Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Nadpłacona składka NNW - jak wypełnić wniosek?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Nadpłacona składka NNW - jak wypełnić wniosek?

Ubezpieczenia komunikacyjne można bardzo atrakcyjnie rozszerzyć o dodatkową ochronę, która w trudnych, dramatycznych sytuacjach może się okazać wręcz niezastąpioną. Taką formą dodatkowego wsparcia, do podstawowego ubezpieczenia OC może być na przykład ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli potocznie zwane NNW.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW to dodatkowe ubezpieczenie do podstawowego ubezpieczenia komunikacyjnego Odpowiedzialności Cywilnej. Ochroną objęte są osoby, które przebywają razem z kierowcą w aucie oraz sam kierowca. Ochrona ubezpieczeniowa działa, gdy na skutek kolizji lub wypadku drogowego ktoś zostanie poszkodowany. Wówczas wypłacana jest odpowiednia, ustalona wcześniej suma ubezpieczenia. Pieniądze mają być w założeniu przeznaczone na sprawny i szybki powrót do zdrowia osoby ubezpieczonej. Co jednak ona z nimi zrobi, to tu jest już pełna dowolność. Oczywiście, suma ubezpieczenia może być określona ogólnie – na osoby podróżujące z kierowcą i jeżeli zostanie wykorzystana w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej, to ubezpieczenie wygasa. Można też ubezpieczyć rodzinę niejako indywidualnie, a sumę ubezpieczenia stanowi wówczas suma kwot przeznaczonych na każdego członka rodziny.

Składka za NNW

Składa za polisę NNW nie jest wysoka, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę korzyści, jakie płyną z jej posiadania i kwoty, na jakie ubezpieczenie jest zawarte. Dodatkowo, jeżeli NNW jest kupowane właśnie jako uzupełnienie polisy OC, a nie jako indywidualna ochrona ubezpieczeniowa, można liczyć na dodatkowe obniżenie składki za kupowanie całego lub części dostępnego pakietu. Warto pamiętać przy tym, że decydując się na zawarcie umowy pakietowej, należy opłacić cały pakiet, a nie tylko wybrane jego elementy. Co więcej, umowa jest zagrożona zerwaniem, a ubezpieczony koniecznością dopłacenia za okres korzystania z ochrony, za którą nie zapłacił, jeżeli cała składka nie zostanie uregulowana w terminie.

A co z nadpłatą NNW

Może się jednak zdarzyć tak, że składka za NNW zostanie nadpłacona. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy da się tę składkę w jakiś sposób odzyskać? Czy jest możliwość by towarzystwo zwróciło zbyt wysoką wpłatę? Nadpłata może się też pojawić w chwili, gdy cały pakiet został opłacony z góry, a umowa ubezpieczenia została wypowiedziana. Wypowiedzenie jest możliwe, gdy samochód zostaje sprzedany albo będzie wyrejestrowany i przerejestrowany w inne miejsce. Każda z takich sytuacji wiąże się z możliwością wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Została ona jednak zapłacona z góry i co wtedy? Otóż, zwrot nadpłaconej części składki jest jak najbardziej możliwy, a jego uzyskanie nie jest w ogóle skomplikowane. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć w siedzibie towarzystwa. To bardzo prosta procedura. Ważne, by na wniosku znalazły się wszystkie dane identyfikacyjne klienta, czyli jego imię i nazwisko, PESEL, adres i telefon kontaktowy oraz numer zawartej z towarzystwem polisy. To znacznie przyspieszy całość ubiegania się o zwrot. Towarzystwo rozlicza wówczas, jaka część składki proporcjonalnie do czasu trwania ubezpieczenia została wykorzystana, a jaka pozostała do wykorzystania. Po określeniu, jaka wysokość składki została do wykorzystania towarzystwo przesyła do klienta decyzję i następnie przelewa pieniądze na konto. Warto też pamiętać, by na wniosku o zwrot podać swój numer konta. To znaczenie przyspieszy całą procedurę zwracania nadpłaconej składki.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty