Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Czym jest szkoda całkowita z AC?

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Agent omawia z klientem kwestie szkody całkowitej

Odszkodowanie z AC szkoda całkowita pozwala wypłacić wtedy, gdy naprawa ubezpieczonego pojazdu jest niemożliwa, utrudniona lub nieopłacalna (jej koszt przekracza wartość auta). Odszkodowanie wypłacane jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe na podstawie wyceny pojazdu sprzed zniszczenia i po nim.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

AC, czyli autocasco, to ubezpieczenie dobrowolne, które może wykupić każdy właściciel pojazdu mechanicznego. Może ono obejmować skutki uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. Jego zakres powinien być ściśle określony w umowie pomiędzy klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym w ogólnych warunkach umowy (OWU).

Szkoda całkowita samochodu z AC – warunki orzeczenia szkody całkowitej

Szkoda z AC wyceniana jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupiona została polisa. Zwykle przeprowadza się ją przy pomocy programów komputerowych, które pozwalają wprowadzić informacje takie jak stan techniczny, dodatkowe wyposażenie, przebieg i inne parametry wpływające na wartość pojazdu. Aby orzeczona została szkoda całkowita z AC, koszt naprawy pojazdu powinien przekraczać od 60 do 80 procent jego ceny – każde towarzystwo ustala własny próg opłacalności naprawy, informacja ta znajduje się w ogólnych warunkach umowy (OWU). Po otrzymaniu decyzji o uznaniu szkody warto sprawdzić, czy wycena szkody z AC nie została zaniżona. Otrzymane dokumenty należy dokładnie przeanalizować.

Wycena szkody całkowitej z AC

Wycena szkody całkowitej z AC polega na oszacowaniu ceny nieuszkodzonego pojazdu w dniu powstania szkody oraz odjęciu od niej szacunkowej ceny wraku. Różnica ta stanowi wysokość odszkodowania. Wrak pojazdu należy do ubezpieczonego i może zostać przez niego sprzedany w całości czy na części lub naprawiony na własny koszt. O ile w przypadku szkody całkowitej z OC ubezpieczyciel ma obowiązek pomóc w sprzedaży wraku zgodnie z wysokością wyceny, o tyle w przypadku AC takiego obowiązku nie ma. Co więcej, może za pośrednictwo w sprzedaży pobrać opłatę w wysokości nawet 10 procent kwoty. Odszkodowanie AC za szkodę całkowitą otrzymać można nie tylko w przypadku zniszczenia pojazdu, ale także wtedy, gdy zostanie on skradziony.

Odszkodowanie AC – szkoda całkowita, zaniżona wartość i odwołanie

Szkoda całkowita samochodu z AC wyceniana jest na podstawie szacunków ceny rynkowej pojazdu i tego, co z niego zostało. Niekiedy przyznane odszkodowanie może wydawać się zbyt niskie, np. gdy wartość sprzed szkody zostanie zaniżona, a wartość wraku – zawyżona. W takich wypadkach warto złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Pismo odwoławcze powinno zawierać solidne argumenty przemawiające za zmianą decyzji o wysokości odszkodowania. Warto porównać cenę swojego auta sprzed zniszczenia do ceny podobnych pojazdów (model, rocznik, przebieg i stan) oferowanych w komisach czy na portalach internetowych z ogłoszeniami. Analiza i weryfikacja wartości dotyczy też wraku. Najlepiej przekonać się, ile rzeczywiście kosztuje to, co z pojazdu zostało (np. części), a bardziej przekonujące jest uzyskanie wyceny sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę. Składając odwołanie w sprawie uznania i wyceny szkody całkowitej z AC, należy upewnić się i mieć potwierdzenie otrzymania dokumentu przez ubezpieczyciela. Pismo najlepiej złożyć osobiście lub wysłać je listem poleconym (z potwierdzeniem odbioru). Na złożenie odwołania poszkodowany ma 3 lata od wydania decyzji.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty