Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

All risks w umowach ubezpieczeniowych

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
All risks w umowach ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia majątkowe obejmują ochroną określone przedmioty – samochody, nieruchomości, ruchomości domowe. Dodatkowo jednakże, produkty te biorą na siebie odpowiedzialność za określone zdarzenia. To oznacza, że jeżeli objęty ochroną przedmiot zostanie zniszczony na skutek danego zdarzenia, to nastąpi wypłata odszkodowania. Jeżeli jednak to zniszczenie będzie skutkiem działania innej przyczyny, ochrona może już nie obowiązywać i wypłaty odszkodowania nie będzie. Jakie ubezpieczenie będzie w takim razie najlepsze, które zadziała w największej liczbie przypadków.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Analizując czy rozważając zakres ochrony ubezpieczeniowej, zawsze trzeba mieć na uwadze dwa zasadnicze elementy. Z jednej strony jest to przedmiot ubezpieczenia – co można włączyć, za co firma jest gotowa przejąć odpowiedzialność i jakie elementy majątku ubezpieczonego można otoczyć działaniem tego rodzaju produktu. Druga rzecz to właśnie zjawiska, czy przyczyny, które mogą spowodować uszkodzenie czy zniszczenie majątku osoby, która na ubezpieczenie się decyduje. Zasadniczo, najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe decydują się na ubezpieczenie majątku na wypadek pożaru. Pożar to zdarzenie, którego skutki są najbardziej dotkliwe, a w przypadku czy to samochodów czy nieruchomości, jest to statystycznie najczęstsza przyczyna powstania szkód. Można również ubezpieczyć swój majątek na wypadek zalania (nieruchomości), przepięcia (nieruchomości), czy kradzieży (nieruchomości, ruchomości i samochód). Pytanie jednakże, czy wymienienie możliwych lub przypuszczalnych zdarzeń, które mogą doprowadzić do strat finansowych, to sposób na zabezpieczenie się przed wszystkim możliwymi zdarzeniami. Otóż nie. Na takie oczekiwania odpowiada formuła All risks w umowach ubezpieczeniowych.

Czym jest All risks w umowach ubezpieczeniowych?

Formuła All risks w umowach ubezpieczeniowych to bardzo korzystne dla klientów rozwiązanie, które całkowicie rozwiązuje problem zjawisk nieprzewidzianych – takie po prostu w tym ubezpieczeniu nie występują. Z angielskiego „All risks” oznacza „wszystkie ryzyka”. Dla ubezpieczonego jest to informacja, że polisa przejmuje odpowiedzialność za majątek ubezpieczonego na wypadek wszelkich możliwych ryzyk, jakie mogą się zdarzyć. To nie tylko zalanie, pożar czy kradzież, ale również ryzyka nienazwane i niespisane w polisie ubezpieczeniowej. Dzięki zastosowaniu i wykorzystaniu tej formuły, klient zyskuje naprawdę pełną ochronę i pełne zabezpieczenie. Oczywiście, to nie oznacza, że nie ma w takiej polisie wyłączeń. Z całą pewnością typowe wyłączenia są i działają (narażenie na szkodę, szkoda z winy ubezpieczonego lub ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, szkoda powstała w czasie popełniania przez ubezpieczonego przestępstwa itp.). Oznacza to jednak, że nawet niewymienione z nazwy i niezdefiniowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia ryzyka, również są objęte odpowiedzialnością towarzystwa i w razie takiego nieprzewidzianego zdarzenia, firma wypłaci odszkodowanie. All risks w ubezpieczeniach to najbardziej dogodna opcja dla klienta. Oczywiście, wiąże się to z nieco wyższą składką. Jednakże to podwyższenie nie jest tak duże, jak duże szkody można ponieść rezygnując z tej opcji.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty