Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Różnice między OC a AC

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie OC i ubezpieczenie AC to polisy, które wchodzą w skład ubezpieczeń komunikacyjnych. Obydwie chronią kierowcę przed koniecznością poniesienia dużych wydatków w razie poważnego zdarzenia. Jednocześnie, każda z nich chroni tego kierowcę w zupełnie inny sposób i na zupełnie inne okoliczności. Jakie są podobieństwa i różnice w zakresie polis ubezpieczeniowych OC i AC? Oto najważniejsze informacje.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenie OC - czym jest?

Polisa ubezpieczeniowa OC to polisa obowiązkowa. Konieczność jej zawarcia dotyczy każdego posiadacza samochodu, niezależnie od tego, jak często to auto jest użytkowane i wykorzystywane. Polisa ubezpieczeniowa OC, zawierana jest zawsze na tę samą sumę ubezpieczenia, a wypłata świadczenia przysługuje osobie poszkodowanej w wypadku samochodowym spowodowanym przez ubezpieczonego. Polisa ubezpieczeniowa OC pokrywa koszty szkód osobowych i rzeczowych. Oznacza to, że w przypadku poważnego zdarzenia, w ramach którego zniszczeniu ulegnie samochód lub jakaś osoba dozna obrażeń, które spowodują u niej uszkodzenie zdrowia lub utratę życia, z polisy sprawcy zostaną pobrane pieniądze na zrekompensowanie powstałych szkód. O ile szkody rzeczowe łatwo jest wycenić i łatwo zrekompensować, o tyle szkody osobowe nie są już tak łatwe do wycenienia. Przede wszystkim, trudno ocenić, ile warte jest czyjeś zdrowie czy nawet życie. Wypłata ubezpieczenia może zostać zrealizowana w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy, a można również takie zgłoszenie złożyć w swojej firmie ubezpieczeniowej. Wówczas, firma ubezpieczeniowa poszkodowanego wypłaca należne pieniądze z własnego budżetu, ale rozlicza się z firmą ubezpieczeniową sprawcy. Dzięki temu, ostatecznie to i tak sprawca jest obciążony wypłatą, a jego składka w kolejnym roku wzrośnie.

Ubezpieczenie AC - czym jest?

Ubezpieczenie AC różnic się zasadniczo od polisy OC, chociażby dlatego, że jest to polisa nieobowiązkowa, a dobrowolna. Nie ma konieczności jej zawierania, nie ma też takiego obowiązku, by kupować ją w tej samej firmie, w której doszło do zakupu ubezpieczenia OC. Oczywiście, polisa ubezpieczeniowa AC to bardzo ważny element ubezpieczeń komunikacyjnych i fakt, że jest ona dobrowolna nie powinien powodować, że nie jest wybierana. Zawierana jest na dowolną sumę ubezpieczenia. Jej wysokość zależna jest od ogólnej wartości pojazdu. Limitów nie reguluje jednak żadna ustawa ani żaden odgórny przepis. W razie zdarzenia ubezpieczeniowego, wypłata świadczenia przysługuje osobie ubezpieczonej, bo polisa AC przeznaczona jest właśnie dla samego ubezpieczonego, nawet jeżeli to on jest sprawcą, to i tak on otrzyma pieniądze. Polisa ubezpieczeniowa AC pozwala na pokrycie kosztów szkód rzeczowych, a dokładnie zniszczeń samochodu, które powstały na skutek jednego z następujących zdarzeń: to ubezpieczony jest sprawcą zdarzenia, sprawca zdarzenia jest nieznany, jest to szkoda parkingowa lub szkoda spowodowana przez zwierzę. W każdym z tych przypadków trudno jest obciążyć odpowiedzialnością kogoś i uzyskać wypłatę świadczenia z OC, dlatego właśnie można wykorzystać swoją własną polisę ubezpieczeniową AC. Wypłata w tym przypadku może zostać zrealizowana wyłącznie we własnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Nie można tego zgłosić nigdzie indziej. Pieniądze są wypłacane zgodnie z zasadami opisanymi na polisie, z uwzględnieniem franszyz, jeżeli takie w ogóle były ustalone. Każda wypłata odszkodowania powoduje wzrost składki w kolejnym roku polisowym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ubezpieczony wykupi dla siebie ubezpieczenie od utraty zniżek. Wówczas pierwsze zdarzenie ubezpieczeniowe nie skutkuje utratą żadnej zniżki. Historia ubezpieczenia traktowana jest jako bezszkodowa. Ubezpieczenie OC i AC to dwa zupełnie inne rodzaje ubezpieczenia, wchodzące w skład ubezpieczeń komunikacyjnych. To dwie polisy, które mają nieco inną strukturę, zupełnie inne przeznaczenie i cel funkcjonowania. Nie mniej, ważne by wiedzieć, że tylko obydwie gwarantują pełny zakres ochrony i wsparcie w trudnych sytuacjach.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty