Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia domu i mieszkania

Ubezpieczenia nieruchomości - wyłączenia od odszkodowania

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Ubezpieczenia nieruchomości - wyłączenia od odszkodowania

Ubezpieczenie własnej nieruchomości to działanie, które ma na celu nie tylko zabezpieczenie finansów czy majątku. Jego znaczenie jest znacznie szersze. Zabezpieczenie nieruchomości to również zagwarantowanie sobie dachu nad głową, zapewnienie sobie stabilności i bezpieczeństwa niezależnie od zdarzeń losowych oraz zagwarantowanie sobie sposobu na uporanie się nawet z najbardziej dramatycznym zdarzeniem własnymi siłami, bez konieczności proszenia kogokolwiek o pomoc.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Celowe działania

Celowe działania to stałe wyłącznie, które pojawia się praktycznie w każdym ubezpieczeniu. I nie ma się co dziwić. Gdyby celowe działanie nie było wyłączone każdy ubezpieczony przed planowanym remontem niszczyłby swoją nieruchomość by tylko uzyskać pieniądze z ubezpieczenia na remont. To działanie nie przynosiłoby zysku firmom tylko same straty. Poza tym, wyłącznie celowego działania jest też zgodne z ideą ubezpieczeń. Ich sens i znaczenie objawia się w sytuacjach nagłych, nieszczęśliwych, przypadkowych. Mają pomagać w chwili, gdy ubezpieczona osoba jest zaskoczona zdarzeniem, a nie gdy sobie planuje zmiany. Przeczytaj więcej: Siła wyższa a odpowiedzialność za szkody

Wina ubezpieczonego

To wyłączenie nieco powiązane z poprzednim choć nie do końca. Celowe działanie to celowe zniszczenie lub uszkodzenie. Działanie w celu zniszczenia. Wina to na przykład zostawienie żelazka podłączonego do kontaktu czy odkręconego gazu w kuchence. To działanie ubezpieczonego, które przyczyniło się do zniszczeń, ale samo destrukcyjne nie było. Ma to na celu również uniknięcie różnego rodzaju wyłudzeń, czy prób wyłudzeń. Jeżeli więc towarzystwo w toku badań dotrze do wniosku, że zdarzenie mogło mieć miejsce z winy ubezpieczonego, tez odmówi wypłaty pieniędzy.

Zaniedbanie

Zaniedbanie jest specyficznym rodzajem działania. To niestaranność czy zbyt lekki stosunek do zabezpieczenia swojej nieruchomości. Zaniedbaniem może być niezamknięcie okien na czas wyjazdu, co ułatwi włamanie. Zaniedbaniem może też być pozostawienie starej kanalizacji, która spowoduje zalanie. Można je rozumieć jako brak działania, które powinno być podjęte niż jako działanie faktyczne, odnosząc się do dwóch wcześniejszych wyłączeń.

Ryzyka wyłączone z ochrony

Niektóre towarzystwa wyłączają również niektóre ryzyka z grona swojej ochrony. Warto na to zwrócić uwagę. Wyłączone może być zalanie wodami opadowymi, czy szkody wynikłe przez grunt, który jest podmokły przez wody opadowe. Inne towarzystwo może natomiast wyłączyć z ochrony kradzież mienia, jeżeli nie została ona poprzedzona włamaniem. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia warto to zweryfikować, żeby nie doszło do rozczarowania, gdy zdarzy się sytuacja, w której ubezpieczony będzie potrzebował wypłaty świadczenia, ale nie będzie mu się ona należała właśnie dlatego, że to zdarzenie nie było objęte ochroną. Przeczytaj więcej: Ubezpieczenie od wiatru i wichury Wyłączenia od odpowiedzialności pojawiają się w każdym towarzystwie i w każdym ubezpieczeniu. To forma zabezpieczenia firmy przed nadmiernym wypłacaniem świadczeń lub przed ich nieuzasadnionym wypłacaniem. Chcąc zapewnić sobie maksymalnie szeroką ochronę warto tę kwestię sprawdzić jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Zainteresuje Cię również:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty