Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Czym jest ubezpieczenie ochrony prawnej?

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Ochrona samochodu, czyli ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej umożliwia ochronę przed ryzykiem prowadzenia sporów prawnych, a także ponoszeniem kosztów prowadzenia sporów cywilnych. Ten rodzaj ubezpieczenia umożliwia również pomoc w trakcie dochodzenia roszczeń. Oferowany jest przez wiele towarzystw ubezpieczeniowych.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia pokrycie kosztów wynagrodzenia prawnika, radcy prawnego, a także umożliwia otrzymanie zwrotów za koszty sądowe, takie jak opłaty od pozwu, apelacji lub kosztów biegłych. To jednak nie koniec kosztów, które można pokryć za pomocą ubezpieczenie ochrony prawnej.

Ubezpieczenie ochrony prawnej – definicja

Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia środki finansowe, potrzebne na ewentualne pokrycie kosztów prowadzenia sporów prawnych na drodze sądowej, lub kosztów niezbędnych do rozwiązania problemów natury prawnej o innym rodzaju. Jak wyjaśniają eksperci branży ubezpieczeniowej, przedmiotem ubezpieczenia ochrony prawnej jest interes majątkowy osoby posiadającej tego typu polisę. Należy podkreślić, że wykupienie tego rodzaju ubezpieczenia nie umożliwia prowadzenia sporów sądowych przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Instytucje, które oferują polisy ochrony prawnej, pozwalają na rekompensatę kosztów działań osób upoważnionych do prowadzenia tego typu działań (radca prawny, adwokat). Wykupienie ubezpieczenia ochrony prawnej pozwala na dochodzenie roszczeń od sprawców danej szkody, a także ubezpieczyciela OC sprawców. W tego rodzaju działaniach o charakterze odszkodowawczym, ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia pieniądze do prowadzenia sporów. Nie oznacza to jednak, że ubezpieczenie ochrony prawnej pozwala na prowadzenie sporów sądowych w dowolnym charakterze. Instytucja ubezpieczeniowa pokryje tego typu koszty, jeśli jej zdaniem istnieje szansa na korzystny rezultat sprawy (w przypadku spraw cywilnych). Aby otrzymać środki finansowe w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej, należy wykazać, że koszty prowadzenia sporów nie są zbyt duże do wartości zamierzonego celu, a w przypadku wypadku ubezpieczeniowego udowodnić, że zaszedł on w okresie ubezpieczenia.

Zakres ochrony prawnej (ubezpieczenie ochrony prawnej)

Towarzystwa ubezpieczeniowe określają zakres spraw, które mogą zostać objęte ubezpieczeniem ochrony prawnej poprzez odwołanie do sfery życia lub działalności, a także poprzez określenie rodzaju problemów prawnych. W przypadku odwołania się do sfery życia i działalności ubezpieczającego ochrona prawna może nastąpić w sporach dotyczących ochrony życia prywatnego, ochrony w komunikacji, ochrony życia zawodowego. Warto pamiętać, że ubezpieczenie ochrony prawnej nie dotyczy problemów prawnych każdego rodzaju. Przed wyborem towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupuję się polisę ochrony prawnej, warto zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OUW), gdzie jest zamieszczony zakres ochrony. Najczęściej ochrona prawna dotyczy sporów w zakresie prawa pracy, wsparcia w trakcie dochodzenia odszkodowań oraz w sporze z zakresu prawa karnego.

Jakie koszty można pokryć w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej?

Koszty prawne, które w ramach wykupionego ubezpieczenia ochrony prawnej pokrywa ubezpieczyciel, są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, ubezpieczenie ochrony prawnej powinno pokryć koszty wynajęcia prawnika wybranego przez ubezpieczającego (adwokat, radca prawny), koszty sądowe (opłaty związane z apelacją, koszty świadków, koszty biegłych, opłaty od pozwu), koszty postępowania egzekucyjnego, koszty poręczenia majątkowego (w formie pożyczki), koszty sądu polubownego, wszelkie opłaty i koszty w postępowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej. Ubezpieczenie ochrony prawnej powinno umożliwić również podróż do sądu zagranicznego, a także zwrot kosztów strony przeciwnej, jeśli wyrok został zasądzony.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty