Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia na życie

Na czym polega ubezpieczenie na życie?

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Seniorzy sprawdzają polisę na życie

Ubezpieczenie na życie to rodzaj ubezpieczenia, którego przedmiotem jest życie osoby ubezpieczonej. W momencie śmierci ubezpieczonego zachodzi obowiązek wypłaty świadczenia przez towarzystwa ubezpieczeniowe na rzecz osób uposażonych, objętych w umowie ubezpieczenia na życie.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenie na życie jest oferowane przez wiele zakładów ubezpieczeniowych. Obecnie można spotkać się z ofertami dotyczącymi tylko i wyłącznie polisy na życie, a także rozszerzonych o pakietów usług ubezpieczeniowych, które swoim zakresem mogą objąć również członków rodziny.

Ubezpieczenie na życie (polisa na życie) – na czym polega?

Jak informują specjaliści, ubezpieczenie na życie to rodzaj ubezpieczenia osobowego, w ramach którego wypłata świadczenia nie polega na wypłacie odszkodowania, lecz sumy pieniężnej, renty oraz innego rodzaju świadczenia. Do ubezpieczeń osobowych poza ubezpieczeniem na życie, należy także ubezpieczenie na dożycie oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Główną funkcją tego ubezpieczenia jest świadczenie finansowe po zajściu przewidzianego w umowie wypadku ubezpieczeniowego, czyli śmierci. Ubezpieczenie na życie można zawrzeć dożywotnio, a także na określony czas. Wyróżnia się kilka rodzajów ubezpieczenia na życie: ubezpieczenie czyste oraz ubezpieczenie mieszane. Pierwszy rodzaj ubezpieczenia to polisa na życie zapewniającą tylko i wyłącznie ochronę ubezpieczeniową, która zawiera uśrednioną składkę (niezmienną wysokość składki). Osoba wybierająca ten rodzaj ubezpieczenia nie może skorzystać ze zgromadzonych środków w czasie obowiązywania polisy (co ma miejsce w przypadku ubezpieczenia mieszanego), ale jej koszty są zdecydowanie niższe niż w przypadku drugiego rozwiązania. Mieszane ubezpieczenia na życie zapewniają podstawową ochronę ubezpieczeniową wraz z funkcją inwestycyjną. Składka w tego rodzaju świadczeniach ulega zmianie (jest uśredniona), a osoba ubezpieczona może w określonym w umowie zakresie korzystać ze zgromadzonych pieniędzy. W mieszanych polisach na życie wpłacona składka zostaje użyta na opłacenie ryzyka ubezpieczeniowego oraz na inwestycję. Wraz z czasem wpłacania, wzrasta wartość inwestycji.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie?

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia na życie jest możliwy dzięki porównywarce ubezpieczeń dostępnych na rynku. Za pomocą tego urządzenia, wybór najlepszej polisy na życie jest stosunkowo łatwy oraz szybki. Wybierając ubezpieczenie na życie, warto zwrócić na zakres ochrony. Choć główną funkcją i zarazem przedmiotem ubezpieczenia jest właśnie życie ubezpieczonego, to w zależności od zakładów ubezpieczeniowych polisy na życie mogą znacznie się od siebie różnić. Poszukując najlepszej polisy na życie, trzeba dokładnie przeanalizować OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia. Tam ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować o zakresie ochrony, a także zakresie wyłączeń. Jak informują specjaliści z sektora ubezpieczeń, dobra polisa na życie powinna gwarantować również wypłatę od krótkiej, nawet jednodniowej hospitalizacji. Warto poszukać konkurencyjnego ubezpieczenia na życie, jeśli polisa na życie oferowana przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe umożliwia wypłatę świadczeń wyłącznie w sytuacji, gdy śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie na życie powinno również obowiązywać poza granicami kraju. Tego rodzaju rozwiązanie posiada w swojej ofercie większość towarzystw ubezpieczeniowych. Wybierając najlepszą polisę na życie, warto również zapoznać się z terminem rozpoczęcia działania ochrony ubezpieczeniowej. Niezależnie od wyboru polisy (ochronnej lub inwestycyjnej), warto zastanowić się nad rodzajem ubezpieczenia, które może stanowić dużą pomoc dla najbliższych członków rodziny w przypadku śmierci.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty