Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Zwolniony z pracy mężczyzna trzyma dokument z ubezpieczeniem dla bezrobotnych

Osoby bezrobotne są w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony brak pracy powoduje, że nie mają pieniędzy na podstawowe potrzeby dnia codziennego. Z drugiej zaś strony, ten sam brak pracy pozbawia je ubezpieczenia zdrowotnego, które w przypadku osób zatrudnionych opłaca pracodawca. W efekcie, osoby bezrobotne są pozbawione państwowej ochrony zdrowia, a w razie zdarzenia nie mają pieniędzy, by za nią zapłacić. jest jednak wyjście z tej sytuacji. Z pomocą przychodzą rozwiązania systemowe. A jakie? Warto się temu przyjrzeć.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego

Dla osób bezrobotnych zostało przewidziane wsparcie w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ, pod warunkiem spełnienia przez te osoby kilku kryteriów. Takie rozwiązanie ma na celu objęcie ochroną tych osób, ale również zachęcenie, zmotywowanie ich do podjęcia aktywności w kierunku poszukiwania nowej pracy lub rozszerzania swoich możliwości zawodowych. I tak, każdy bezrobotny, który się zarejestruje w Urzędzie Pracy, może liczyć na uzyskanie ubezpieczenia, jeżeli rejestracja przebiegnie pomyślnie. Żeby rejestracja przebiegła pomyślnie, należy dostarczyć wszystkie wymagane przez urząd dokumenty i zaświadczenia . jednocześnie, trzeba się również zgodzić na warunki i wymagania, które Urząd Pracy będzie stawiał bezrobotnemu. Wśród tych warunków i wymagań znajduje się między innymi konieczność regularnego stawiania się na wizyty w Urzędzie. Te wizyty mają służyć wsparciu bezrobotnego w poszukiwaniu pracy. Otrzymuje on na nich oferty pracy, praktyk, staży lub szkoleń. Dzięki temu Urząd stara się go aktywizować i mobilizować do działania, którego efektem ma być zmiana sytuacji bezrobotnego.

Skreślenie z listy bezrobotnych a ubezpieczenie zdrowotne NFZ

Wspomniano wcześniej, że Urząd Pracy stawia różnorodne wymagania osobom zarejestrowanym i te wymagania decydują o tym, czy zarejestrowany będzie miał ubezpieczenie czy nie. Otóż, jeżeli bezrobotny odrzuci ofertę pracy, stażu lub szkolenia, to przy pierwszej odmowie nie dzieje się nic. Ma oczywiście prawo nie przyjąć propozycji, jeżeli w jakiś sensowny sposób to uzasadni. Jeżeli jednak, jego odmowa powtórzy się kolejny raz, zostaje on zawieszony na okres trzech miesięcy i w tym też czasie traci posiadane prawo do świadczeń zdrowotnych. Jeżeli bezrobotny odmówi pomocy po raz trzeci zostaje skreślony z listy bezrobotnych i traci ubezpieczenie, którego nie będzie mógł tak szybko z powrotem odzyskać. Skreślenie z listy bezrobotnych powoduje, że dana osoba nie może się następnego dnia znów zarejestrować. Musi odczekać pewien okres czasu, aż jej prawa do rejestracji powrócą. W tym czasie nie może korzystać ani z ofert pracy ogłaszanych przez Urząd Pracy, ani z oferowanego przez urząd ubezpieczenia. Osoby bezrobotne nie są więc z góry skazane na problemy zarówno z leczeniem, jak i z aktywizacją zawodową. Rozwiązania systemowe są ukierunkowane na wsparcie i pomoc im w podjęciu ponownie zatrudnienia. Natomiast ubezpieczenie zdrowotne oferowane przez urząd służy zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa, które również jest niezwykle istotne i ważne.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty