Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia służb mundurowych

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Ubezpieczenia służb mundurowych

Ubezpieczenie grupowe przeznaczone dla służb mundurowych to wyjątkowa propozycja, która została zaprojektowana i stworzona właśnie uwzględniając specyfikę i zadania pełnione przez pracowników tychże służb. Nie jest to odmiana ubezpieczenia grupowego rozbudowana jedynie o dodatkowe ryzyka. To specjalny, dedykowany produkt, który może być wykupiony wyłącznie dla pracowników służb mundurowych i jest pod nich zaprojektowany. Uwzględnia te zagrożenia, które rzeczywiście mogą się zdarzyć i obejmuje ochroną te elementy życia, które w pracy są najbardziej narażone.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kto może skorzystać z ubezpieczenia

Ubezpieczenie dla służb mundurowych to specjalny i niepowtarzalny pakiet ubezpieczeń, z którego skorzystać mogą pracownicy spełniający określone kryteria. Oczywiście, niezwykle istotne jest tutaj również to, że nie muszą to być wyłącznie pracownicy aktywni. Ubezpieczenie przeznaczone jest również dla byłych żołnierzy, policjantów i pracowników Izby Celnej oraz pozostałych pracowników mundurowych. Kto jeszcze jest uprawniony do uzyskania takiego ubezpieczenia? Oto służby i organizacje, których pracownicy mogą skorzystać z oferty ubezpieczenia:

 • Wojsko Polskie (WP);
 • Straż Graniczna (SG);
 • Służba Więzienna (SW);
 • Służba Celna (SC);
 • Biuro Ochrony Rządu (BOR);
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW);
 • Agencja Wywiadu (AW);
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW);
 • Służby Wywiadu Wojskowego (SWW);
 • Straż Marszałkowska;
 • Inspekcja Transportu Drogowego;
 • Państwowa Straż Pożarna.

Zakres ubezpieczenia

Oferta ubezpieczenia dla służb mundurowych opiera się głównie na ubezpieczeniu osobowym. Zawiera więc ochronę na wypadek pobytu w szpitalu, na wypadek poważnego zachorowania, operacji czy też uszczerbku na zdrowiu. Na tym jednak nie jest koniec. To również dedykowany i wyspecjalizowany pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń majątkowych. Tak skonstruowana oferta powoduje, że można zaprojektować ubezpieczenie idealnie dopasowane do potrzeb, oczekiwań i wymagań każdego klienta, tym bardziej, że przy takiej grupie docelowej, zakres ryzyk jest znacznie szerszy, powiększony i wymaga wyspecjalizowanych działań ochronnych. Takie właśnie oferowane są w ramach całego pakietu. Ubezpieczenia komunikacyjne to kompleksowa ochrona. W jej skład wchodzi oczywiście ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, Auto Casco, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tego, ubezpieczenie obejmuje również ochronę budynku mieszkalnego, wraz z jego elementami. To bardzo ważny element ubezpieczenia, ponieważ pozwala zabezpieczyć pozyskany w czasie służby majątek. Jego utracenie jest tak samo dotkliwe, jak w przypadku osób nie związanych ze służbą. Kolejnym elementem ubezpieczenia jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego. W tym zakresie ochrona obowiązuje zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Ochroną objęte jest leczenie szpitalne, poważne zachorowanie czy niektóre procedury medyczne, którym może być poddawany ubezpieczony. To forma rekompensaty, która jest wypłacana z polisy ubezpieczeniowej. W ramach ubezpieczenia służb mundurowych dostępne jest również ubezpieczenie assistance. Tutaj ubezpieczony może liczyć na wsparcie w postaci infolinii, różnych usług, informacji. To również pomoc finansowa, techniczna i pomoc w podróży. Zakres jest bardzo szeroki i dostosowany do różnorodnych sytuacji.

Zakres ryzyk

Ten element ubezpieczenia zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ w ochronie ubezpieczeniowej zostały właśnie uwzględnione wszystkie te ryzyka, na które narażeni są pracownicy służb mundurowych. Klasyczne, typowe ubezpieczenie, większość tych ryzyk wyłącza ze swojej ochrony i właśnie dlatego ta propozycja jest tak wyjątkowa i tak atrakcyjna. Ubezpieczenie służb mundurowych to jedyny taki kompleksowy produkt ubezpieczeniowy, który odpowiada na ogromne potrzeby specyficznej grupy klientów, jaką są pracownicy służb mundurowych. To jedyna taka propozycja na rynku, która wypełnia niszę w branży ubezpieczeniowej.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty