Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Odszkodowanie a zadośćuczynienie komunikacyjne

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Odszkodowanie czy zadośćuczynienie do samochodu?

W przypadku różnorodnych zdarzeń drogowych, w których pojawia się sprawca wypadku i poszkodowany bardzo często pojawiają się i są stosowane dwa pojęcia. To odszkodowanie i zadośćuczynienie. Mimo tego, że to dwie zupełnie inne kwestie, to bardzo często są ze sobą mylone i stosowane zamiennie. Warto wiedzieć, kiedy rzeczywiście mamy do czynienia z odszkodowaniem, a kiedy z zadośćuczynieniem, aby te dwie kwestie się ze sobą nie mieszały.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Odszkodowanie

Odszkodowanie to forma rekompensaty za spowodowane lub doświadczone straty materialne. Jeżeli więc dojdzie do zniszczenia samochodu na skutek wypadku drogowego lub stłuczki parkingowej, jeżeli dojdzie do zniszczenia bagażu w tym samochodzie albo gdy ubezpieczone mieszkanie zostanie zalane lub spalone, wówczas wypłacane jest odszkodowanie. Jego zadaniem jest zrekompensowanie poniesionej szkody i umożliwienie jej naprawienia. Dlatego też, jeżeli zostanie zniszczony bagaż, to poszkodowany dostanie takie pieniądze z odszkodowania, które pozwolą mu ten bagaż sobie odkupić. Nie będzie to kwota znacząco przewyższająca wartość zniszczonych rzeczy. Oczywiście, może się zdarzyć, że poszkodowany dostanie trochę więcej niż mu potrzeba. Wynika to jednak z rozliczeń i szacunków, a nie z tego, że towarzystwo daje „zarobić” na ubezpieczeniu.

Wysokość odszkodowania

Określenie wysokości odszkodowania jest zasadniczo bardzo proste. Służą temu różnorodne tabele i rozliczenia. Wartość materialna przedmiotów jest bardzo prosta do określenia i taką właśnie wartość należy wypłacić ubezpieczonemu w formie odszkodowania. Odszkodowanie może być wypłacone na dwa różne sposoby. Może to być wypłata wartości rzeczywistej, a może też być wypłata wartości odtworzeniowej. Wartość rzeczywista jest to wartość przedmiotu w momencie zniszczenia. To jest kwota, za którą można by było daną rzecz kupić lub sprzedać w danym momencie, uwzględniając fakt, że jest to przedmiot używany. Wartość odtworzeniowa to wartość takiego przedmiotu, ale nowego. To kwota, która powinna wystarczyć na zakupienie sobie takiego samego przedmiotu, o tych samych parametrach, a na pewno nie gorszego. W przypadku wartości odtworzeniowej fakt zużycia przedmiotu nie ma znaczenia. Znaczenie ma jego rok produkcji, parametry i inne właściwości wpływające na jakość.

Przeczytaj też: Rekordowe odszkodowanie z OC w Polsce

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie jest wypłacane w momencie, gdy dojdzie do szkody osobowej. To znacznie bardziej skomplikowana sprawa, ponieważ trudno jest jednoznacznie określić, ile wart jest czyjś ból lub cierpienie fizyczne lub psychiczne. Utrata zdrowia lub utrata bliskiej osoby wiążą się z właśnie z sytuacją, w której jest wypłacane zadośćuczynienie. Jeżeli na skutek zdarzenia losowego lub wypadku spowodowanego przez osoby trzecie, poszkodowany dozna uszczerbku na zdrowiu, dozna szkód na ciele czy też umrze, wówczas jemu samemu lub bliskim przysługuje wypłata zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie ma pomóc w rozpoczęciu leczenia, zakupieniu odpowiedniego wyposażenia, które pomoże sobie poradzić w nowej sytuacji, jak na przykład kule czy wózek inwalidzki. Zadośćuczynienie ma również pomóc w dostosowaniu mieszkania do nowych warunków lub podjęciu rehabilitacji. Dzięki otrzymanym w ten sposób pieniądzom można nawet zdecydować się na leczenie prywatne, które jest zdecydowanie skuteczniejsze, prowadzone na wyższym poziomie i szybciej można je rozpocząć. Widać zatem wyraźnie, że różnica miedzy tymi dwoma rozwiązaniami jest istotna i znacząca. Warto więc świadomie i poprawnie stosować to rozróżnienie i używać prawidłowych pojęć w odpowiednich sytuacjach.

Zainteresuje Cię również:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty