Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Czym jest karencja ubezpieczenia?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Czym jest karencja ubezpieczenia

Wiele polis ubezpieczeniowych, szczególnie polisy na życie i zdrowie zawierają zapisy o różnorodnych karencjach. Wśród niektórych klientów karencje budzą zrozumienie, a wśród innych rodzą oburzenie i są przyczyną niezadowolenia. Czym tak naprawdę są karencje, dlaczego się je stosuje i czemu one służą? Warto się z tym tematem zapoznać. Jego gruntowne zgłębienie pozwoli też znaczenie lepiej zrozumieć zasadność stosowania tego rodzaju karencji przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Karencja ubezpieczeniowa

Karencja ubezpieczeniowa jest to okres, w którym ubezpieczony jest zobowiązany płacić składki, ale w razie wystąpienia zdarzenia nie otrzyma wypłaty świadczenia. Nie dostanie odszkodowania. Niektóre karencje sformułowane są w ten sposób, że składka musi być odprowadzana w całości, ale ochrona udzielana jest wyłącznie częściowo. To znaczy, że w razie zdarzenia o charakterze wypadkowym (pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem, operacja spowodowana wypadkiem) świadczenie zostanie wypłacone, ale w razie zdarzenia, którego powodem była choroba ubezpieczonego, taka wypłata się nie należy i nie zostanie wypłacona.

Jakie okresy karencji są najczęściej stosowane

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują bardzo różnorodne okresy karencji. Często są one uzależnione od rodzaju umowy, której ten okres dotyczy. Zdarza się również tak, że w ramach jednej polisy ubezpieczony objęty jest różnorodnymi okresami karencji, zależnie od rodzaju ochrony. Zwykle, dziewięciomiesięczny okres karencji jest nakładany na ubezpieczenie z tytułu urodzenia dziecka. Jest to sposób na to, by uchronić się przed masowym zawieraniem ubezpieczeń przez osoby, które wiedzą na pewno, że będą potrzebowały wypłaty. Takie działanie klientów jest dla towarzystwa nieopłacalne, dlatego też karencją chcą się chronić przed takimi praktykami. Jeżeli ubezpieczeni chcą mieć pieniądze z tytułu urodzenia dziecka, muszą takie ubezpieczenie zawrzeć jeszcze zanim pojawi się ciąża. Drugim co do długości okresem karencji jest 6 miesięcy. Jest to okres, który najczęściej stosuje się przy ubezpieczeniu na wypadek pobytu w szpitalu. 6 miesięcy to okres jaki oczekuje się na operację, która jest podyktowana względami zdrowotnymi. Klienci mogliby ustalać z lekarzami nieformalnie terminy operacji, a następnie zawierać polisę ubezpieczeniową (zabiegi oficjalnie planowane nie są objęte ochroną). Natomiast wprowadzenie karencji powoduje, że wszelkie planowane, przypuszczane lub prawdopodobne operacje nie zostaną uwzględnione. Jeżeli klient chce mieć ochronę na wypadek pobytu w szpitalu musi liczyć się z tym, że przez 6 miesięcy nie dostanie pieniędzy za pobyt w szpitalu. Kolejnym okresem jest okres 3 miesięcy. Ten dotyczy głównie ubezpieczenia na wypadek poważnych chorób. Wynika ze statystyk, które mówią, że poważna choroba nie rozwija się w ciągu zaledwie 3 miesięcy. Proces jej powstawania jest dłuższy, a pierwsze objawy występują znacznie wcześniej (co ubezpieczony musi wskazać w ankiecie medycznej, podanie nieprawdy zwalnia towarzystwo z odpowiedzialności ubezpieczeniowej). 3 miesiące wystarczają więc, by zabezpieczyć się przed próbami ubezpieczenia osób chorych. W skrajnych przypadkach, niektóre towarzystwa decydują się nawet na roczne okresy karencji. Ma to miejsce najczęściej w przypadku ubezpieczeń grupowych, gdy do grupy dochodzi nowy ubezpieczony, który nie był brany pod uwagę przy szacowaniu ryzyka. W ubezpieczeniach grupowych ryzyko szacowane jest na daną grupę, która się ubezpiecza. Karencja jest formą zabezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego. Dzięki temu chroni się ono przed wyłudzeniami i stale może zachowywać rentowność i płynność finansową, a to natomiast powoduje, że cały czas ma dość środków, by wypłacać odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe osobom uprawnionym. W efekcie jest to więc również ochrona pozostałych osób ubezpieczonych.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty