Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli popularne ubezpieczenie OC, to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe m.in. dla właścicieli aut.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Za sprawą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim przez ubezpieczonego. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) dzieli się zazwyczaj na obowiązkowe oraz dobrowolne.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – kogo dotyczy?

Jak wyjaśniają eksperci, istnieje długa lista profesji, których wykonywanie wymusza posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wśród zawodów, które zgodnie z prawem muszą posiadać ubezpieczenie OC można wymienić: adwokatów, komorników sądowych, radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowych, inżynierów budownictwa, architektów, rzeczoznawców majątkowych, rzeczników patentowych oraz pośredników ubezpieczeniowych. Obowiązkowe ubezpieczenie OC muszą posiadać podmioty doradztwa podatkowego, rolnicy (z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego), zarządcy nieruchomości, agenci nieruchomości (a dokładnie pośredników w obrocie nieruchomościami), podmioty prowadzące działalność lotniczą, organizatorzy imprez masowych, podmioty przyjmujące zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także właściciele pojazdów mechanicznych dopuszczonych do ruchu publicznego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla kierowców

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązek posiadania ważnej przez 12 miesięcy polisy ma każdy właściciel pojazdu. Ubezpieczenie OC dla kierowców umożliwia otrzymanie rekompensaty osobom poszkodowanym. Dzięki ubezpieczeniu OC samochodu, osoby posiadające polisę nie muszą pokrywać kosztów naprawy szkód osobom, którym wyrządziły daną krzywdę (np. w wyniku stłuczki, wypadku lub uszkodzenia na parkingu). Suma ubezpieczenia OC samochodów jest w każdym przypadku taka sama i wynosi maksymalnie 5 mln euro dla szkód osobowych poniesionych w jednym zdarzeniu, a także 1 mln euro w przypadku szkód dotyczących mienia (na terenie kraju). W sytuacji wyrządzenia szkód o wyższej wartości, sprawca zdarzenia musi pokryć różnicę z własnych środków. Ubezpieczenie OC samochodu musi posiadać każdy właściciel pojazdu. Kary finansowe za brak aktualnej polisy OC są bardzo dotkliwe i wynoszą nawet kilka tysięcy złotych. Należy pamiętać, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla posiadaczy pojazdów nie pokrywa szkód, które poniesie sam sprawca wypadku, np. w swoim samochodzie.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Ubezpieczenie majątkowe, jakim jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, to dobrowolna polisa dla osób prowadzących działalność gospodarczą (w niektórych sytuacjach jest jednak wymagana), użytkowników jachtów śródlądowych, osób prowadzących strzeżone parkingi samochodowe, członków władz spółek kapitałowych, nauczycieli, pracowników pedagogicznych, wychowawców, osób fizycznych, które wykonują zawody w służbie zdrowia, przewoźników drogowych w ruchu międzynarodowym, przewoźników drogowych w ruchu krajowym. Z dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) mogą również skorzystać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, uprawnione do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także badania sprawozdań finansowych. Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej jest możliwa wypłata świadczenia kontrahentom w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wywiązania się z umowy.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty