Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia na życie

Czym jest ubezpieczenie grupowe?

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Grupa ludzi objętych ubezpieczeniem grupowym

Ubezpieczenie grupowe jest to forma ubezpieczenia na życie i zdrowie, która oferowana jest pracownikom jednego zakładu pracy. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest aktualne zatrudnienie w danym miejscu. Warunkiem zaś zawarcia takiej polisy jest odpowiedni próg przystąpienia, czyli stosunek liczby pracowników zatrudnionych do liczby zainteresowanych polisą.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenie grupowe - charakterystyka produktu

Ubezpieczenie grupowe jest to polisa ubezpieczeniowa, która działa dla danej osoby ubezpieczonej niezależnie od innych ubezpieczonych. Jednakże, wszyscy objęci ochroną mają dokładnie taki same umowy zawarte na takie same kwoty. Składka dla wszystkich ubezpieczonych jest również taka sama. W przypadku dużych zakładów pracy, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różnorodne pakiety. Mogą się one różnić liczbą umów dodatkowych lub sumami ubezpieczenia, a co za tym idzie, również obowiązującą składką ubezpieczeniową. Zwykle są to polisy bardzo bogate. Zawierają wiele różnorodnych opcji i wiele różnorodnych możliwości. To powoduje, że są to ubezpieczenia bardzo praktyczne, przydatne i użyteczne. Każda taka forma ochrony gwarantuje wypłatę świadczenia w wielu różnorodnych zdarzeniach życiowych. Ciekawostką jest również to, że ubezpieczenie grupowe oferuje także ochronę członków rodziny oraz wypłatę świadczenia dla ubezpieczonego, gdy coś złego się stanie jego bliskim (np. śmierć rodziców lub teściów).

Jak zawrzeć grupowe ubezpieczenie

Zawarcie grupowego ubezpieczenia na życie i/lub zdrowie jest możliwe wyłącznie po spełnieniu określonych warunków, które już wcześniej zostały wspomniane. Przede wszystkim musi być odpowiednia liczba osób zainteresowanych. Różne towarzystwa ubezpieczeniowe stawiają różnorodne warunki. W niektórych firmach wystarczy, że do ubezpieczenia będzie chciało przystąpić jedynie 50% zatrudnionych. Inne ten próg podnoszą do 75%. Takie warunki zawierają polisy PZU i Towarzystwa WARTA. To jednak nie jest jedyny warunek. Oczywiście firma musi działać legalnie i legitymować się odpowiednimi dokumentami, jak wypis z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli jest to spółka. Co do formy zatrudnienia, tu są również zróżnicowane wymogi. Niektóre firmy wymagają, by wszyscy ubezpieczeni byli zatrudnieni na umowę o pracę. Inne towarzystwa respektują również umowy zlecenia.

Ograniczenia w ubezpieczeniu grupowym

Mimo tego, że jest to bardzo korzystna oferta, to jednak ma swoje ograniczenia. Niektóre umowy ubezpieczeniowe objęte są karencją. Karencja może obejmować trzy miesiące, pół roku, dziewięć miesięcy lub rok. Karencja jest to okres, w którym za polisę trzeba płacić, ale w razie zdarzenia w tym okresie, wypłata i tak nie zostanie zrealizowana. Dopiero po wyznaczonym okresie karencji ubezpieczenie jest w pełni funkcjonujące. I tak, umowy dotyczące poważnych chorób zwykle objęte jest trzymiesięczną karencją. Umowy dotyczące pobytu w szpitalu to karencja sześciomiesięczna. Wypłata świadczenia z tytułu urodzenia dziecka możliwa jest dopiero po opłaceniu ubezpieczenia przez dziewięć miesięcy. Karencja roczna zdarza się rzadko i zwykle dotyczy tych ubezpieczonych, którzy dopiero dołączają do już funkcjonującej polisy. Ubezpieczenie grupowe to bardzo przydatne rozwiązanie. Cena składki jest stosunkowo niska, a zakres ochrony i sumy ubezpieczenia są bardzo korzystne.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty