Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia domu i mieszkania

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej - czym jest?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Pracownicy firmy dyskutują nad ubezpieczeniem OC

Ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, dla osób prowadzących działalność gospodarczą to dobre rozwiązanie, które pozwala ubezpieczyć się firmom na wypadek nieumyślnego wyrządzenia szkód osobistych osobom trzecim. Jest polecane wielu przedsiębiorstwom.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej pozwala ochronić majątek przedsiębiorstwa, dlatego polecany jest firmom o każdym profilu działalności. Zdaniem ekspertów o ten rodzaj polisy powinny zadbać wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność usługową oraz produkcyjną. Nierzadko posiadanie ubezpieczenia OC działalności gospodarczej jest wymagane przez kontrahentów.

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej – co to jest?

Ubezpieczenie OC w działalności gospodarczej stanowi zabezpieczenie finansowe, które zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim (osobom prywatnym, klientom, kontrahentom). Każdy rodzaj działalności gospodarczej wymaga wzięcia przez właścicieli odpowiedzialności, nawet w przypadku nieplanowanych sytuacji. Zakres ubezpieczenia OC w działalności gospodarczej jest zazwyczaj ustalany indywidualnie. Część towarzystw ubezpieczeniowych oferuje pakiety ubezpieczeń, które odgórnie ustalają zakres ochrony. Samo ubezpieczenie OC w przypadku przedsiębiorstw, czyli ubezpieczenie ochrony cywilnej dla działalności gospodarczych jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego, zapewniającego ochronę ubezpieczoną w przypadku zobowiązania do naprawienia szkody wyrządzonej przez działalność danej firmy. Część towarzystw ubezpieczeniowych łączy ubezpieczenie OC dla działalności gospodarczej wraz z ubezpieczeniem dla firm, które zapewnia kontrahentom naprawę szkody wskutek niewłaściwego wywiązania się z zawartej umowy lub braku jej wykonania.

Zakres ubezpieczenia OC działalności gospodarczej

W zależności od ofert towarzystw ubezpieczeniowych zakres ochrony może znacząco się różnić. Choć nie jest to regułą, można założyć, że im tańsze ubezpieczenie OC dla działalności gospodarczej, tym mniejszy jest jego zakres. Obecnie na rynku można spotkać się z ubezpieczenia OC dla działalności gospodarczej, które swoim zakresem pokrywają m.in. szkody w nieruchomościach, szkody w ruchomościach, szkody będące następstwem wypadków przy pracy, szkody powstałe w następstwie awarii urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania, a także urządzeń kanalizacyjnych. Przedsiębiorcy poszukujący odpowiedniego ubezpieczenia OC dla działalności gospodarczej mogą także spotkać się z ofertami towarzystw ubezpieczeniowych, których zakres ochrony dotyczy również szkód wyrządzonych przez produkt oferowany lub wyprodukowany przez firmę, szkód związanych z zanieczyszczeniem środowiska, które powstały w wyniku prowadzenia działalności, szkód spowodowanych nieumyślnym działaniem podwykonawców, a także szkód wyrządzonych w czasie prowadzenia robót budowlano-montażowych (najczęściej tylko i wyłącznie w mieniu, w którym miała zostać wykonana usługa). Ubezpieczenie OC dla działalności gospodarczej może również dodatkowo objąć swoim zakresem mienie pracownicze, mienie przyjęte do sprzedaży komisowej, mienie przyjęte w celu wykonania zamówienia, wartości pieniężne, środki obrotowe, budynki, maszyny, lokale, tereny inwestycyjne, budowle, nakłady inwestycyjne, urządzenia oraz wyposażenia. Tego rodzaju zakres ochrony jest jednak najczęściej oferowany jako dodatkowy pakiet, który w trosce o stabilność i bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej warto wybrać. Firmy zajmujące się ubezpieczeniami przedsiębiorstw, posiadają także specjalne ubezpieczenia przeznaczone m.in. dla członków zarządów oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych, osób wykonujących dany zawód, który wymaga posiadania ubezpieczenia OC, a także klasyczne ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty

Ubezpieczenia nieruchomości

Porównaj oferty