Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Czym jest ubezpieczenie cargo?

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Ubezpieczenie cargo dotyczy samochodów ciężarowych

Ubezpieczenie cargo umożliwia wypłatę odszkodowania w przypadku konsekwencji uszkodzenia, ubytku lub utraty towary w czasie przewozu. Ubezpieczenie cargo dotyczy ładunków w transporcie drogowym, lotniczym, kolejowym, morskim oraz śródlądowym.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenie cargo jest rodzajem ubezpieczenia, które jest przeznaczone dla przedsiębiorców sprowadzających lub wysyłających towary w ramach swojej działalności.

Ubezpieczenie cargo – co to jest?

Transport towarów jest obarczony ryzykiem zdarzeń, których konsekwencjami może być uszkodzenie, a nawet całkowita utrata ładunku. Dzieje się tak, gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku ciężarówka przewożąca towar została uszkodzona, towar został skradziony bądź uszkodzony w czasie przeładunku. Ubezpieczenie cargo dla producentów i firm handlujących danym towarem jest zabezpieczeniem, które pozwala na zwrot określonej sumy gwarancji właśnie w przypadku takich niepożądanych zdarzeń. Jak wyjaśniają specjaliści, ubezpieczenia cargo można wykupić w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych w formie polisy.

Rodzaje ubezpieczenia cargo

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują klientom wiele wariantów ubezpieczenia cargo. Na rynku obecne są m.in. podstawowe polisy cargo. Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje głównie najważniejsze zdarzenia losowe, takie jak: wypadek ciężarówki przewożącej towar, pożar, huragan, ulewny deszcz. Kolejnym wariantem ubezpieczenia cargo może być polisa rozszerzona. W tym przypadku, w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) powinny znaleźć się zapisy dotyczące odpowiedzialności o przypadku kradzieży towaru, a także ewentualnego włamania, w którym mogło dojść do uszkodzenia ładunku. Najszerszy zakres świadczeń w przypadku ubezpieczenia cargo to pełny wariant polisy cargo, w którym ma się do czynienia z wypłatą świadczeń pieniężnych w przypadku wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych. Rozszerzone pakiety ubezpieczenia cargo pozwalają pokryć ewentualne koszty uprzątnięcia miejsca, w którym doszło do uszkodzenia towaru, a nawet pokryć koszty utylizacji towaru, który nie nadaję się do użycia. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia cargo w postaci jednorazowych i obrotowych polis. Pierwszy rodzaj dotyczy jednorazowego transportu określonego w umowie ładunku na konkretnej trasie oraz dniu. Obrotowa polisa ubezpieczenia cargo może obejmować wszystkie dobra, które wysyła dana firma. Mogą dotyczyć różnych towarów na dowolnych trasach i formach transportu. Najczęściej polisa obrotowa między przedsiębiorstwami oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi jest zawierana na rok.

Sytuacje oraz towary, których nie można ubezpieczyć w ramach polisy cargo

Niestety, firmy ubezpieczeniowe stosują cały katalog wyłączeń odpowiedzialności, które przedsiębiorca myślący o wykupieniu ubezpieczenia cargo powinien poznać przed zdecydowaniem się na dany pakiet. Wyłączenia odpowiedzialności są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia i każdy z ubezpieczycieli może je traktować indywidualnie. Bardzo częstym zapisem są różnego rodzaju zdarzenia, które ubezpieczyciel może zakwalifikować jako „rażące niedbalstwo”. Ten zapis może upoważnić towarzystwo ubezpieczeniowe do wstrzymania się od wypłaty odszkodowania w przypadku niewłaściwie załadowanego, źle opakowanego lub błędnie oznakowanego towaru. Innymi wyłączeniami odpowiedzialności może być uszkodzenie lub utrata towaru w wyniku wojny, ataku terrorystycznego oraz innych mało prawdopodobnych zdarzeń. Wśród wyłączeń z umów ubezpieczenia cargo, towarzystwo ubezpieczeniowe bardzo często umieszczają: bagaże osobiste, wartości pieniężne, dokumenty, żywe zwierzęta, szkody powstałe w wyniku nietrzeźwości i odurzenia kierującego pojazdem przewożącym towar, szkody powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty