Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia na życie

Od czego zależy koszt ubezpieczenia na życie

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Agent informuje zainteresowanych, od czego zależy koszt ubezpieczenia na życie

Cena ubezpieczenia na życie jest bardzo często jednym z najtrudniejszych wyborów w przypadku tego rodzaju polisy. Osoby, które wykupują ubezpieczenie na życie po raz pierwszy, często nie wiedzą, jaka powinna być optymalna suma ubezpieczenia.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Cena składki ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczenia na życie jest zależna od wielu czynników. Koszt polisy na życie różni się również w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Zdaniem ekspertów, wpływ na nią mogą mieć też ewentualne pakiety ubezpieczeń albo dodatkowe usługi oferowane przez firmy ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie na życie – czym jest i od czego zależy cena?

Ubezpieczenie na życie to dobrowolny rodzaj ubezpieczenia majątkowego, którego istota świadczeń polega nie na wypłacie odszkodowania, a określonej w umowie sumy pieniężnej, renty lub innego rodzaju świadczenia. Głównym przedmiotem ubezpieczenia na życie jest właśnie życie osoby ubezpieczonej - świadczenia pieniężne z tytułu jej śmierci będą zazwyczaj wypłacane po jej śmierci. Na rynku istnieje kilka rodzajów polis na życie: ochronne lub mieszane. Rodzaje ubezpieczeń na życie mają istotne znaczenie w ustaleniu ostatecznych kosztów polisy. Ubezpieczenie pełniące jedynie funkcję ochronną, nazywane ubezpieczeniem czystym, zapewnia wypłatę świadczeń po śmierci osoby ubezpieczonej, a w okresie obowiązywania ubezpieczenia, osoba posiadająca polisę płaci uśrednioną składkę. Nie ma możliwości dysponowania zgromadzonym kapitałem w okresie trwania ubezpieczenia, co ma miejsce w przypadku ubezpieczenia mieszanego, zwanego często inwestycyjną polisą na życie. Mieszane ubezpieczenie na życie jest droższym rozwiązaniem od polisy ochronnej, ponieważ gromadzone co miesiąc składki są przeznaczane na funkcje ochronne polisy, ale również na cele inwestycyjne. W okresie obowiązywania mieszanego ubezpieczenia na życie, wysokość składki ubezpieczenia może ulec zmianie, podobnie jak suma zgromadzonego kapitału.

Ceny ubezpieczenia na życia

Zdaniem specjalistów z sektora ubezpieczeń, wpływ na cenę polisy ma m.in. wiek osoby, która decyduję się na wybór ubezpieczenia na życie (im osoba starsza, tym cena polisy będzie wzrastać), stan zdrowia osoby ubezpieczonej, a także okres obowiązywania ubezpieczenia (polisy na życie są najczęściej zawierane na określony czas, np. 5 lub 20 lat). Towarzystwa ubezpieczeniowe w różny sposób określają wiek osoby, która chce być ubezpieczona. Często brana jest pod uwagę dokładna data urodzenia, w innych ubezpieczalniach sam rocznik, a jeszcze w innych miejscach zbliżony czas do urodzin. W tego typu sytuacjach, osoby obchodzące urodziny za więcej niż 6 miesięcy w dniu podpisania umowy ubezpieczenia, będą przypisywane do rocznika starszego. Tego typu rozwiązania wpływają na wysokość stawki. Towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają wysokość składki ubezpieczenia w oparciu o tzw ankietę medyczną. Najwięcej skorzystają na niej osoby cieszące się dobrym zdrowiem, bez nałogów oraz prowadzące zdrowy i higieniczny tryb życia. Ankieta medyczna wpłynie negatywnie na wysokość składki w przypadku osób starszych, schorowanych i nałogowców (np. palaczy tytoniu). Dodatkową kwestią, która wpływa na cenę ubezpieczenia na życie jest system opłacania składek. Jak informują eksperci, w większości przypadków najbardziej korzystne dla osoby ubezpieczonej jest opłacanie składek rozliczeniu rocznym. Analizując cenniki ubezpieczenia na życie w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych, można dojść do wniosku, że polisy na życie są droższe, gdy składki opłacane są półrocznie lub kwartalnie. Część analityków przestrzega przed wyborem najtańszych ubezpieczeń na życie, które mogą cechować się bardzo dużą liczbą wyłączeń, które upoważnią firmę ubezpieczeniową do niewypłacenia świadczenia. Listę wyłączeń można znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty