Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Franszyza redukcyjna - co to jest?

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Mężczyzna zastanawia się nad franszyzą redukcyjną

Jednym z bardzo często stosowanych w ubezpieczeniach rozwiązań jest wprowadzenie franszyzy redukcyjnej jako integralnego elementu polisy. Dotyczy to głównie ubezpieczeń komunikacyjnych, w których wypłata odszkodowania uzależniona jest w dużym stopniu od zakresu powstałych uszkodzeń. Franszyza redukcyjna chroni towarzystwo ubezpieczeniowe przed wypłacaniem niskich kwot odszkodowań i likwidowaniem szkód, w których proces likwidacji jest znacznie bardziej kosztowny niż sama szkoda.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Franszyza redukcyjna - co to jest?

Franszyza redukcyjna to kwota, która wyznacza swego rodzaju granice w ubezpieczeniu. Szkoda, której wartość jest mniejsza niż wartość franszyzy redukcyjnej, nie zostanie wypłacona ani zlikwidowana w ramach polisy ubezpieczeniowej. Jeżeli jednak szkoda będzie tę wartość przewyższała, wówczas pieniądze zostaną wypłacone, ale nie w pełnej kwocie. Wartość wypłaty będzie pomniejszona o wartość franszyzy.

Ustalanie franszyzy redukcyjnej w polisie

Franszyza redukcyjna ustalana jest zawsze z klientem przed przystąpieniem do ubezpieczenia. Każdy ubezpieczony wie z wyprzedzeniem jaka będzie jej wartość i wie, na co się godzi. Franszyza może być wyrażona kwotowo lub procentowo. Jeżeli wyrażona zostaje kwotowo, to jest to po prostu określona suma wpisana w umowę polisy. Jeżeli jednak jest ona wyrażona procentowo, to w umowie znajduje się zapis mówiący o tym, jaki procent sumy ubezpieczenia stanowi właśnie franszyza.

Przykłady rozliczeń ubezpieczenia z franszyzą redukcyjną

Jeżeli franszyza redukcyjna zostanie ustalona na kwotę 200 zł, a szkoda będzie o wartości również dwieście lub mniej, to odszkodowanie nie zostanie wypłacone w ogóle. Jeżeli jednak wartość szkody wyniesie na przykład 250 zł, to ubezpieczony otrzyma 50 zł, bo franszyza redukcyjna uwzględniana jest przy każdej wypłacie. Jeżeli szkoda będzie równa 1000 zł, to wówczas wypłata będzie wynosiła 800 zł. Co ważne, franszyza redukcyjna uwzględniana jest przy każdej wypłacie, nie tylko pierwszej. Także każde zdarzenie, które pociągnie za sobą wypłatę odszkodowania będzie skutkowało jego pomniejszeniem o wartość franszyzy redukcyjnej. Wprowadzenie i stosowanie franszyzy redukcyjnej jest niezwykle ważne dla firm ubezpieczeniowych. Powoduje, że małe szkody, o niskiej wartości nie są wypłacane. Takie szkody są dla firm najbardziej obciążające, ponieważ proces likwidacji jest znacznie droższy niż sama szkoda. Jednocześnie, dzięki temu klient sam jest znacznie bardziej ostrożny, ponieważ wie, że w razie zdarzenia może nie otrzymać pieniędzy, a naprawa będzie prowadzona z własnego budżetu, co nie zawsze jest satysfakcjonujące.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty