Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Czym jest reasekuracja?

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Młoda kobieta na tle ściany

Odpowiedzialność towarzystw ubezpieczeniowych wobec przedmiotu objętego ubezpieczeniem jest czasem naprawdę bardzo szeroka. To powoduje, że towarzystwo może mieć trudności ze sprawnym działaniem i sprawnym funkcjonowaniem polis. Dla usprawnienia działania ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowe wspierają więc siebie wzajemnie, dzieląc się nie tylko odpowiedzialnością i obowiązkami, ale również dzieląc się składkami.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Reasekuracja w Polsce

Współpraca towarzystw ubezpieczeniowych to właśnie reasekuracja. Zajmuje się nią broker reasekuracyjny. Nie wszystkie jednak firmy biorą w tym udział. Część z nich nie chce brać na siebie odpowiedzialności za umowy zawarte z klientami innej firmy, nawet mimo tego, że idą za ty składki wpłacane przez danego klienta. Jest to spowodowane tym, że niektóre towarzystwa prowadzą znacznie bardziej surową politykę w zakresie przyjmowania do ubezpieczenia i właśnie ta surowa polityka pozwala im na unikanie tych wypłat, których uniknięcie jest po prostu możliwe. Inne towarzystwa natomiast biorą udział w tym wzajemnym wsparciu i wzajemnej współpracy, dzieląc się między sobą odpowiedzialnością oraz jej finansowaniem. Oczywiście przeniesienie odpowiedzialności oraz opłat wiąże się również z podjęciem przez drugie towarzystwo obowiązku wypłaty całości lub części odszkodowania osobie ubezpieczonej. To oczywiście zależy od tego, czy przeniesione zostało całe ryzyko, czy tylko jego część. Jeżeli całe, to wówczas całość odszkodowania spoczywa na przejmującym towarzystwie, jeżeli część, to część.

Umowa reasekuracji

Reasekuracja między towarzystwami może dotyczyć zarówno całości odpowiedzialności, jak i wyłącznie jej części. Może być tak, że towarzystwo ubezpieczeniowe przekazuje całość odpowiedzialności za klienta do innej firmy. Może też być tak, że towarzystwo jednak chce dźwigać podjętą odpowiedzialność, ale jeden aspekt ochrony woli przekazać innej firmie. Wówczas przekazuje również jedynie część opłacanej przez klienta składki. Na taką współpracę musi być zgoda wyrażona przez obydwie strony, sam klient zaś nawet nie musi wiedzieć o wszystkim. Można uniknąć informowania klienta dlatego, że wszystkie zasady współpracy są takie, jak w zawartej przez niego umowie, a ewentualne formalności i tak załatwiane są za pośrednictwem tego towarzystwa, z którym umowa została zawarta. Dla klienta nie ma więc żadnej różnicy i nie ma to też znaczenia, czy dane towarzystwo bierze udział w reasekuracji czy nie.

Reasekuracja ubezpieczenia

Reasekurację można nazwać ubezpieczeniem ubezpieczenia. Jej znaczenie jest duże dla sprawności i wypłacalności towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki podjęciu współpracy towarzystwa stają się znacznie bardziej pewne i wypłacalne, a klienci mogą się nie obawiać tego, że w razie zdarzenia nie otrzymają pieniędzy. Decyzję o tego rodzaju współpracy podejmuje się zwykle mając na uwadze właśnie stan finansów towarzystwa. Jednak trzeba o tym pamiętać, że umowę zawierają przynajmniej dwa towarzystwa i każde z nich musi na tym w jakiś sposób skorzystać.

Zainteresuje Cię również:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty