Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Konsekwencje opóźnienia w opłacie OC

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Konsekwencje opóźnienia w opłacie OC

Opóźnienie w opłacie polisy OC może zdarzyć się każdemu. Brak zapłaty za składkę ubezpieczeniową nie wpływa na brak ochrony pojazdu. Konsekwencje zwłoki w uregulowaniu płatności są zamieszczone w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), każdy ubezpieczyciel może inaczej traktować dłużników.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Jeśli składka ubezpieczeniowa za polisę OC nie jest uregulowana od kilku dni, nie ma powodów do obaw, towarzystwo ubezpieczeniowe lada moment z pewnością upomni się o należne opłaty i po uregulowaniu płatności prawdopodobnie nie wyciągnie żadnych innych konsekwencji. Jeśli brak opłaty się przedłuża, właściciela pojazdu czekają kłopoty.

Brak opłaty za jedną składkę? Co grozi?

Polisa OC jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem, które musi posiadać każdy zarejestrowany w Polsce pojazd. Za brak ważnej polisy OC grożą surowe kary finansowe. Jak jednak informują eksperci z branży ubezpieczeniowej, zdecydowana część kierowców płaci obowiązkowe składki w terminie. W przypadku rozłożenia kosztów całorocznego OC na raty (najczęściej 2 lub 4 raty) może się zdarzyć, że ubezpieczający zapomni o jednej ze składek. Zgodnie z ustawą o obowiązkowych ubezpieczeniach, umowa OC jest automatycznie przedłużana na następny rok w przypadku braku złożenia wcześniejszego wypowiedzenia, a także chroni właściciela pojazdu przez cały czas obowiązywania całorocznego ubezpieczenia nawet w przypadku, gdy nie zapłaci składki na czas. Jednak czas oczekiwania na zapłatę zaległej zaliczki jest ustalany indywidualnie w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym, które może dochodzić do należności w każdy legalny sposób. W praktyce, instytucje ubezpieczeniowe bardzo często wysyłają informację o zbliżającym się terminie zapłaty, a w przypadku braku wpłaty wysyłają przypomnienie o nakazie uregulowania należności. Pomimo zapewnienia ochrony, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do wyegzekwowania niezapłaconej składki, dlatego dalsza zwłoka w opłatach może być powodem do rozpoczęcia dochodzenia roszczeń przez firmę windykacyjną. Informację o długach mogą zostać umieszczone w Krajowym Rejestrze Dłużników i skutecznie obniżyć zdolność kredytową. W przypadku zapłaty składki za polisę OC po kilku dniach ubezpieczający prawdopodobnie nie poniosą innych konsekwencji, choć zapis o ewentualnych skutkach może zostać umieszczony w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Należy pamiętać, że w przypadku przedłużającej się zwłoki i spowodowania kolizji, wypadku z własnej winy, ubezpieczyciel może wstrzymać się od wypłaty odszkodowania do momentu, gdy nie zostaną uregulowane należności.

Opóźnienie w opłacie OC i brak ważnej polisy

O wiele poważniejsze konsekwencje czekają na właścicieli zarejestrowanych pojazdów, które z jakichś powodów nie posiadają ważnej polisy OC. Tego typu sytuacje zdarzają się u osób, które wypowiedziały umowę przed okresem obowiązywania ubezpieczenia i nie podpisały nowej umowy z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Brak polisy OC jest możliwy również w przypadku kupna auta i zrezygnowania z polisy poprzedniego właściciela bez nabycia innego OC. Zgodnie z ustawą o obowiązkowych ubezpieczeniach, kary dla posiadaczy zarejestrowanych pojazdów bez ważnej polisy OC, stanowią wielokrotność bądź część minimalnego wynagrodzenia pracowników etatowych. W 2017 r. przerwa w ciągłości ubezpieczenia do 3 dni wynosi 800 zł, natomiast kara za brak ważnej polisy OC od 4 do 14 dni to kara finansowa w wysokości aż 2000 zł. Kierowcy pojazdów nieposiadających aktualnej polisy dłużej niż 14 dni muszą zapłacić aż 4000 zł grzywny. W 2018 r. kara finansowa wzrośnie odpowiednio do 840 zł (do 3 dni bez OC), 2100 zł (od 3 do 14 dni) oraz 4200 zł (powyżej 14 bez ważnej polisy OC). Aby uniknąć kary finansowej w przypadku braku korzystania z auta, warto rozważyć czasowe wycofanie pojazdu.

Zainteresuje Cię też:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty