Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Co to jest suma ubezpieczenia?

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Co to jest suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia nie zawsze równa się wysokości świadczenia. Odszkodowanie może być niższe niż rzeczywiste poniesione straty, jeśli zachodzi niedoubezpieczenie. Z pośród ofert ubezpieczycieli można wybierać polisy ze stałą lub zmienną sumą ubezpieczenia.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Suma ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie pomiędzy klientem a ubezpieczycielem. Jej wysokość powinna być szacowana na podstawie przypuszczalnych kosztów związanych z naprawieniem ewentualnej szkody. Suma ubezpieczenia pojawia się w polisach OC i AC, umowach o ubezpieczeniu na życie, mienia czy podczas podróży (turystycznym).

Suma gwarancyjna a suma ubezpieczenia

Suma gwarancyjna i suma ubezpieczenia nie są tożsame, choć bywają mylone. Suma ubezpieczenia to inaczej maksymalne odszkodowanie, jakie można uzyskać na mocy konkretnej zawartej polisy. Z kolei suma gwarancyjna to także maksymalna kwota odszkodowania, ale dotyczy wyłącznie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w ogóle, czyli ma zastosowanie do wszystkich polis OC.

Prawo stanowi, że gwarantowana suma ubezpieczenia nie może być niższa niż równowartość 6,07 miliona euro na jedno zdarzenie drogowe (1,22 miliona euro na jednego poszkodowanego), jeśli odszkodowanie dotyczy szkód na osobie. W przypadku szkód na mieniu niezależnie od liczby osób poszkodowanych suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość 1,22 miliona euro za jedno zdarzenie.

Suma ubezpieczenia a wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia nie musi być taka sama jak suma ubezpieczenia. Ubezpieczyciel wycenia szkody i na tej podstawie wypłaca odszkodowanie. Wypłacona kwota nie może być większa niż suma ubezpieczenia, nawet jeśli odszkodowanie nie pokrywa powstałych szkód w całości (niedoubezpieczenie). Zależność suma ubezpieczenia a kwota świadczenia opisywana jest zwykle w ogólnych warunkach umowy polisy.

Różnicę między wartością mienia a sumą ubezpieczenia może pokryć tzw. prewencyjna suma ubezpieczenia. Stosowna klauzula powinna znaleźć się w umowie zawieranej z ubezpieczycielem.

Podczas ustalania warunków polisy ubezpieczeniowej należy wziąć pod uwagę rzeczywistą wartość ubezpieczanych przedmiotów, np. pojazdu czy domu, czy kosztów, które trzeba będzie ponieść, by pokryć szkodę. Dotyczy to szczególnie ubezpieczenia turystycznego – wybierając się za granicę, warto zapoznać się z kosztami leczenia i udzielenia innej pomocy w państwach docelowych.

Wartość pojazdu a suma ubezpieczenia to zagadnienie dotyczące posiadaczy polisy AC. Suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do wartości ubezpieczonego pojazdu. Przy ustalaniu jej wysokości należy pamiętać o amortyzacji części AC, czyli procentowym ubytku wartości części związanym ze zużyciem tych części. Można też wykupić polisę bez amortyzacji (stała suma ubezpieczenia AC), ale wysokość rat za ubezpieczenie może być wtedy wyższa.

Redukcyjna suma ubezpieczenia a nieredukcyjna suma ubezpieczenia

Zmienna suma ubezpieczenia to taka, która zmniejsza się w trakcie obowiązywania polisy – suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o każde wypłacone odszkodowanie. Redukcja sumy ubezpieczenia powoduje, że kolejne wypłaty są coraz niższe. Można temu zapobiec, doubezpieczając się, czyli dopłacając składki, by osiągnąć pierwotny pułap kwoty odszkodowania. To tzw. odnawialna suma ubezpieczenia.

Stała suma ubezpieczenia (nieredukcyjna) gwarantuje, że pomimo wypłacanego odszkodowania maksymalna kwota odszkodowania się nie zmienia. Dotyczy to m.in. posiadaczy polisy autocasco bez zgody na amortyzację.

Specyficznym rodzajem zmiennej sumy ubezpieczenia jest suma ubezpieczania na pierwsze ryzyko. Określa ona maksymalną kwotę odszkodowania za jednorazową pierwszą szkodę. Tego rodzaju umowy zawiera się zwykle jako zabezpieczenie od kradzieży oraz zniszczeń od ognia lub innych zdarzeń losowych.

Suma ubezpieczenia na życie

Suma ubezpieczenia w polisie na życie oznacza kwotę wypłacaną ubezpieczonemu lub osobom uposażonym po spełnieniu warunków, które określa umowa. Ustalając sumę ubezpieczenia, warto wziąć pod uwagę potrzeby finansowe swoje w razie niezdolności do pracy czy swoich bliskich (w przypadku śmierci ubezpieczonego). Najlepiej wybrać kwotę, która pozwoli zachować płynność finansową przez okres przynajmniej kilku miesięcy.
Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty