Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia na życie

Umowy dodatkowe w ubezpieczeniu na życie

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Umowy dodatkowe w ubezpieczeniu na życie

Ubezpieczenie życia to polisa wielowarstwowa, która może chronić życie i zdrowie ubezpieczonego na wielu płaszczyznach. W tym między innymi przejawia się jej wyjątkowość i jej znaczenie. Jednakże warto sobie zdawać sprawę z tego, że tylko odpowiednio dobrane i dopasowane umowy dodatkowe gwarantują pełną ochronę. Jeżeli pakiet nie zostanie prawidłowo dopasowany, ubezpieczenie będzie bezużyteczne. Jakie zatem umowy dodatkowe są dostępne ubezpieczonym? Oto najważniejsze informacje.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Umowy dodatkowe

Umowy dodatkowe, które oferowane są przy ubezpieczeniu na życie to precyzyjne formy rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej, które pozwalają nie tylko dopracować i doprecyzować zakres oferowanej ochrony, ale również pozwalają na uwzględnienie większej ilości ryzyk ubezpieczeniowych. To zaś powoduje, że ubezpieczenie staje się bardziej praktyczne i bardziej użyteczne. W efekcie, bardziej uniwersalne. Można je zebrać w trzech podgrupach:

 • Umowy dotyczące życia
 • Umowy wypadkowe
 • Umowy zdrowotne

W każdej z tych grup znajduje się kilka propozycji.

Umowy dotyczące ubezpieczenia życia

W tej grupie znajdują się umowy, które swoim zakresem obejmują wyłącznie ochronę życia. Podstawowe ubezpieczenie obejmuje wypłatę świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego. Przy czym, nie ma znaczenia, jaki był powód śmierci. Sam fakt powoduje wypłatę świadczenia. Decydując się na umowy dodatkowe, należące do tej grupy, sumę podstawowego ubezpieczenia można podwoić a nawet potroić.

 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci na skutek zawału lub udaru

Wszystkie te umowy powodują, że gdyby doszło do śmierci z jednego z tych powodów, suma ubezpieczenia zostaje podniesiona. Uposażeni otrzymają pieniądze z tytułu śmierci oraz z tytułu śmierci np. w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego, czyli dwie wypłaty z tytułu dwóch zdarzeń.

Umowy wypadkowe

Umowy wypadkowe to zabezpieczenie kosztów leczenia, które jest konieczne z powodu wypadku ubezpieczonego. Jeżeli utrata zdrowia nastąpi na skutek choroby, te umowy nie działają. Wypłatę można otrzymać wyłącznie jeżeli dojdzie do wypadku. Te umowy to:

 • Pobyt w szpitalu z powodu wypadku – wypłata świadczenia następuje za każdy dzień pobytu w szpitalu. Tu bardzo często uwzględnione są operacje, za które również można otrzymać wypłatę.
 • Trwałe inwalidztwo spowodowane wypadkiem – ubezpieczony otrzyma wypłatę gdy będzie osobą trwale niepełnosprawną zgodnie z definicją ubezpieczyciela.
 • Niezdolność do życia lub pracy z powodu wypadku – to sytuacja, która zdefiniowana jest przez każde towarzystwo indywidualnie. Po spełnieniu warunków następuje wypłata.

Umowy zdrowotne

Ten zestaw umów chroni ubezpieczonego na wypadek zdarzeń spowodowanych wyłącznie chorobą. Nie dojdzie do wypłaty świadczenia, jeżeli ubezpieczony utraci zdrowie na skutek wypadku. Tu jedynie choroba uprawnia do wypłaty. Dostępne umowy to:

 • Poważna choroba – ubezpieczenie, które pozwala podjąć leczenie nawet w prywatnych ośrodkach. Wypłata świadczenia następuje po zdiagnozowaniu jednej z poważnych chorób, które są objęte ochroną.
 • Pobyt w szpitalu – wypłata świadczenia następuje za każdy dzień pobytu w szpitalu. Powodem pobytu musi być choroba.
 • Operacje – wypłata świadczenia następuje po przejściu operacji i jej udokumentowaniu. Wysokość wypłaty jest zależna od rodzaju operacji. Wszystkie operacje wraz z wartością zebrane są w tabeli dołączonej do polisy i na tej podstawie następuje wypłata.

Widać wyraźnie, że pakiet umów jest bardzo szeroki i bardzo zróżnicowany. Co za tym idzie, pozwala na indywidualne dopasowanie wsparcia zależnie od potrzeb i oczekiwań. Jednocześnie pozwala na zapewnienie sobie kompleksowej ochrony.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty