Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Rażące niedbalstwo a odmowa przyznania odszkodowania

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Rażące niedbalstwo przy wypadku samochodowym

Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często decydują się na wprowadzenie do swoich polis ubezpieczeniowych wyłączeń. Wyłączenia mają na celu zredukowanie liczby sytuacji, w których to sam poszkodowany doprowadza do zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w celu otrzymania odszkodowania. Jeżeli więc działa umyślnie, jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających czy też zaniedbuje swoje dobra materialne, towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia powołując się właśnie na jedno z zawartych w polisie wyłączeń.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Rażące niedbalstwo jako wyłączenie w polisie ubezpieczeniowej

Wyłączenia służą przede wszystkim firmie ubezpieczeniowej. Chronią ją przed próbą wyłudzenia. Chronią ją przed niepotrzebnymi wypłatami czy też przed próbą wyremontowania sobie samochodu lub domu z pieniędzy z polisy uzyskanych pod pozorem zdarzenia ubezpieczeniowego. Do klasycznych wyłączeń należy działanie celowe ubezpieczonego. Jeżeli więc naraża on swoje mienie na zagrożenie, naraża swój dobytek na zdarzenie ubezpieczeniowe, wówczas pieniędzy na pewno nie otrzyma. Wśród wyłączeń znajdują się również działania ubezpieczonego podejmowane pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. One również sprawiają, że ubezpieczony nie otrzyma pieniędzy. Wśród wyłączeń znajduje się również bardzo często rażące niedbalstwo. To szczególna kategoria w grupie różnorodnych wyłączeń. Jest to nie tyle niezabezpieczenie swojego dobytku, ale wręcz narażenie go na uszkodzenie lub zniszczenie. Przy czym to narażenie jest ewidentne i czytelne.

Skutki rażącego niedbalstwa

Rażące niedbalstwo jest bardzo szczególnym wyłączeniem. Z jednej strony jest mało precyzyjnie zdefiniowane, co daje towarzystwom ubezpieczeniowym bardzo duże pole do manewru w zakresie odrzucania wniosków o odszkodowanie. Z drugiej strony, przez swoją małą precyzyjność, jest to również tego rodzaju wyłączenie, które sam poszkodowany może stosunkowo łatwo podważyć. Oczywiście są zdarzenia, w których rażące niedbalstwo jest tak czytelne i jednoznaczne, że nie ma jak tego podważyć, często jednak ta kategoria pozwala na negocjowanie z towarzystwem i odwoływanie się od pierwszej podjętej przez firmę decyzji. Do przykładów rażącego niedbalstwa można zaliczyć na przykład pozostawienie otwartych drzwi od samochodu, drzwi od strony jezdni. Wówczas, samochód który w nie uderzy i je zniszczy nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności, bo to sam poszkodowany dopuścił się rażącego niedbalstwa. Jeżeli samochód wpadnie w poślizg i na skutek tego poślizgu auto zostanie uszkodzone, towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania powołując się na rażące niedbalstwo, jeżeli auto miało niesprawny układ kierowniczy lub hamulcowy, co było bezpośrednią przyczyną wpadnięcia w poślizg. Rażące niedbalstwo jest kategorią, która nie zakłada, że ubezpieczony zadziałał specjalnie w celu zniszczenia mienia, ale też nie zadbał odpowiednio o to, by jego mienie było starannie zabezpieczone i uchronione przed ewentualnym zdarzeniem.

Zainteresuje Cię również:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty