeniem obowiązkowym, nie trzeba go wykupować, w myśl obowiązujących przepisów. Warto jednak się nad tym zastanowić, ponieważ taka polisa może pomóc w przyszłości w rozwiązaniu bardzo wielu problemów, przede wszystkim w razie kradzieży lub sytuacji losowej spowodowanej przez warunki pogodowe.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Spis majątku przy ubezpieczeniu mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania składa się z kilku elementów. Ubezpiecza się mury, części stałe oraz ruchomości domowe. Ubezpieczenie murów jest ważne przede wszystkim z punktu widzenia zdarzeń spowodowanych siłami natury. Jeżeli na skutek pożaru, wichury lub powodzi dojdzie do zniszczenia konstrukcji budynku, czyli do strat finansowo największych, to pieniądze z ubezpieczenia pomogą te zniszczenia naprawić. Ubezpieczenie stałych elementów również doskonale się sprawdza w czasie zdarzeń spowodowanych przez działanie żywiołów. Stałe elementy to okna, podłogi, tynki – wszystkie te elementy, które montowane są na stałe w mieszkaniu, ale jednocześnie, ich zniszczenie niesie ze sobą konieczność wykonania remontu, a naprawa jest kosztowna i wymagająca. Ruchomości domowe to całe wyposażenie, które się w domu znajduje. Tu warto mieć ubezpieczenie nie tylko na wypadek działania żywiołów, ale również na wypadek kradzieży, ponieważ ruchomości domowe można po prostu z domu wynieść. Warto, by ubezpieczenie to zostało zawarte w sposób przemyślany. Można bowiem zdecydować się na ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu RTV i pozostałej elektroniki, na ubezpieczenie dzieł sztuki, jeżeli się takie w domu znajdują, na ubezpieczenie biżuterii i gotówki. Ważne jednak by prawidłowo ocenić ich wartość i wybrać taką sumę ubezpieczenia, która realnie pozwoli naprawić ewentualne straty i szkody.

Spis majątku na potrzeby odszkodowania

Dobrą pomocą jest tutaj wykonanie spisu majątku jeszcze przed przystąpieniem do ubezpieczenia. Spis pozwoli oszacować ilość i wartość posiadanych cennych ruchomości, a to już pierwszy krok do tego, by prawidłowo ustalić sumę ubezpieczenia. Spis majątku to arkusz, na którym wynotowane są wszystkie posiadane i planowane do ubezpieczenia przedmioty. Warto obok każdej pozycji wypisać również jej wartość. To znacznie przyspieszy procedurę wyliczania sumy ubezpieczenia. Przedłożenie takiego dokumentu agentowi ubezpieczeniowemu, którego zadaniem jest ubezpieczenie mieszkania to również sposób na przyspieszenie całej procedury, a kopię spisu można dołączyć do dokumentów ubezpieczeniowych. Dzięki temu w razie zdarzenia można znacznie szybciej i skuteczniej rozwiązać kwestię wypłaty odszkodowania. Oczywiście, firma ubezpieczeniowa może mimo wszystko oczekiwać przekazania dowodów zakupu danego sprzętu – nie ma w tym nic dziwnego. Jednakże, posiadanie takiego spisu każdej ze stron ułatwi oszacowanie strat i ustalenie tego, co zostało zniszczone lub skradzione, a co pozostało nienaruszone. Wykonanie spisu majtku ubezpieczonego zajmuje chwilę czasu, wymaga pewnego zorganizowania i prześledzenia posiadanych przedmiotów, ale jednocześnie później pozwala na znaczne oszczędzenie czasu.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty