Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Czym jest franszyza redukcyjna?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Czym jest franszyza redukcyjna

Decydując się na zakup ubezpieczenia samochodu może się zdarzyć, że ubezpieczony spotka się z pojęciem, jakim jest franszyza redukcyjna. Co to jest? Na czym polega i jakie niesie skutki praktyczne dla samego ubezpieczonego? Oto bardzo ważne pytania, na które warto sobie odpowiedzieć, zanim umowa zostanie zawarta. To ważna decyzja, powinna więc być podejmowana w pełni świadomie.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Co to jest franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna jest to kwota, którą towarzystwo ubezpieczeniowe potrąca za każdym razem podczas wypłacania odszkodowania na mocy umowy ubezpieczenia. Jednocześnie jest to kwota graniczna, która określa kiedy świadczenie nie zostanie wypłacone. Jeżeli kwota szkody, a co za tym idzie kwota odszkodowania, jest mniejsza lub równa kwocie określonej jako franszyza redukcyjna, to takie odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Jeżeli szkoda przekracza wartością wartość franszyzy, to do ubezpieczonego wypłacana jest wyłącznie różnica pomiędzy wartością szkody, a wartością franszyzy. Oczywiście, za każdym razem, podczas zawierania umowy ubezpieczenia, wartość franszyzy musi zostać podana do wiadomość osoby ubezpieczonej, a jej wysokość musi zostać wpisana na umowie ubezpieczenia. Wartość franszyzy podaje się kwotowo, nie procentowo.

Jak działa franszyza redukcyjna?

Dla zrozumienia mechanizmu działania franszyzy redukcyjnej, warto przeanalizować tę sytuację na przykładzie. Otóż, jeżeli franszyza redukcyjna została ustalona w kwocie 200 zł, a szkoda została wyceniona na 500 zł, to osoba ubezpieczona otrzyma odszkodowanie w wysokości 300 zł, właśnie dlatego, że zostanie dokonane potrącenie równowartości franszyzy redukcyjnej. Jeżeli jednak powstanie szkoda, której wartość wynosi 200 złotych lub 150 złotych, to odszkodowanie nie zostanie wypłacone, ponieważ jego wartość jest mniejsza lub równa wartości franszyzy, a to blokuje wypłatę. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia warto sprawdzić, czy jest uwzględniona w niej właśnie kwestia franszyzy redukcyjnej, a jeżeli tak, to na jakim poziomie została ona ustalona. Dzięki temu można w trakcie trwania ubezpieczenia, uniknąć niepotrzebnych rozczarowań, zaskoczeń czy zdziwienia.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty