Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Czym jest szkoda z OC?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Czym jest szkoda z OC Szkoda całkowita wycena auta i odwołanie od decyzji

Szkoda całkowita oznacza, że auto jest całkowicie zniszczone albo że koszt jego naprawy czy jej trudność są znaczne. Szkoda całkowita auta wymaga sprzedaży wraku w całości lub na części. Można go też naprawić na własny koszt.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenie OC, czyli od odpowiedzialności cywilnej, jest obowiązkowe dla właścicieli wszystkich pojazdów mechanicznych, ale także m.in. dla rolników, architektów, inżynierów budownictwa, notariuszy, adwokatów czy komorników sądowych. Z ubezpieczenia OC naprawiane są straty wyrządzone osobom trzecim przez ubezpieczonego.

Co to jest szkoda całkowita? Ile procent zniszczenia auta to szkoda całkowita?

Szkoda całkowita to taka, której nie można naprawić (bo auto jest całkowicie lub w większej części zniszczone) lub jej naprawienie sprawia nadmierne trudności bądź generuje koszty przekraczające wartość pojazdu. W takich wypadkach ubezpieczyciel orzeka szkodę całkowitą i z OC sprawcy wypłaca odszkodowanie. Zwykle za szkodę całkowitą rzeczoznawcy uznają zniszczenia, których naprawa według szacunków kosztuje więcej niż 100 procent wartości pojazdu sprzed szkody. W przypadku autocasco szkoda całkowita orzekana jest najczęściej jeśli cena naprawy przekracza od 60 do 80 procent wartości auta.

Szkoda całkowita: co dalej? Wycena auta i obliczanie szkody całkowitej

Można uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy, gdy szkoda całkowita zostanie stwierdzona przez rzeczoznawcę towarzystwa ubezpieczeniowego. Wysokość kwoty odszkodowania obliczana jest poprzez odjęcie od wartości nieuszkodzonego pojazdu w dzień szkody wartość pojazdu (wraku) po wypadku. Bywa, że wysokość odszkodowania nie jest satysfakcjonująca dla poszkodowanego. Może to być skutkiem tego, że wartość pojazdu przed szkodą całkowitą jest zaniżona. Odwołanie jest jedyną metodą, by wpłynąć na decyzję ubezpieczyciela.

Szkoda całkowita OC: co z wrakiem? Sprzedaż i naprawa

Szkoda całkowita umożliwia sprzedaż wraku w całości lub na części. Można wrak zbyć samodzielnie lub zawnioskować o pomoc w sprzedaży do towarzystwa ubezpieczeniowego, które szkodę wyceniło. Wtedy jest ono zobligowane do pomocy sprzedaży za wycenioną kwotę lub do ponownej wyceny, jeśli sprzedaż jest niemożliwa. Co dzieje się z samochodem, gdy orzekana jest szkoda całkowita? Właściciel pojazdu jest zobowiązany zabrać wrak (pokryć koszty związane z jego transportem we wskazane miejsce). Może go potem zezłomować, sprzedać na części lub naprawić. Może też zdać się na towarzystwo ubezpieczeniowe, które powinno zaproponować pomoc w pozbyciu się wraku. Są to sprawy ustalane indywidualnie z klientami i zależne od polityki ubezpieczyciela. Gdy orzeczona zostanie szkoda całkowita, naprawa pojazdu jest możliwa na własny koszt. Niejednokrotnie jest to bardziej opłacalne niż kasacja auta. Szkoda całkowita auta w leasingu kończy się przeważnie złomowaniem. Oprócz zwykle wymaganych do wykonania kasacji dokumentów (dowód osobisty, tablice rejestracyjne pojazdu, dowód rejestracyjny i karta pojazdu) potrzebna jest także zgoda na kasację firmy leasingującej. Możliwe jest uzyskanie auta zastępczego z OC sprawcy, jeśli szkoda całkowita nie została wykluczona z tej usługi w umowie pomiędzy sprawcą a jego ubezpieczycielem.

Szkoda całkowita: odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Zaniżona wartość auta przy szkodzie całkowitej podczas wyceny przez ubezpieczyciela nie jest rzadkością. Jeśli kwota za szkodę całkowitą z OC sprawcy jest niesatysfakcjonująca, odwołanie od decyzji można złożyć u ubezpieczyciela wypłacającego świadczenie. Odwołanie od decyzji w sprawie szkody całkowitej, w tym od wyceny tej szkody, powinno być uzasadnione. Można poprzeć je wyceną niezależnego rzeczoznawcy, jeśli kwota pojazdu przed lub po szkodzie została zaniżona.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty