Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Ile zniżek traci się po kolizji?

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Kolizja może spowodować utratę zniżek na ubezpieczenie

Kolizja z własnej winy wiąże się z utratą zniżek za składkę OC, co będzie można boleśnie odczuć, wykupując polisę OC w następnym roku. Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają indywidualne modele naliczania zwyżek oraz zniżek, choć w większości przypadków są podobne.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Utrata zniżek w OC jest konsekwencją samodzielnego spowodowania szkody, szkody spowodowanej innym pojazdem, szkody spowodowanej przez innego kierowcę, a także braku ubezpieczenia OC w określonym czasie. Utrata zniżek w każdym z tych przypadków jest obliczana indywidualnie.

Utrata zniżek po kolizji. Jak dużo się traci?

Na zniżki kierowcy zarejestrowanych pojazdów bardzo często pracują długimi latami. Towarzystwa ubezpieczeniowe nagradzają ubezpieczających za bezszkodową jazdę (za każdy rok od 5 do 20%), okres bezszkodowy (okres, w którym bez kolizji oraz bez wypadku użytkuje się auto), a także poprzez dopisanie współwłaściciela oraz zniżki posiadane przez współmałżonka. Niestety, po kolizji spowodowanej z własnej winy, zniżki można stracić w bardzo dużej części, a nawet całości. Część towarzystw ubezpieczeniowych oferuje specjalne produkty ubezpieczeniowe przeznaczone ochronie zniżek. Niestety, tego typu rozwiązania nie zawsze mogą przynieść oczekiwane korzyści. Konsekwencje szkody z własnej winy, kierowca będzie mógł prawdopodobnie odczuć przez kilka lat. Okres obniżenia zniżek podobnie jak wysokość ich utraty jest określany indywidualnie przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Jak podpowiadają eksperci z sektora ubezpieczeniowego, najczęściej za pojedynczą kolizję spowodowaną z winy kierowcy, instytucje ubezpieczeniowe zabierają od 10 do 20% zniżek. Niestety, im poważniejsza kolizja lub ilość szkód wyrządzonych w danym roku, tym utrata zniżek będzie większa.

System bolus malus a utrata zniżek OC

Towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają ilość odjętych zniżek za pomocą systemu bonus malus. W poszczególnych instytucjach ubezpieczeniowych działa on na nieco innych zasadach, ale za pomocą udostępnionych przez ubezpieczalnie danych można określić, ile zniżek kierowca straci po kolizji z własnej winy. Zgodnie z wyjaśnieniami specjalistów, system bonus malus odnosi się bezpośrednio do historii szkód danego kierowcy. Na tej podstawie przypisuje się go poszczególnej klasy szkodowości i oblicza się składkę. W związku z tym, kierowcy powodujący kolizję mogą zostać umieszczeni w klasie wyższej, która powoduje obniżenie zniżek. Maksymalna wartość zniżek wynosi 70%, mimo tego bardzo łatwo je stracić. Za każdy rok bezszkodowej jazdy, towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej zmieniają klasę w systemie bonus malus o jeden poziom.

Utrata zniżek po kolizji. O czym warto pamiętać?

Niektóre z towarzystw ubezpieczeniowych mogą łagodnie potraktować kierowcę, który z własnej winy spowodował kolizję (oraz inny rodzaj szkody) i obniżyć zniżki o 5% lub nie dokonywać żadnej redukcji. Najczęściej mogą na to liczyć kierowcy z długim stażem i brakiem szkodowości w swojej historii. Programy ubezpieczeniowe gwarantujące ochronę zniżek mogą pomóc w utrzymaniu ich na podobnym poziomie po wyrządzeniu szkody, choć każda kolejna kolizja lub wypadek może spowodować ich znaczne obniżenie. Osoby, które z różnych względów nie mogą liczyć na utrzymanie zniżki, mogą w następnym roku poszukać towarzystwa ubezpieczeniowego, które za spowodowaną kolizję zabierają mniejszą ilość zniżek niż obecny ubezpieczyciel. Dzięki przejściu z instytucji ubezpieczeniowej redukującej zniżki o 20% do instytucji zabierającej 10% za to samo zdarzenia, po roku można powrócić do klasy wyjściowej, zapewniającej taki sam poziom zniżek, jak przed kolizją.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty