Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia na życie

OC dla rowerzysty

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Rowerzysta z ubezpieczeniem OC jeździe drogą miejską

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dla rowerzysty to polisa, która nie jest obowiązkowa, ale nie oznacza to, że nie warto jej mieć. To ubezpieczenie, które może się okazać przydatne w chwili, gdy najmniej się tego można spodziewać. Warto się więc ubezpieczyć, ponieważ pozwala to na korzystanie z drogi w znacznie większym poczuciu komfortu i bezpieczeństwa.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenie OC rowerzysty

Wszyscy kierowcy pojazdów mechanicznych muszą mieć wykupione ubezpieczenie OC. Jako że rowerzyści nie korzystają z pojazdów mechanicznych, ich ten obowiązek nie dotyczy. W takiej sytuacji wyegzekwowanie od nich odszkodowania, w razie gdyby byli sprawcami wypadku jest znacznie trudniejsze. Rowerzysta, jako osoba fizyczna jest nieco inaczej pociągana do odpowiedzialności. W przypadku zdarzenia z udziałem kierowców, to policja decyduje o tym, kto jest sprawcą wypadku i z ubezpieczenia sprawcy wypłacane jest odszkodowanie. Gdy sprawcą wypadku jest rowerzysta, nie ma ubezpieczyciela, do którego można się zgłosić o rekompensatę. Należy wejść na drogę sądową. Skierować sprawę do sądu cywilnego i w ten sposób dochodzić odszkodowania. Jednakże, sąd ma prawo wziąć pod uwagę różnorodne okoliczności zdarzenia. Może uwzględnić sytuację materialną rowerzysty, jego możliwości finansowe i wiele innych aspektów. W efekcie może umorzyć postępowanie, a może zasądzić również znacznie niższą kwotę niż pierwotnie dochodzona. Ponad to, nawet jeżeli zostanie zasądzone odszkodowanie, a za egzekucję weźmie się komornik, może dojść do umorzenia postępowania komorniczego, jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna. To ważna informacja i warto wziąć ją pod uwagę. Mając jednak ubezpieczenie OC jako rowerzysta, można tych wszystkich nieprzyjemnych doświadczeń uniknąć. Można uniknąć spotkania w sądzie czy wizyty komornika. Po prostu, ewentualne odszkodowanie można wypłacić z ubezpieczenia OC. Jako że rowerzyści nie mają obowiązku zawierania takiej polisy może to być po prostu ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które w takiej sytuacji również się sprawdzi.

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzysty

Co prawda, sprawcami różnorodnych zdarzeń drogowych są w głównej mierze kierowcy samochodów a nie rowerzyści. Jest to jednak spowodowane przede wszystkim tym, że kierowców samochodów jest znacznie więcej, więcej jest aut na drogach, a rowerzyści coraz rzadziej wyjeżdżają na drogi publiczne, ponieważ coraz częściej udostępniane są im ścieżki rowerowe. Nie bez znaczenia jest również to, że w starciu między rowerzystą a samochodem, to rowerzysta ma mniejsze szanse, jest on więc znacznie ostrożniejszy. Jednakże, to, że statystycznie jest więcej wypadków spowodowanych przez kierowców samochodów, nie oznacza, że rowerzyści tych wypadków nie powodują. Owszem, zdarzają się wypadki, których sprawcami są rowerzyści i chcąc dochodzić tutaj odszkodowania trzeba się liczyć z długą i bardzo żmudną procedurą, która może się okazać bardzo skomplikowana. Ubezpieczenie OC to ogromna pomoc praktycznie w każdej sytuacji. Każda szkoda spowodowana z winy ubezpieczonego nie będzie już obciążać jego prywatnych pieniędzy, a zostanie zrekompensowana z pieniędzy ubezpieczyciela, czyli z polisy.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty