Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia na życie

Warunki w ubezpieczeniu NNW

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Warunki w ubezpieczeniu NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to jedno z najbardziej popularnych ubezpieczeń. Jest najczęściej wybierane, ale również bardzo często jest też wykorzystywane. Oznacza to, że jest to po prostu polisa bardzo potrzebna. Ubezpieczenie NNW stanowić może samodzielne ubezpieczenie, element ubezpieczenia na życie oraz element ubezpieczenia turystycznego, komunikacyjnego czy też nawet ubezpieczenia majątkowego. To wszechstronne występowanie dodatkowo potwierdza, jak ważna jest to sfera dla człowieka.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Czym jest ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jak sama nazwa wskazuje, działa wyłącznie gdy do zdarzenia doszło w sposób niezamierzony, a jego przyczyna jest całkowicie zewnętrzna. Czym jest owa zewnętrzna przyczyna? Jest to po prostu działanie czynnika niezależnego od osoby poszkodowanej w zdarzeniu. Może to być osoba trzecia, przedmiot lub siły natury. Jeżeli jednak do nieszczęśliwego zdarzenia dochodzi na skutek złego stanu zdrowia – to osoba poszkodowana, o ile jest też sprawcą wypadku, nie otrzyma odszkodowania, bo to stan zdrowia a nie przyczyna zewnętrzna spowodowała zdarzenie. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków może się składać z kilku umów szczegółowych. Zwykle są to:

  • Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku,
  • Ubezpieczenie na wypadek operacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,
  • Ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do życia lub pracy na0 skutek nieszczęśliwego wypadku,
  • Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa.

Wszystkie te umowy precyzują zakres świadczonej ochrony, a ubezpieczony wie, jakie zdarzenia, czy może raczej jakie skutki są objęte finansowaniem w ramach polisy.

Zobacz też: Czym jest ubezpieczenie NNW?

Sumy ubezpieczenia

Decydując się na wykupienie tego rodzaju polisy należy wiedzieć, że każda z poszczególnych umów powinna mieć indywidualnie ustaloną sumę ubezpieczenia. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ każde zdarzenie wymaga finansowania w zupełnie innym wymiarze i w zupełnie innym zakresie. Co za tym idzie, należy tak dopasować sumy ubezpieczenia, by nie były one w żadnym aspekcie polisy zbyt małe ani zbyt duże.

Warunki zawarcia polisy

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest jedną z polis, które łatwiej zawrzeć. Ubezpieczyciele zwykle nie stawiają zbyt wielu ograniczeń i nie weryfikują nawet stanu zdrowia ubezpieczonego. Jest to w pełni uzasadnione. Przecież ochroną nie są objęte choroby. Jeżeli ubezpieczony nie zachoruje, to nie otrzyma i tak świadczenia, więc dla firmy ubezpieczeniowej nie ma to znaczenia. Warto jednak wiedzieć, że stan zdrowia, choć nie jest weryfikowany, może wpłynąć na wypłatę świadczenia. Jeżeli osoba ubezpieczona choruje na taką chorobę, która może skutkować nieszczęśliwymi wypadkami, towarzystwo ubezpieczeniowe może uniknąć odpowiedzialności finansowej. Na jakiej zasadzie? Otóż, nieszczęśliwy wypadek jest wyłącznie wtedy, gdy zadziała czynnik zewnętrzny, niezależny. Jeżeli dana osoba zasłabnie lub straci odpowiednie napięcie mięśniowe czy koordynację ruchów na skutek choroby, na którą choruje, to nie jest to już czynnik zewnętrzny, tylko chorobowy. Warto mieć to na uwadze i pamiętać o tym, przystępując do tego rodzaju polisy. Podsumowując, zawarcie tego rodzaju ubezpieczenia nie jest obwarowane dużymi ograniczeniami, jednak firmy chronią się przed ewentualnymi wypłatami wynikającymi właśnie ze stanu zdrowia, a nie przyczyny zewnętrznej.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty