Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Co to brak ciągłości OC?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Co to brak ciągłości OC

Ciągłość ubezpieczenia OC jest wymagana w przypadku wszystkich zarejestrowanych pojazdów. W przypadku braku ciągłości OC na właściciela pojazdu nakładana jest wysoka kara. Jak uniknąć kary za brak OC? Należy opłacać składkę na ubezpieczenie, a gdy kara już została nałożona – można napisać odwołanie.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenie OC pojazdu jest obligatoryjne. Ubezpieczyciel w razie spowodowania szkody przez właściciela pojazdu wypłaca poszkodowanym odszkodowanie, zdejmując ten obowiązek z osoby ubezpieczonej od odpowiedzialności cywilnej.

Kara za brak ciągłości OC – stawki w 2018 roku

Od 2015 roku nie tylko policja może nałożyć karę za brak ciągłości ubezpieczenia OC, może zrobić to także UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Policja może zweryfikować posiadanie polisy przez właściciela pojazdu podczas kontroli drogowej, natomiast UFG – robi to zdalnie – przeszukuje bazy danych i wyłapuje przypadki braku ciągłości OC.

Stawki za brak OC zależą od wysokości płacy minimalnej w danym roku oraz od długości przerwy w posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W 2018 roku płaca minimalna to 2100 złotych. Dla właścicieli samochodów osobowych oznacza to, że kary w 2018 roku wynoszą:

  • za brak OC do 3 dni – 840 złotych,
  • za brak OC od 4 do 14 dni – 2100 złotych,
  • za brak OC powyżej 14 dni – 4200 złotych.
Dla samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników kary są jeszcze wyższe:
  • za brak OC do 3 dni – 1260 złotych,
  • za brak OC od 4 do 14 dni – 3150 złotych,
  • za brak OC powyżej 14 dni – 6300 złotych.
Nieco niższe kary za brak ciągłości OC przewidziano dla właścicieli pojazdów takich jak motocykl czy motorower:
  • za brak OC do 3 dni – 140 złotych,
  • za brak OC od 4 do 14 dni – 350 złotych,
  • za brak OC powyżej 14 dni – 700 złotych.
Kara za brak ciągłości OC może być nałożona wyłącznie za rok, w którym dokonywana jest kontrola. Oznacza to, że w 2018 roku mogą być brane pod uwagę wyłącznie dane z tego właśnie roku, a brak polisy OC w poprzednich lata uchodzi bezkarnie.

Brak ciągłości OC – co zrobić? Samochody używane i nieużywane

W przypadku OC brak ciągłości oznacza czas, w którym pojazd nie ma ważnej polisy niezależnie od powodu. Najczęściej brak ciągłości ubezpieczenia OC wynika z niewiedzy właściciela pojazdu lub zapominalstwa.

Kupując używany samochód, należy polisę przepisać na siebie, wykupić nową, by poprzedni właściciel mógł wypłacić pieniądze za niewykorzystany czas trwania ubezpieczenia ze swojej polisy, lub korzystać z polisy poprzedniego właściciela pojazdu. Zarówno przepisana, jak i czyjaś polisa nie przedłuża się automatycznie, dlatego należy pamiętać, by odpowiednio wcześniej podpisać nową umowę z ubezpieczycielem.

Prawo stanowi, że nawet nieużywane pojazdy muszą mieć opłacone ubezpieczenie OC. Obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia nie dotyczy pojazdów wyrejestrowanych. Czasowe wyrejestrowanie (do 12 miesięcy) dostępne jest jedynie dla pojazdów ciężarowych.

Jak uniknąć kary za brak ciągłości OC? Napisać odwołanie lub wniosek o anulowanie kary

Jak uniknąć kary za brak OC? Jest to możliwe tylko w niektórych przypadkach. Pierwszy sposobem jest udowodnienie, że nie było braku ciągłości OC – jeśli dysponuje się potwierdzającymi to dokumentami.

Drugim sposobem na to, jak uniknąć kary za przerwę w OC, może być złożenie pisma o jej anulowanie. Takie pismo ma szansę na pozytywne rozpatrzenie, jeśli sytuacja materialna osoby ukaranej jest bardzo trudna – należy poprzeć to odpowiednimi dokumentami. Przypadki umorzenia kary przez UFG są bardzo rzadkie. Można jednak liczyć na rozłożenie płatności na raty.

Na złożenie odwołania jest 30 dni od otrzymania decyzji UFG.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty