Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Czym są ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Czym są ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)

Każde ubezpieczenie, każda polisa wyposażona jest w tak zwane Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). To bardzo ważny dokument, z którym każdy ubezpieczony powinien się zapoznać jeszcze zanim w ogóle przystąpi do danego ubezpieczenia. Ten dokument pozwala bowiem ustalić z góry stosunki, jakie łączą ubezpieczającego i ubezpieczyciela, doprecyzowuje warunki tego ubezpieczenia, oraz określa prawa i obowiązki każdej ze stron.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Konstrukcja OWU

Ogólne Warunki Ubezpieczenia, to dokument, który w pełni i precyzyjnie określa czego każda ze stron może się spodziewać po nawiązanej umową relacji. Dzięki temu, wszelkie kwestie sporne można rozstrzygnąć na bazie tego właśnie dokumentu i zamieszczonych w nim zapisów. Jednocześnie jest to sposób na zapewnienie klientowi swego rodzaju poczucia bezpieczeństwa, ponieważ zamieszczone w dokumencie zapiski, dotyczą nie tylko obowiązków klienta, ale również obowiązków towarzystwa i praw klienta.

Rozdziały wstępne OWU

Pierwsze rozdziały dokumentu to definicje zastosowanych w dokumencie słów i terminów oraz zasady nawiązywania i rozwiązywania współpracy. To bardzo ważna część OWU, ponieważ pozwala uwspólnić rozumienie treści, które będą omawiane. Dla kogoś bowiem pobyt w szpitalu to może być nawet jednodniowa wizyta, a dla towarzystwa ubezpieczeniowego będzie to na przykład trzydniowa obecność bez przerwy – takie doprecyzowanie jest ważne. A czym jest nieszczęśliwy wypadek? To również może być bardzo różnorodnie rozumiane. Dookreślenie tych kwestii i zagadnień pozwala na określenie tego, o czym obydwie strony mówią w sposób precyzyjny i jasny. To eliminuje nieporozumienia lub sporty wynikające z podstawowych przyczyn, czyli właśnie różnego definiowania tych samych słów. Sposób nawiązywania i rozwiązywania współpracy to również niezwykle istotny element tego dokumentu. Pokazuje bowiem jasno, co klient musi spełnić by doszło do zawiązania i rozwiązania współpracy, ale również, pokazuje to klientowi, co towarzystwo ubezpieczeniowe musi uwzględnić. To pozwala na uniknięcie zjawiska utrudniania np. zerwania współpracy. Oczywiście, każda firma chce zatrzymać klienta jak najdłużej. Nie oznacza to jednak, że może sobie pozwolić na przekraczanie własnych uprawnień, by zniechęcić go do rezygnowania. Jasne i precyzyjne zapisy zamieszczone w OWU jednoznacznie ustalają granice działalności towarzystwa.

Prawa i obowiązki stron OWU

To część dokumentu, która jest tak samo istotna dla jednej i drugiej strony umowy. Klient musi wiedzieć, jakie ma obowiązki wobec towarzystwa ubezpieczeniowego, ale również powinien wiedzieć, jakie ma wobec niego prawa. To istotna i bardzo znacząca kwestia. Ogranicza klientowi zbyt szerokie roszczenia, ale jednocześnie daje prawo do roszczeń uzasadnionych, pokazuje miejsca, w których klient może dochodzić swoich praw. Z drugiej zaś strony prawa i obowiązki towarzystwa to część tak samo przydatna dla klienta. Pokazuje bowiem, jak daleko sięgają możliwości towarzystwa, ale gdzie się też one kończą i gdzie zaczyna się prawo i przywileje samego ubezpieczone. Czego może oczekiwać od firmy (obowiązki towarzystwa) i to nie w charakterze jej dobrej woli, czy grzeczności, a koniecznego do wypełnienia obowiązku.

Postanowienia końcowe OWU

Na koniec zwykle zestawione są postanowienia ogólne, których nie da się sklasyfikować do grup wcześniejszych. Tu również zawarta musi być informacja o sposobie rozstrzygania sporów, gdyby do takich doszło, a ich rozstrzygnięcie nie było możliwe na gruncie zapisów zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jak widać, jest to dokument bardzo przydatny i praktyczny. Służy zarówno jednej stronie, jak i drugiej i każdej z nich daje poczucie bezpieczeństwa poprzez regulację praw i obowiązków firmy i ubezpieczonego.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty