Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia na życie

Rodzaje ubezpieczeń dostępnych w Polsce

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Rodzina pod parasolem będącym symbolem polisy ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie to obowiązek wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń na rzecz osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenia dzieli się na: społeczne (m.in. ZUS, KRUS) i gospodarcze (towarzystwa ubezpieczeniowe). W drugim przypadku wyróżnia się ubezpieczenia osobowe, ubezpieczenie mienia i polisy OC.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Istotą ubezpieczeń gospodarczych jest zgromadzenie znacznej ilości niewielkich sum, które po pewnym czasie tworzą kapitał. Środki są gromadzone przez towarzystwo ubezpieczeniowe, które w przypadku określonego w umowie zdarzenia wypłaca świadczenia, mające wyrównać jego skutki.

Rodzaje ubezpieczeń – ubezpieczenia komunikacyjne

Dość szeroką grupą ubezpieczeń są ubezpieczenia komunikacyjne. Podobnie jak w innych przypadkach, dzieli się je na dobrowolne oraz obowiązkowe. Jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym w Polsce jest ubezpieczenie OC pojazdu, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (polisa OC). Pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne, nazywane potocznie ubezpieczeniami samochodowymi, posiadacze i kierowcy pojazdów mogą wykupować według uznania. Wśród ubezpieczeń komunikacyjnych, poza wspomnianym ubezpieczeniem OC, można wymieć: ubezpieczenie AC (tzw. polisa autocasco chroniąca od zniszczeń i uszkodzeń pojazdu z winy właściciela), ubezpieczenie assistance (zapewnia pomoc w przypadku uszkodzenia, wypadku oraz awarii auta, np. poprzez holowanie), ubezpieczenie NNW kierowcy (polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków), ochronę prawną (ubezpieczenie OP, chroni przed ponoszeniem kosztów związanych ze sporami prawnymi), a nawet ubezpieczenie szyb (często oferowane w ramach pakietu assistance lub AC).

Rodzaj ubezpieczeń – ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne umożliwiają dostęp osobom ubezpieczonym do usług prywatnej opieki medycznej. Wśród zalet tego rodzaju rozwiązań wyróżnia się m.in. skrócony czas oczekiwania na usługi medyczne w stosunku do porad medycznych oferowanych w ramach publicznych świadczeń. W gronie ubezpieczeń zdrowotnych znajduje się m.in. ubezpieczenie zapewniające leczenie ambulatoryjne oraz ubezpieczenie zapewniające szpitalne leczenie.

Ubezpieczenia turystyczne – rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia turystyczne zabezpieczają osoby posiadające polisy w trakcie podróży oraz wypoczynku od zdarzeń losowych. W gronie ubezpieczeń turystycznych można wyróżnić wiele rodzajów polis, które znacznie różnią się zakresem ochrony. Pomimo sporego zróżnicowania, w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych można spotkać się najczęściej z ubezpieczeniami turystycznymi dotyczącymi ubezpieczenia zdrowia, ubezpieczenia samochodu, ubezpieczenia bagażu. Ostateczny wybór ubezpieczenia turystycznego jest zależny od preferencji klientów. Ubezpieczenia turystyczne w przypadku podejmowania podróży na własną rękę należą do dobrowolnych ubezpieczeń, choć w przypadku korzystania z usług biur podróży, operatorzy wycieczek narzucają często na turystów obowiązek wykupienia dodatkowej polisy. Część z nich jest dobrowolna i ułatwia np. zagraniczne leczenie ambulatoryjne, transport medyczny do kraju oraz koszty wizyty lekarskiej. Ubezpieczenia bagażu, ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa lub skrócenia wyjazdu zorganizowanego należą do tzw. ubezpieczeń turystycznych rozszerzonych.

Ubezpieczenia osobowe – ubezpieczenia gospodarcze

Poza ubezpieczeniem mienia (np. ubezpieczeniem mieszkania, mienie stałe, mienie ruchome, ubezpieczenie pojazdu itp.) wyróżnia się także ubezpieczenia osobowe. W przypadku tego rodzaju polis, przedmiotem ochrony jest zdrowie, życie, a nawet zdolność osoby ubezpieczonej do pracy. W gronie ubezpieczeń osobowych wyróżnia się m.in. polisy na życie, polisy na dożycie, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (polisy NWW).

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty