Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Czym jest franszyza integralna?

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Doradca ubezpieczeniowy informuje o franszyzie integralnej

Franszyza integralna to element niemalże każdego ubezpieczenia komunikacyjnego. Jej wprowadzenie ma wielorakie znaczenie. Służy ona zabezpieczeniu towarzystwa ubezpieczeniowego przed koniecznością likwidowania drobnych szkód, których proces likwidacji często jest droższy od samej szkody

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Franszyza integralna - czym jest?

Franszyza integralna to kwota, poniżej której towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania. Jeżeli szkoda szacowana jest na kwotę równą ustalonej w umowie franszyzie, to towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania. Właściciel pojazdu musi sobie w takiej sytuacji sam poradzić i samodzielnie zlikwidować powstałą szkodę. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy wartość franszyzy integralnej, wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci pełną kwotę odszkodowania.

Jak ustalana jest kwota franszyzy integralnej?

Franszyza integralna ustalana jest na etapie zawierania ubezpieczenia, także ubezpieczający swoje auto, wie, na jakim jest ona poziome. Może być ona wyrażona w konkretnej kwocie lub też w procentach. Jeżeli jest wyrażona w procentach, zwykle jest to procent od wysokości sumy ubezpieczenia. Jeżeli więc szkoda przekroczy wartość procentową lub przekroczy kwotową, pieniądze zostaną wypłacone w pełnej wartości szkody.

Przykłady rozliczenia franszyzy integralnej

Jeżeli franszyza integralna zostanie ustalona na kwotę 200 zł, a szkoda będzie wynosiła równowartość 150 zł, to pieniądze nie zostaną wypłacone. Jeżeli jednak, ta sama szkoda, przy tej samej wartości franszyzy wyniesie 250 zł, to towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci dokładnie tyle, czyli 250 zł. Franszyza integralna służy przede wszystkim towarzystwom ubezpieczeniowym. Małe szkody, o małej wartości są bardzo kosztowne do likwidacji z uwagi na całą procedurę likwidacyjną. Często sama procedura jest znacznie droższa niż koszt naprawy. To powoduje, że towarzystwa tracą na tym. Z drugiej zaś strony, świadomość, że mała szkoda nie zostanie przez towarzystwo ubezpieczeniowe zlikwidowana powoduje, że kierowcy znacznie większą uwagę przywiązują do swojej jazdy i parkowania. Są ostrożniejsi i generują znacznie mniej szkód.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty