Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl
Obsługa Twojej PolisyCentrum Pomocy
Kontakt >+48 519 902 560

Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online


Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Co grozi za brak ważnego przeglądu technicznego auta?

Co grozi za brak ważnego przeglądu technicznego auta

Przegląd techniczny samochodu jest obowiązkowym badaniem, które musi wykonać każdy posiadacz zarejestrowanego pojazdu. Brak przeglądu grozi zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego oraz dotkliwymi karami finansowy. Grzywna dotyczy zarówno właścicieli samochodów, jak i motocykli.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Przegląd techniczny jest obowiązkowym badaniem stanu technicznego pojazdu dopuszczonego do ruchu. W większości przypadków samochody oraz inne pojazdy muszą przechodzić badanie co rok. W przypadku samochodów nowych pierwszy przegląd musi zostać przeprowadzony najpóźniej do 3 lat od daty pierwszej rejestracji.

Brak przeglądu samochodu – jaka kara czeka na kierowców?

Zgodnie z obowiązującym prawem, w czasie rutynowej kontroli policjant za brak ważnego przeglądu technicznego auta musi zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu i wręczyć pokwitowanie upoważniającego do odprowadzenia samochodu do stacji kontroli pojazdów. Zatrzymany dowód rejestracyjny zostanie przesłany do wydziału komunikacji w odpowiednim urzędzie (urzędzie miasta, gminy). Pokwitowanie (skierowanie) do stacji kontroli pojazdów jest ważne przez 7 dni od momentu wystawienia, dlatego nie zastępuje zarekwirowanego dowodu rejestracyjnego samochodu. Jeśli w trakcie kontroli policjant z wydziału drogowego uzna, że auto zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, prawdopodobnie zleci odholowanie pojazdu na parking. Koszt pokrycia transportu będzie musiał pokryć jego właściciel. Za brak ważnego przeglądu technicznego grozi również mandat w wysokości od 20 do nawet 500 zł.

Co grozi za brak przeglądu w czasie stłuczki, kolizji lub wypadku?

Jak przekonują eksperci, nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku stłuczki z udziałem samochodu nieposiadającego aktualnego przeglądu technicznego. Jeśli kolizja, wypadek lub inna sytuacja została spowodowana przez kierowcę nieubezpieczonego pojazdu, prawdopodobnie nie będzie mógł liczyć na otrzymanie świadczenia z tytułu posiadanej polisy AC, a także ubezpieczenia komunikacyjnego od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Za brak przeglądu towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania za poniesione przez sprawcę zdarzenia szkody, co wpłynie na konieczność pokrycia szkód z własnej kieszeni. Osoby poszkodowane nieposiadające ważnego przeglądu mogą liczyć na odszkodowanie, zarówno z racji ubezpieczenia NNW, polisy AC i innych, ale ze względu na brak badania technicznego ubezpieczyciel może pomniejszyć wartość świadczenia. Jednym z uzasadnień takiego postępowania może być wątpliwy stan techniczny samochodu, który mógł przyczynić się do powstania szkody lub powiększyć jej rozmiary.

Brak przeglądu samochodu – co warto wiedzieć?

Przegląd techniczny stanu samochodu, przeprowadzany w stacjach kontroli pojazdów, jest badaniem obowiązkowym. Może się zdarzyć, że ze względu na usterki, samochód nie przejdzie przeglądu. W przypadku wykrycia wad samochodu, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu w ruchu publicznym, diagnosta jest zobowiązany do zatrzymania dowodu rejestracyjnego i przesłaniu go do wydziału komunikacji w odpowiednim urzędzie. Od 13 listopada 2017 r., diagności wykonujący przeglądy techniczne są również zobowiązani do udokumentowania i sfotografowania usterek, wraz z umieszczeniem ich w bazie Centralnej Ewidencji i Kontroli Pojazdów. W takich sytuacjach brak przeglądu jest jednoznaczny z koniecznością naprawy wad w ciągu 14 dni. Jeśli w czasie przeglądu diagnosta wykryje usterki, które nie wpływają znacząco na bezpieczeństwo w ruchu publicznym, przegląd nie zostanie uznany, a kierowca pojazdu otrzyma opis usterek, które powinien naprawić w ciągu 14 dni. Jeśli naprawy i ponownego przeglądu dokona w późniejszym terminie, będzie zobowiązany do zapłacenia równowartości kolejnego przeglądu technicznego.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty